Έρχονται νέα χαράτσια


thumb

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση «Ύπνος και Δέος» («Sleep and Αwe») από πλευράς της κυβέρνησης, για την οποία σας γράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Κα­θημερινά βομβαρδιζόμαστε από διαρροές. συ­νήθως αντικρουόμενες για το εάν υπάρχουν ευ­θύνες στο σκάνδαλο της Siemens, και τα ονόμα­τα κάνουν παρέλαση.

Όλο αυτό το επικοινωνιακό παραλήρημα συμ­βαίνει τη στιγμή που η αναδιάρθρωση του ελλη­νικού χρέους έχει αρχίσει και, παρά τις προσπά­θειες της κυβέρνησης να το κουκουλώσει, η επι­χείρηση συνεχίζεται.

Την ίδια ώρα οι μόνιμοι εκπρόσωποι του ΔΝΤ στην Ελλάδα, ο Μπομπ Τράα και ο… Mr Βlue Εyes Πολ Τόμσεν, έχουν ήδη ολοκληρώσει τον τρίτο κύκλο επαφών τους με στελέχη της κυβέρ­νησης, της αντιπολίτευσης, μεγαλοδημοσιογράφους, επιχειρηματίες, βιομήχανους και στελέχη των μηχανισμών που επηρεάζουν την κοινή γνώ­μη (μέχρι και συνδικαλιστές).

«Πέσατε έξω»!

Όπως μαθαίνει το «Π», τα μυστικά γκάλοπ δείχνουν κόπωση στην ανοχή του κόσμου, ενώ και τα τελευταία στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι του ΔΝΤ δείχνουν ότι το κραχ στην πραγ­ματική οικονομία είναι βαθύτερο απ’ ό,τι αρχικά προέβλεπαν.

Την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Τράα είχε την τακτική συνάντησή του με τον υπουργό Γιώρ­γο Παπακωνσταντίνου στο γραφείο του υπουρ­γού στην οδό Νίκης (υπάρχουν κι άλλα ραντε­βού εκτός…) όπου συζήτησαν «ποια τακτική θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα», αφού υπάρχει κοινή παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός του 2010 δεν έπιασε τον στόχο των εσόδων, παρά τις απει­λές που εκτόξευσε το ΥΠΟΙΟγια να ενταχθούν οι πάντες στην περαίωση. Αυτό σημαίνει ότι αρ­γά ή γρήγορα θα πρέπει:

1 Να αν ακοινωθούν σ υμπληρ ωματικά μέτρα για να καλυφθούν οι τρύπες του 2010 .

2 Να μπουν σε εφαρμογή τα μέτρα του 2011, το φορολογικό, τα ανοιχτά επαγγέλματα, η αύξηση του ΦΠΑ, των εισιτηρίων στα μέτρα με­ταφοράς, περικοπή των επικουρικών συντάξε­ων, νέα περαίωση για το 2010, κεφαλικός φό­ρος κ.λπ., που θα εκτινάξουν τον προϋπολογι­σμό των μικρομεσαίων νοικοκυριών στα ύψη.

3 Να αποσαφηνιστούν και να αποφασιστούν τα δημοσιονομικά μέτρα ύψους 12 δισε­κατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2012-2014, όπως ορίζει το μνημόνιο, ώστε να μειωθεί το έλ­λειμμα στο 3%.

«Ρίξτε γέφυρες»

Και όλα αυτά μέχρι τον Μάρτιο. Οι επιτελάρχες του ΔΝΤ έχουν διαμηνύσει στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου ότι δύσκολα θα αποφύγει νέα οριζόντια μείωση σε μισθούς και συντάξεις, κάτι που μετά βδελυγμίας αρνείται ότι θα κάνει η κυ­βέρνηση διά στόματος πρωθυπουργού. Η από­τομη αύξηση του κόστους ζωής που θα βιώσου­με τους επόμενους μήνες φοβίζει τους Αμερικα­νούς για ένα κοινωνικό κραχτο οποίο θα δυσκο­λέψει την εφαρμογή των μέτρων.

Τόσο ο κύριος Τράα όσο και ο κύριος Τόμσεν, έχουν συμβουλέψει το Μαξίμου και το υπουργείο Οικονομικών ότι ο μόνος τρόπος να προχω­ρήσει η εφαρμογή των μέτρων είναι να γίνουν αυτά αποδεκτά από την πλειοψηφία των κομμά­των της αντιπολίτευσης και δη από τη Νέα Δη­μοκρατία.

Το καρότο που δίνει το Μαξίμου για τη συνε­νοχή, είναι η πιθανότητα μιας κυβέρνησης συ­νεργασίας, σε περίπτωση που οδηγηθεί η κα­τάσταση προς τα εκεί. Δηλαδή, η συμμετοχή 2-3 υπουργών (που θα «καούν» βεβαίως) από τη Ν.Δ. και ενός από το ΛΑΟΣ σε έναν ευρύ ανασχη­ματισμό, ώστε να αποφευχθούν οι εκλογές, κάτι που δεν θα έβλαπτε τον ίδιο τον Αντώνη Σαμα­ρά και τις βλέψεις του για τον πρωθυπουργικό θώκο. Αυτό θα του έδινε την ευκαιρία να ασκεί την απαραίτητη αντιπολίτευση για να κρατηθούν τα προσχήματα αφού και ο ίδιος δεν επιθυμεί να πάει η χώρα σε εκλογές την άνοιξη.

Και αυτό το σχέδιο είναι έμπνευσης των αξιω­ματούχων του ΔΝΤ, εμφανών και μη (υπάρχουν πολλοί που αλωνίζουν τα πολιτικά γραφεία χω­ρίς να τους παίρνει μυρωδιά κανείς), αλλά και των Αμερικανών συμβούλων που πλαισιώνουν τον Παπανδρέου. Μάλιστα, το εν λόγω τρικ έχει επίσης εφαρμοστεί με επιτυχία πολλές φορές στο παρελθόν στις ΗΠΑ.

Εσπευσμένα η τρόικα

Ο επίσημος σχεδιασμός και το πρόγραμμα ήταν να έρθει η τρόικα για την τρίτη αξιολόγησή της στα μέσα Φεβρουαρίου. Τι προέκυψε όμως και έρχονται 2 εβδομάδες πιο γρήγορα από το αναμενόμενο;

◆ Η διαπίστωση – ειδικά από τα ευρωπαϊ­κά κλιμάκια – ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργεί επί της ουσίας και οποιοδήποτε μέ­τρο και να περάσει δεν μπορέσει να υλοποιη­θεί, άρα οι στόχοι θα συνεχίσουν να βρίσκονται εκτός, προκαλώντας συνεχώς τριγμούς στο ευ-ρωσύστημα.

◆ Η συνολική λύση – πακέτο που προωθεί για την Ε.Ε. η Γερμανία, θα έχει σκληρούς όρους για την Ελλάδα και, όπως μαθαίνουμε, ακόμα και η παράταση της αποπληρωμής τού ήδη υπάρχο­ντος δανείου θα συνοδεύεται από νέους σκλη­ρούς όρους λιτότητας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει καταρχήν πολιτική συμφωνία για την παράταση και έπρεπε να είχε ήδη περάσει, τα βέτο από Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία για το θέμα της Ελλάδας παραμένουν και οι χώρες αυτές επιθυμούν να δουν τα αποτελέσματα της επιθεώρησης της τρόικας πριν δώσουν το πρά­σινο φως.

◆ Η κυβέρνηση ζήτησε την επίσπευση της τροϊκανής εξέτασης γιατί δεν μπορεί να περάσει τις αποφάσεις που χρειάζονται το επόμενο διά­στημα εάν δεν τις «φορτώσει» για ακόμα μια φο­ρά στους έξω. Έτσι θα ξαναδούμε επικοινωνιακά τους τροϊκανούς να κάνουν σκληρές συστάσεις, να απαιτούν διάφορα και την κυβέρνηση να λει­τουργεί με τον συνήθη τρόπο «δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς».

◆ Οι Ευρωπαίοι και δη η Κομισιόν «μυρίστη­καν» ότι υπάρχει περίπτωση το ΥΠΟΙΟ να απο­κρύπτειστοιχεία για την πραγματική κατάστα­ση του δημοσίου χρέους. Υπόνοια εξαιρετικά σοβαρή και ζημιογόνα για τη χώρα μας, εάν επαληθευθεί. Για αυτόν τον λόγο ο επίτροπος Όλι Ρεν στέλνει από σήμεραξεχωριστό κλιμά­κιο εμπειρογνωμόνων από τη Eurostat, για να κάνει φύλλο και φτερό τα στοιχεία στο ΓΛΚ και την ΕΛΣΤΑΤ.

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.