Το πρόσταγμα άλλαξε: Τώρα πόλωση


Σε πλήρη αλλαγή πλάνων υπό την πίεση των δημοσκοπήσεων και της κοινωνικής κατα κραυγής οδηγήθηκε ο πρωθυπουργός, ο οποίος εδώ και καιρό επιθυμούσε να μην ασχολη θεί με τις περιφερειακές εκλογές, αντιμετωπίζοντάς τις θεσμικά, έχοντας πειστεί από τους συνερ γάτες του ότι όχι μόνο διατηρεί την πολιτική κυρι αρχία, αλλά θα κάνει και περίπατο.

Τα δεδομένα όμως έχουν αλλάξει ραγδαία και αυτό αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπή σεις που παρακολουθεί στενά και το Μέγαρο Μαξίμου.

Σε απανωτές συσκέψεις με ή και χωρίς την πα ρουσία του πρωθυπουργού το τελευταίο δεκαήμε ρο, έχουν αναλυθεί όλα τα ποιοτικά στοιχεία και εκτιμάται ότι η πολιτική και επικοινωνιακή επίδοση της κυβέρνησης από τον Σεπτέμβριο και μετά είναι εξαιρετικά ανεπαρκής. Κατά το κοινώς λεγόμενο από «αγοραίο κυβερνητικό στέλεχος», η κυβέρνη ση… έφαγε πολύ ξύλο.

Απομονωμένη πολιτικά η κυβέρνηση και με εντελώς ξεχαρβαλωμένο κομματικό μηχανισμό, που αλληλοσπαράσσεται από προσωπικές και εσωκομματικές ιδιοτέλειες, έχει να αντιμετωπίσει ένα αντιμνημονιακό μέτωπο, που ταιριάζει στις εκρηκτικές διαθέσεις των πολιτών, παρά το ετερό κλητο της πολιτικής αφετηρίας του μετώπου.

Έτσι κόπηκαν οι αφ’ υψηλού θεωρήσεις ενός εκλογικού αγώνα με πολλαπλές επιπτώσεις και αποφασίστηκε να μπει στη φωτιά ο Γιώργος Πα πανδρέου, αλλά και να επιστρατευτούν όλοι οι υπουργοί, οι οποίοι μέχρι τώρα απολάμβαναν τη… σφαγή από μακριά.

Το εσωτερικό προσκλητήριο περιλαμβάνει και την πρόκληση πόλωσης και οξύτητας, όπως ήδη έγινε αντιληπτό από τον χειρισμό του πορίσματος για το Βατοπέδι, αφού οι χαμηλοί τόνοι συντείνουν στην περαιτέρω αποσυσπείρωση του σκληρού ΠΑ-ΣΟΚικού πυρήνα.

Αυτές τις μέρες λοιπόν οργανώνονται ομιλίες, επαφές και περιοδείες στήριξης όλων των υποψη φίων τουΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρωθυπουργός, με το πα κέτο των 2,5 δισ. στήριξης των ανέργων και τα 7 δισ. που υπόσχεται από το ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις ο Μ. Χρυσοχοΐδης, θα επιχειρήσει να πείσει τις επό μενες δύο εβδομάδες ότι θα ανακουφιστούν όσοι δοκιμάζονται και ότι υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ για έξοδο από την κρίση.

Παράλληλα οι υπουργοί έχουν πάρει εντολή να «ξεθάψουν» οποιαδήποτε φιλολαϊκή ή θετική δράση μπορούν να ανακαλύψουν στα συρτάρια τους, σε μια προσπάθεια να εξωραϊστεί η κυβερ νητική εικόνα.

Νίκη πάνω απ’ όλα…

Η μητέρα των μαχών θα δοθεί στην περιφέρεια της Αττικής, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να μην έχει απόλυτη πλειοψηφία στο ισοζύγιο κερδισμένων περιφερειών από τις 13.

Ιδιαίτερα για την Αττική στόχος είναι η επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων στο 30% που κατέ γραφαν οι πρώτες – πρώτες δημοσκοπήσεις, νού μερο που θεωρείται εφικτό, και βέβαια ελπίζουν, εύχονται και προσεύχονται (για μια και μόνη φο ρά) η επικοινωνιακή «επέλαση» της Ν. να τους βγει σε καλό, με τη συσπείρωση τελικά των ψηφο φόρων της στο πρόσωπο του Β. Κικίλια, ώστε να πάει το συγκεκριμένο δίδυμο (Σγουρός – Κικίλιας) στον δεύτερο γύρο.

Το βέβαιο είναι ότι η πίεση θα ασκηθεί στον συνδυασμό του Γιάννη Δημαρά, τον οποίο με τί ποτα δεν θέλουν να έχουν αντιμέτωπο στον δεύ τερο γύρο. Το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση θεωρούν ότι, παρά την κάμψη του, δεν έχει ακόμα ξεθωριά σει το άστρο του Γιώργου Παπανδρέου και θα πέ σει στη μάχη, δίπλα και στονΓιάννη Σγουρό, προ κειμένου να τονωθεί η υποψηφιότητά του, ενώ παπανδρεϊκοί βουλευτές σε Α’, Β’Αθήνα και Αττι κή έχουν αναλάβει «μυστική» αποστολή να κινη τοποιήσουν τους μηχανισμούς.

Στις συσκέψεις που έγιναν έχουν αναλυθεί όλα τα δεδομένα και, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο πρωθυπουργός έχει πολλούς λόγους να αγωνιά για το αποτέλεσμα των εκλογών. Τυχόν συντριβή θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις:

◆Το πρώτο που απασχολεί τον πρωθυπουργό είναι η διεθνής εικόνα του, αφού τυχόν στραπατσάρισμα θα έχει επιπτώσεις στο πώς αντιμετω πίζεται όχι μόνο από τα θεσμικά όργανα της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από άλλους ηγέτες, αφού φρόντισε ως τώρα να φιλοτεχνήσει το προ φίλ τού «μοναδικού παίκτη» στην πολιτική σκηνή της χώρας. Επίσης θα ακυρωθεί επί της ουσίας η συνεχής διαβεβαίωση ότι οι Ελληνες, παρότι τα μέτρα είναι πρωτόγνωρα σκληρά, τα υπομένουν και τα στηρίζουν προκειμένου να βγει η χώρα από την κρίση.

◆Θα αναγκαστεί να υποστεί το μαρτύριο της στα γόνας από την τυχόν πολιτική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, αφού ο Αντώνης Σαμαράς δεν σκο πεύει να ζητήσει εθνικές εκλογές, αφήνοντας το ΠΑΣΟΚνα πιει σχεδόν ως τον πάτο το πικρό ποτήρι του μνημονίου και να εμφανιστεί ως «νέος σωτή ρας» αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, μετά την παρέλευση του βίαιου 2011. Μάλιστα στο ΠΑ-ΣΟΚ δεν έχει ξεφύγει την προσοχή ότι ο νέος πρό εδρος της Ν.Δ., έπειτα από μια φάση προσαρμο γής, αρχίζει τις επαφές με οικονομικούς και εκδο τικούς μεγαλοπαράγοντες που προσδιορίζουν και την πολιτική ατμόσφαιρα της χώρας, προκειμένου να «πουλήσει» ομαλότητα, πολιτική σταθερότη τα, εναλλακτική απάντηση στο πολιτικό αδιέξοδο, αλλά και μια νέα Νέα Δημοκρατία, χωρίς τα καρα-μανλικά βαρίδια.

◆Το τρίτο και σημαντικό πρόβλημα μιας εκλογικής συντριβής του ΠΑΣΟΚ είναι η αποδυνάμωση ενός εκλογικού αιφνιδιασμού από τον Γιώργο Παπαν δρέου, αφού αν αποδειχτεί ότι έχει απολέσει την πολιτική του κυριαρχία και η Ν. δεν ανακάμπτει σε κυβερνητική τροχιά, σημαίνει ότι μια πρόωρη προσφυγή στην κάλπη οδηγεί τη χώρα σε ακυβερ νησία και σε μεγάλη πολιτική δίνη.

Όλα αυτά λοιπόν αναμένεται έστω και έμμεσα να τεθούν στις ομιλίες του πρωθυπουργού τις επό μενες μέρες, ως προέκταση του διλήμματος «ή προχωράμε στις μεταρρυθμίσεις με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ή οδηγούμαστε σε ανεξέλεγκτη κρίση» υπό τη μορφή διλημμάτων, που ενδεχομέ νως τους συγκινήσουν πάνω από την κάλπη.

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.