Ο εφιάλτης των… πρόωρων


thumb

Το μαρτύριο της σταγόνας περνάει ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς, αφού ζει με το άγχοςτων πρόωρων εκλογών. Μετράει τις ώρες και τις μέρες μέ­χρι να φτάσουμε στην 4η Απριλίου, ημερο­μηνία – σταθμό για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών με λίστα. Το σενάριο που θέλει τον πρωθυπουργό να πηγαίνει σε εκλογές μέχρι την άνοιξη, προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κοινοβουλευτική του ομάδα, μοιάζει με τον χειρότερο εφιάλτη για τον Αντώνη Σαμαρά. Τόσο ο ίδιος όσο και πολλά στελέχη της Κοι­νοβουλευτικής Ομάδας πιστεύουν ότι μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα η Ν.Δ. δεν θα έχει μπορέσει να σταθεί στα πόδια της διεκδικώντας σοβαρά ένα καλό αποτέ­λεσμα.

Αυτό που αναζητά εναγωνίως ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι χρό­νος. Χρόνος για να μπορέσει το καινούργιο κομματικό σχήμα να λειτουργήσει και άρα να αποδώσει καρπούς, χρόνος για να ξεκα­θαρίσει το ιδεολογικό του στίγμα, χρόνος για να ξεχάσει η κοινωνία τα έργα και τις ημέρες των κυβερνήσεων της Ν.Δ.

Ο χρόνος λοιπόν μέχρι την άνοιξη δεν εί­ναι αρκετός για να συμβεί τίποτε απ’ όλα αυ­τά. Αντίθετα, σε αυτήν την περίπτωση ο πρό­εδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, αφού βάσει τωνδημοσκοπήσεων, η Ν.Δ. θα μειώσει μεν τη διαφορά της από το κυβερνών κόμμα, δεν θα μπορέσει όμως να παρουσιάσει την εικό­να ενός κόμματος που διεκδικεί σοβαρά και με αξιώσεις την εξουσία.

Ποιο είναι το καλό σενάριο για τον Αντώνη Σαμαρά; Μα φυσικά αυτό που θέλει τις πρό­ωρες εκλογές να διεξάγονται το φθινόπωρο. Όχι γιατί τότε η Ν.Δ. θα αναδειχθεί σε πρώτο κόμμα, αλλά οπωσδήποτε – λένε κοινοβου­λευτικοί παράγοντες της αξιωματικής αντι­πολίτευσης – θα έχει καλύτερη εκπροσώ­πηση και οι όποιες αλλαγές έχουν γίνει στο κόμμα θα έχουν αποδώσει καρπούς.

Αντιπολιτευτική τακτική

Και σαν να μην έφτανε αυτή η αγωνία του Α. Σαμαρά, το τελευταίο διάστημα και μετά τις αλλαγές στο κόμμα πληθαίνουν οι συζη­τήσεις για το ποια αντιπολιτευτική τακτική πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να έχει πιο γρήγορα και πιο απτά πολιτικά οφέλη. Να ακολουθήσει τη σκληρή αντιμνημονιακή γραμμήμέσα από ένα πατριωτικό εθνικιστι­κό πλαίσιο ή να πάρει το μονοπάτι του προκατόχου του Κ. Καραμανλή που θα τον οδη­γήσει στον μεσαίο χώρο;

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ν.Δ. έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον σκληρόαντιμνημονιακό δρόμο, αφού πιστεύ­ει ότι σε αυτόν μπορεί να οδηγηθούν και ψη­φοφόροι του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ που αντι­δρούν στα μέτρα. «Τη λαϊκή Δεξιά δεν τη χω­ρίζει τίποτα από το ιστορικό κέντρο» έλεγε κοινοβουλευτικό στέλεχος της Ν.Δ. που τάσ­σεται υπέρ της ιδεολογικής καθαρότητάς της. «Η εποχή του μνημονίου έριξε ιδεολογικά τις κόκκινες γραμμές και έφερε ανθρώπους και κοινωνικές τάξεις πιο κοντά. Αρκετά πλήρω­σε η παράταξη την επιλογή ορισμένων να μη μάχονται για τις ιδέες και τις θέσεις μας. Μια επιλογή που δυστυχώς μας οδήγησε εδώ που βρισκόμαστε».

Όλο πιο κοντά

Φυσικά αυτή η επιλογή του Αντώνη Σαμαρά δημιουργεί σε πολλούς συνεργάτες του φό­βους για το πώς θα «ζυμωθεί» στο εσωτερικό του κόμματος, δεδομένου ότι οι πρόσφατες κινήσεις του έφεραν πολλά στελέχη της λε­γόμενης Κεντροδεξιάς όλο και πιο κοντά του. Μέλημα λοιπόν του αρχηγού της Ν.Δ. είναι να μη διαταραχθεί το καλό κλίμα που υπάρχει μετά τον ανασχηματισμό, και άρα οι όποιες θέσεις, απόψεις και προτάσεις θα πρέπει να έχουν ένα καλό περιτύλιγμα προκειμένου να γίνουν αποδεκτές αρχικά μέσα στο κόμμα.

Ένα από τα επιχειρήματα του προέδρου της Ν.Δ. είναι πάντως και το ότι, παρά τα όσα ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα για δυσαρέσκεια πολλών κεντρο­δεξιών ηγετών για την πολιτική που κράτησε η Ν.Δ. κατά του μνη­μονίου καθώς και για πολιτική   απομόνωσή του, ο  ίδιος βρήκε συμπαράσταση   από πολλούς. Οι συνεργά­τες του έφερναν μάλιστα ως παράδειγμα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευ­σης στην Ιρλανδία Ν. Ρουόι – ο οποίος είναι ένας εκ των αντι­προέδρων  του   ΕΛΚ – ενώ υπενθύμι­ζαν τη ν επίσκε­ψη του προέ­δρου του ΕΛΚ στην Ελλάδα.

Βαθύ χάσμα

Η απομάκρυνση πάντως του Α Σαμαρά από τις κεντροδεξιές θέσεις του Κ. Καραμανλή δεν μένει μόνο στο θεωρητικό επίπεδο. Η πρόσφατη συνά­ντησή τους μάλιστα στη Θεσσαλονίκη κατά τη δι­άρκεια της τελετής για τα αποκαλυπτήρια του αν­δριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή έδειξε ότι τους δυο άνδρες χωρίζει ένα βαθύ χάσμα. Και απ’ ό,τι φαίνεται, κανείς από τους δυο δεν είναι διατε­θειμένος να κάνει το πρώτο βήμα. Αντίθετα, θα έλεγε κανείς ότι ο πρόεδρος της Ν.Δ. θέλει με κάθε τρόπο να ξεκόψει από το παρελθόν. Την πρώτη κίνηση την έκανε αφήνοντας έξω απ’ όλα τα κομματικά όργανα υπουργούς των κυβερ­νήσεων Καραμανλή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στενοί του συνεργάτες από τη Ρηγίλλης δεν κρύ­βουν τη δυσαρέσκειά τους για τις κινήσεις του Ευ. Αντώναρου, στον οποίο χρεώνουν τον ρόλο του άτυπου γραφείου Τύπου του τέως πρωθυπουρ­γού. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε διαρρέουν ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, πολλά από τα στελέχη της καραμανλικής πτέρυ­γας θα βρίσκονται εκτός ψηφοδελτίων. Από την πλευρά του, το καραμανλικό στρατόπεδο κατάφερε να εκνευρίσει τον Αντώνη Σαμαρά όταν, κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, υποστη­ρικτές του τέως πρωθυπουργού του έσφιγγαν το χέρι και του ζητούσαν να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική. Ενδεικτικό του κλίματος είναι πάντως και το γεγονός ότι κοντά στον Α. Σαμαρά υπήρχε ομά­δα ΟΝΝΕΔιτών οι οποίοι απαντούσαν στα συνθή­ματα των καραμανλικών φωνάζοντας «Πιο ψηλά, πιο ψηλά με τον Αντώνη Σαμαρά»! Όσο για τους δυο τους; Αυτοί αρκέστηκαν στο να ανταλλάξουν μια θερμή χειραψία με κάποια πα­γωμένα χαμόγελα. Και αποχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη με τον τρόπο που πήγαν. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. με το αεροπλάνο της γραμμής και ο τέως πρόεδρος με το ειδικά ναυλωμένο αεροπλάνο από την οικογένεια Καραμανλή. Τι επικαλέστηκε ο Α. Σαμαράς για να μην πάει μαζί τους; Μα φυσι­κά φόρτο εργασίας. Τι ήθελε να αποφύγει; Εκτός όλων των άλλων αμήχανων συναντήσεων, και το κράξιμο του Τύπου ότι σε τέτοιες… μνημονιακές εποχές ο ίδιος ταξιδεύει με ειδική πτήση.

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.