Οι γκάφες και οι κάλπες


thumb

Σε εκλογές από… «ατύχημα» κιν­δυνεύει να συρθεί η κυβέρνηση εξαιτίας άστοχων και πρόχειρων ενεργειών, που αποδεικνύουν πανικό, έλλειψη στρατηγικής, συγκεκριμένου σχεδίου για την πορεία της χώρας αλλά και σοβαρής διαβούλευσης εντός του κυβερνώντος κόμματος.

Με κομμένη την ανάσα δεκάδες ηγε­τικά και μεσαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ κοιτούν ερασιτεχνικές αδεξιότητες να διαδέχονται η μία την άλλη και προσπα­θούν να δουν πώς τελικά θα ισορρο­πήσει η κατάσταση και θα αποφύγουν τον… ξαφνικό θάνατο.

Στην παρούσα φάση ο πρωθυπουρ­γός συνειδητοποίησε ότι το προηγούμε­νο Σαββατοκύριακο ξεγλίστρησε ορια­κά από τις πρόωρες κάλπες, τις οποίες επιθυμεί να αποφύγει όσο τίποτα.

Κι αυτό γιατί, ακόμα κι αν υπήρχε στο μυαλό του σχετικός σχεδιασμός, στην παρούσα φάση θα γινόταν υπό την ιαχή του «ξεπουλήματος» της χώρας, δημι­ουργώντας ασφυκτικές πολιτικές συν­θήκες για την κυβερνητική παράταξη.

«Σίγουρες» κάλπες

Παρ’ ότι πολλοί επισημαίνουν ότι θα ήθελε εκλογές με λίστα, αυτό που πραγματικά επιθυμεί ο πρωθυπουργός είναι να τις κάνει μόνο στην περίπτωση που διασφαλίζει άνετη και αυτοδύναμη πλειοψηφία, μπλοκάρει την όποια πολι­τική αναγέννηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν ενδυναμώνει την Αριστερά.

Επίσης στον σχεδιασμό του πρωθυ­πουργού παραμένει πάντα η επιθυμία οι επόμενες εκλογές να είναι οι τελευ­ταίες με το παρόν εκλογικό σύστημα και οι μεθεπόμενες να γίνουν με ένα εντε­λώς νέο μοντέλο, την ελληνική προσαρ­μογή του γερμανικού συστήματος.

Γνωρίζοντας ότι η δίνη της κρίσης δεν του διασφαλίζει πολυετή παραμο­νή στον πρωθυπουργικό θώκο, θέλει να διασφαλίσει την υστεροφημία του μέσα από ένα πρωτόγνωρο μεταρρυθ­μιστικό πλάνο, όπως λέει στους συνερ­γάτες του.

Προς το παρόν πάντως, οι συνεργά­τες του Γιώργου Παπανδρέου επιχει­ρούν να διασώσουν τα προσχήματα και να «διορθώσουν» την γκάφα ολκής με τη συνέντευξη της τρόικας παίρνοντας συγκεκριμένα μέτρα:

♦ Ενημερώθηκαν «αρμοδίως» οι προϊστάμενοι των τριών ανωτάτων υπαλλή­λων των δανειστών μας ότι εφεξής θα εκδίδουν μια ανακοίνωση για τα αποτε­λέσματα των ελέγχων τους, χωρίς συνε­ντεύξεις Τύπου, δηλώσεις και δημόσιες συμβουλές στη νόμιμα εκλεγμένη κυ­βέρνηση της χώρας.

♦  Όλοι οι υπουργοί, με πρώτο και καλύτερο τον Γιώργο Παπακωνσταντί-νου, θα περνάνε από τους Κοινοβου­λευτικούς Τομείς Εργασίας για ενημέ­ρωση των βουλευτών. Με επιθυμία του ίδιου του πρωθυπουργού αποσύρθηκε επιστολή 4 βουλευτών να ενημερώσει για το θέμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και προσαρμόστηκε σε… προφορικό διάβημα που ικανοποιήθη­κε πάραυτα…

♦ Θα γίνει ομαδική… ψυχοθεραπεία στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ στις 4 και 5 Μαρτίου, με πρώτο τον Γιώρ­γο Παπανδρέου να σηκώνει τη σημαία του ανένδοτου κατά της τρόικας, σε μια προσπάθεια να ενσωματώσει από την αρχή τις φωνές κριτικής και να τις ακυρώσει πριν την ώρα τους. Καταπώς φαίνεται (και ακούγεται) πάντως, θα πέσει… ξύλο (φραστικό) σε αρκετούς υπουργούς για πράξεις και αποφάσεις τους, ενώ δεν θα ξεφύγει της κριτικής και ο ίδιος για τον τρόπο δράσης του. Ερώτημα είναι και το πώς θα σταθούν τα μέλη του σώματος απέναντι στις κυβερνητικές… ατασθαλίες, στις κάλ­πες που θα στηθούν για την εκλογή 3 μελών του (διακοσμητικού) Πολιτικού Συμβουλίου. Ο Γιώργος Παναγιωτακό-πουλος, που θα είναι υποψήφιος και οι ψήφοι που θα λάβει έχουν τη σημασία τους υπό τις παρούσες συνθήκες…

♦  Στις 9 Μαρτίου ο Γ. Παπανδρέου έχει καλέσει όλους τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές ηγέτες στην Αθήνα σε μια προσπάθεια να στείλουν μήνυμα ενό­τητας, συσπείρωσης και αλληλεγγύης εν όψει της έκτακτης Συνόδου Κορυ­φής της Ε.Ε. για τον μηχανισμό σταθε­ρότητας. Το γεγονός αυτό, λένε κυβερ­νητικά στελέχη, αναμένεται να δώσει πόντους στην πεσμένη δημοτικότητα του πρωθυπουργού.

Κι ενώ όλα αυτά εξελίσσονται, στε­λέχη του πρωθυπουργικού γραφείου επιχειρούν από τη μια να ισορροπή­σουν τις εντυπώσεις από τον μετεω­ρισμό του Παπανδρέου που πέρασε στο άλλο άκρο, λέγοντας ότι θα κατο­χυρωθεί συνταγματικά (!) η απαγόρευ­ση πώλησης ή μεταβίβασης δημόσιας γης, τοποθέτηση που αντιμετωπίστη­κε με θυμηδία από την αντιπολίτευση. Το θέμα θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις στις επόμενες δημοσκοπήσεις, εκτι­μούν κυβερνητικά στελέχη, που επιση­μαίνουν ότι το ξεπούλημα της χώρας, όπως καταλογίστηκε στην κυβέρνηση της Ν.Δ. στην υπόθεση Βατοπεδίου, ήταν αρκετή για να την καταδικάσει πολιτικά και εκλογικά. Γι’ αυτό και επι­χειρούν με πομφόλυγες απαγόρευσης να αντιστρέψουν το κλίμα…

Η απεργία

Από την άλλη, προσπαθούν να ξεπε­ράσουν με κάποια άνεση τον σκόπε­λο της απεργίας και διαδήλωσης της επόμενης Τετάρτης 23 Φεβρουαρίου, καθώς επικρατεί έντονος προβλημα­τισμός τόσο για την ένταση και το πά­θος που αναμένεται να επικρατήσει όσο και για τη συμμετοχή σ’ αυτήν. Το απεργιακό μέτωπο δεν εξελίσσε­ται καθόλου καλά για τους κυβερνητι­κούς σχεδιασμούς, με τους εργαζόμε­νους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να επιμένουν και να προκαλούν για σκληρή αντιπαράθεση. Αποτέλεσμα, η κυβερνητική αμηχανία μεταλλάσ­σεται, ώρα την ώρα, σε φόβο για τη σπίθα που μπορεί να ανάψει μεγάλες πυρκαγιές…

Είπε φωναχτά ό,τι οι άλλοι ψιθύριζαν

Τη μεγαλύτερη αλήθεια διατύπωσε ο Μίμης Αν­δρουλάκης λέγοντας φωναχτά αυτό που ψιθυρί­ζουν όλοι σχεδόν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και πολλοί υπουργοί, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαδικασία αντιμετώπισης της κρίσης στην κυβέρνηση. Τα όσα κωμικοτραγικά έγιναν την Πα­ρασκευή το βράδυ, οπότε υπουργοί έψαχναν… εαυτούς και αλλήλους και όλοι μαζί αναζητούσαν τον πρωθυπουργό, βλέποντας την καταιγίδα να πλησιάζει χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν άμε­σα, τον επιβεβαιώνουν πλήρως.

Βουλευτές και στελέχη βλέπουν ότι, παρά τη συνεχή συγκρότηση οργάνων, επιτροπών και δι­άφορων οργάνων στο Μέγαρο Μαξίμου και την ηγετική ομάδα της κυβέρνησης, επικρατεί το πλήρες χάος.

Ενδεικτικό του μπάχαλου, μέσω του οποίου δι­οικεί ο Γιώργος Παπανδρέου μια χώρα σε τόσο έντονη κρίση, είναι ότι το δεξί του χέρι, η Ρεγγίνα Βάρζτελη, «τα βρόντηξε» την περασμένη εβδο­μάδα και πήγε σπίτι της, όταν την πήρε τηλέφωνο υπάλληλος από το υπουργείο Εξωτερικών και της είπε να γυρίσει στη δουλειά της αφού δεν είχαν τελεσφορήσει οι… προσπάθειες να ορκιστεί γενι­κή γραμματέας στον πρωθυπουργό.

Χώρα σε κρίση

Και, όπως λένε με απόγνωση πια έμπειρα πολιτι­κά στελέχη, μπορεί αυτή η εικόνα χάους να είχε ενδεχομένως ενδιαφέρον στο υπουργείο Εξωτε­ρικών, όμως όταν διοικείται μια χώρα σε κρίση οι κίνδυνοι μεγάλου λάθους καραδοκούν.

Όμως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, όπου επικρατεί ένα συνεχές… ασανσέρ όπου ανεβοκα­τεβαίνουν οι πολιτικές μετοχές διαφόρων στελε­χών, υπουργών και μη, δίπλα στον πρωθυπουργό, είναι οι γκάφες να συνεχίζονται, ακόμα και όταν επιχειρείται να διορθωθεί η αρχική.

Και δίνουν ως παράδειγμα τον απόλυτο τρόπο που κάποιοι εισηγήθηκαν να εκφραστεί ο πρω­θυπουργός ως προς την απαγόρευση πώλησης δημόσιας γης, για να διαπιστώσουν το επόμενο εξάωρο ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, σημειώ­νοντας εκ των υστέρων ότι η Βουλή θα μπορεί να αποφασίσει αν πρόκειται να πωληθεί κάποια γη. Θεωρώντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη εφαρμογή πλήρους και οριστικής απαγόρευσης πώλησης δημόσιας γης.

Απογοήτευση

Πρωτοκλασάτος υπουργός, με πολλά ανοιχτά μέτω­πα τελευταία, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του από τον τρόπο λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού ενδεικτικά ανέφε­ρε ότι την περασμένη Πέ­μπτη η ενημέρωση από τον Παπακωνσταντίνου για τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα ήταν το 12ο θέμα της συνεδρίασης. Είχαν μεσολα­βήσει διάφορες αερολογίες από τον Γιόσκα Φίσερ πε­ρί πράσινης ανάπτυξης και εξομολογήσεις του Αλέξαν­δρου Τομπάζη περί βιοκλιματικών οικιών. Αποτέλεσμα ήταν το θέμα να συζητηθεί για έξι μόλις λεπτά, χωρίς κανείς να έχει χρονική δυ­νατότητα αλλά και το… κου­ράγιο λόγω εξάντλησης να διατυπώσει απορίες ή επι­φυλάξεις.

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.