Τι έχει αναρτήσει το ΔΝΤ στην ιστοσελίδα του για την Ελλάδα – Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει ένα πρωτοφανές πρόγραμμα και η διεθνής κοινότητα παρέχει πόρους σε πρωτοφανή κλίμακα


Έχοντας τη διαστροφή (γιατί μόνο ως τέτοια μπορεί να χαρακτηριστεί) να επισκεφτώ την ιστοσελίδα του ΔΝΤ κυριακάτικα, “έπεσα” επάνω στις ερωτήσεις & απαντήσεις όσον αφορά πάντα τη χώρα μας.

Καλό κουράγιο ‘Ελληνες όπως είπε και ο … Ολι Ρεν!

Ομολογώ πως έχει ενδιαφέρον. Τις αναρτώ στα Ελληνικά…

Ερωτήσεις…

 • Ποιά είναι η φύση της κρίσης στην Ελλάδα; Γιατί χρειάζεται το πρόγραμμα;
 • Ποιά είναι μερικά από τα πιο σημαντικά μέτρα του προγράμματος;
 • Το εύρος των προϋποθέσεων του Ελληνικού προγράμματος αποτελεί επιστροφή σε πιο παραδοσιακά μέτρα λιτότητας του ΔΝΤ του παρελθόντος;
 • Δεν θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα να επαναδιαπραγματευτεί το χρέος της;
 • Τι γίνεται για να αυξηθούν τα έσοδα;
 • Γιατί χρειάζεται να αυξηθεί ο ΦΠΑ;
 • Οι εύποροι θα πληρώσουν φόρους και θα φορολογηθούν υψηλότερα;
 • Πόσες περικοπές του προϋπολογισμού ζητούνται;
 • Θα βλάψει το πρόγραμμα τον πιο ευάλωτο κόσμο;
 • Γιατί πρέπει να περικοπούν οι μισθοί στο δημόσιο (και να εξαλειφθει ο 13ος και ο 14ος μισθός);
 • Γιατί αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης;
 • Μ’ αυτές τις περιστολές, γιατί χρειάζεται επίσης το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων;
 • Με χαμηλότερα εισοδήματα και τελματωμένη οικονομία, πώς θα ξαναρχίσει να αναπτύσσεται η Ελλάδα;
 • Ποιά θα είναι η επίπτωση στην ανεργία;
 • Είναι σταθερός ο τραπεζικός τομέας;
 • Μπορεί να λειτουργήσει αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα;
 • Έχει αναλάβει καμμία άλλη χώρα τέτοια επίπεδα δημοσιονομικής προσαρμογής στο παρελθόν;
 • Πόσα χρήματα διατίθενται στην Ελλάδα για τη στήριξη του προγράμματος; Ποιά είναι η κατανομή μεταξή της ΕΕ και του ΔΝΤ;
 • Αυτό είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο δάνειο που έχει διαθέσει ποτέ το ΔΝΤ; Αυτό είναι το ανώτατο επίπεδο πρόσβασης;
 • Πώς θα ελεγχθεί η εφαρμογή;
 • Ποιές χώρες θα διαθέσουν τους περισσότερους πόρους για το Ελληνικό δάνειο;
  Ποιά είναι η συνεισφορά των ΗΠΑ;
 • Ποιές χώρες θα αναλάβουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από το δανεισμό στην Ελλάδα;
 • Οι δανεισμένοι πόροι από διμερή δάνεια που παρέχονται στο Ταμείο, θα χρησιμοποιηθούν για τη συνεισφορά χρηματοδότησης του δανείου του ΔΝΤ προς την Ελλάδα;
 • Οι υπάρχουσες ή οι εκτεταμμένες Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (ΝΑΒ) θα χρησιμοποιηθούν για το δάνειο προς την Ελλάδα;
 • Τι επιτόκιο θα πληρώσει η Ελλάδα για το δάνειο του ΔΝΤ;
 • Ποιοί είναι οι όροι αποπληρωμής; Πώς θα δομηθούν οι εξοφλήσεις;

Q. Ποιά είναι η φύση της κρίσης στην Ελλάδα; Γιατί χρειάζεται το πρόγραμμα;

Η Ελλάδα είναι πολύ χρεωμένη και έχει χάσει περίπου το 25 τοις εκατό της ανταγωνιστικότητάς της από τότε που υιοθέτησε το Ευρώ. Στο τέλος του 2009 το γενικό δημόσιο έλλειμμα είχε φθάσει στο 13,6 τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος είχε αυξηθεί σε 115 τοις εκατό του ΑΕΠ. Ακόμη και με τα χαμηλότερα ελλείμματα που διαπλέπονται από το πρόγραμμα, το χρέος σαν μέρος του ΑΕΠ θα συνεχίζει να αυξάνεται και θα φθάσει στο 150 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2013 πρίν αρχίσει ακόλουθα να μειώνεται.

Στα προηγούμενα χρόνια αυξήθηκαν οι δαπάνες του Ελληνικού δημόσιου τομέα, ενώ μειώθηκαν τα έσοδα. Μετά ακολούθησε η παγκόσμια ύφεση με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση της ανεργίας. Αυτό επιδείνωσε τη δημοσιονομική κατάσταση.

Το κόστος χρηματοδότησης της Ελλάδας αυξήθηκε γρήγορα, επιδεινώνοντας το ήδη υπάρχον βάρος από το χρέος. Για να σταματήσει αυτή τη χιονοστοιβάδα, η Ελληνική Κυβέρνηση κατάλαβε ότι η μόνη βιώσιμη επιλογή ήταν ένα ισχυρό οικονομικό πρόγραμμα.

Q. Ποιά είναι μερικά από τα πιο σημαντικά μέτρα του προγράμματος;

Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε το βάρος της προσαρμογής να μοιραστεί από όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

Το πρόγραμμα της κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης τη χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών για την αναμόρφωση ζωτικών τομέων, όπως της φορολογίας, της αγοράς εργασίας, του τομέα υγείας και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.

Αυτά τα μέτρα θα καταστήσουν την οικονομία πιο ανταγωνιστική, διαφανή και αποτελεσματική, πράγμα που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των αγορών. Ο απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μιας πιο δυναμικής και διαρκούς ανάπτυξης.

Επί της δημοσιονομικής πολιτικής, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ισχυρά μέτρα –πολλά από αυτά είναι ενισχυμένα προκαταβολικά- για τη δραστική μείωση των κυβερνητικών δαπανών και την αύξηση των εσόδων, καθώς και σαρωτικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Στα μέτρα του 5 τοις εκατό του ΑΕΠ που ήδη δρομολογήθηκαν από τις Αρχές στην αρχή της χρονιάς, θα προστεθούν δημοσιονομικά μέτρα της τάξεως του 11 τοις εκατό του ΑΕΠ μέσα σε τρία χρόνια, φθάνοντας συνολικά στο 16 τοις εκατό του ΑΕΠ. Η προσαρμογή είναι σχεδιασμένη να φέρει το γενικό δημόσιο έλλειμμα σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από το 3 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το 2014 (από 13,6 τοις εκατό το 2009) και για να αρχίσει τη μείωση της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ από το 2013 και μετά.

Τα δημοσιονομικά μέτρα περιλαμβάνουν: μείωση των μισθών και συντάξεων του δημόσιου τομέα – κάτι που ήταν αναπόφευκτο δεδομένου ότι αυτά τα δύο στοιχεία από μόνα τους αποτελούν το 75 τοις εκατό των συνολικών (άτοκων) δημοσιών δαπανών στην Ελλάδα. Η αύξηση των παροχών στην Ελλάδα ήταν ανέκαθεν πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και μια από τις κύριες επιβαρύνσεις του προϋπολογισμού. Θα αυξηθούν επίσης τα έσοδα (π.χ. από αύξηση του ΦΠΑ και ορισμένων έμμεσων φόρων, καθώς και από προσπάθειες για τη βελτίωση συλλογής φόρων).

Q. Το εύρος των προϋποθέσεων του Ελληνικού προγράμματος αποτελεί επιστροφή σε πιο παραδοσιακά μέτρα λιτότητας του ΔΝΤ του παρελθόντος;

Όχι. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές:

 • Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε δύο κύρια προβλήματα της Ελλάδας: υψηλό χρέος και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Οι προϋποθέσεις επικεντρώνονται κυρίως σ’ αυτά τα δύο θέματα.
 • Οι Ελληνικές Αρχές έχουν υψηλό βαθμό κυριότητας και ηγεσίας, και είναι δικό τους πρόγραμμα.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των πιο ευάλωτων, που είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή του.

Q. Δεν θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα να επαναδιαπραγματευτεί το χρέος της;

Συμφωνούμε με τις Αρχές ότι η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους δεν είναι προς το συμφέρον τους, ούτε πιστεύουμε ότι είναι προς το ευρύτερο συμφέρον της Ευρωζώνης και πέραν αυτής.

Η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους δεν αποτελεί πανάκεια.

 • Δεν βοηθάει τη δυνατότητα της Ελλάδας να αναπτυχθεί. Το είδος των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που δρομολογούνται με το Κυβερνητικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να κάνει ακριβώς αυτό –να χαμηλώσει το κόστος, να κάνει την αγορά εργασίας πιο ευέλικτη και να βελτιώσει το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον.
 • Ο ιστός των οικονομικών και πολιτικών εσωτερικών συνδέσεων –περιλαμβανομένων των Ελληνικών ομολόγων που κρατούνται από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και δημόσιων οργανισμών – περιπλέκει σημαντικά τις εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με το πρόγραμμα που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Οποιεσδήποτε αντιλαμβανόμενες βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις μιας επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους πρέπει να σταθμισθούν με τις μεταδοτικές επιπτώσεις.
 • Η μεγαλύτερη προσαρμογή στην Ελλάδα απαιτείται για την εξάλειψη του μεγάλου κύριου ελλείμματος (το καθαρό έλλειμμα της καταβολής επιτοκίων). Αυτό είναι το κύριο θέμα για την Ελλάδα και όχι το επίπεδο του χρέους.
 • Η συνετή διαχείρηση του χρέους αποτελεί μέρος του κυβερνητικού προγράμματος. Η Ελληνική κυβέρνηση εκσυγχρονίζει τη στρατηγική της για τη διαχείριση του χρέους και τα μέσα για τη διασφάλιση επαρκούς διαχείρισης του κινδύνου, ενώ θα διερευνηθεί το εύρος μιας συντονισμένης εθελούσιας συμφωνίας περιστροφής (του χρέους) με τις ομάδες των επενδυτών.

Q. Τι γίνεται για να αυξηθούν τα έσοδα;

Τα πρόσθετα καθορισμένα φορολογικά μέτρα ανέρχονται στο 4 τοις εκατό του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση προτείνει μέτρα για την αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος, περιλαμβάνοντας μια προοδευτική φορολογική κλίμακα για όλες τις πηγές εισοδήματος, φορολογία ειδών πολυτελείας, υψηλότερους φόρους για τους εύπορους και υψηλότερους φόρους στα προϊόντα καπνού και στα οινοπνευματώδη.

Οι ενέργειες της κυβέρνησης θα στηριχθούν στις τρέχουσες προσπάθειες για την ενίσχυση της διαχείρισης εσόδων και στη μείωση της φοροδιαφυγής –που στραγγίζουν σημαντικά τα χρηματοοικονομικά του δημοσίου και αποτελούν πηγή αδικίας για την Ελληνική κοινωνία.

Q. Γιατί χρειάζεται να αυξηθεί ο ΦΠΑ;

Αν και η έμφαση του Κυβερνητικού προγράμματος είναι επικεντρωμένη στη μείωση των δαπανών και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων είναι εξίσου ουσιαστικής σημασίας για την σταθεροποίηση των δημοσιονομικών χρηματοοικονομικών. Η κυβέρνηση έχει προτείνει μια σειρά φορολογικών μέτρων με σκοπό να απλώσει το βάρος της προσαρμογής πιο δίκαια.

Η βάση του ΦΠΑ θα διευρυνθεί και θα αυξηθούν το ποσοστά. Αυτό θα συμπληρωθεί από άλλα φορολογικά μέτρα, για παράδειγμα σε τομείς όπου οι έμμεσοι φόροι είναι χαμηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Q. Οι εύποροι θα πληρώσουν φόρους και θα φορολογηθούν υψηλότερα;

Ναί. Η φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα από τις ομάδες υψηλού εισοδήματος είναι αχαλίνωτη. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να την αντιμετωπίσει με τη βοήθεια ισχυρών μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και με σθεναρή ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης. Επιπρόσθετα, τα μέτρα για τη συλλογή φόρων από τις ομάδες υψηλού εισοδήματος θα περιλαμβάνουν μια αύξηση της φορολογίας για τα ελεύθερα επαγγέλματα, αύξηση της φορολογίας στα είδη πολυτελείας και μια προσωρινή προσαύξηση (φορολογίας) σε επιχειρήσεις υψηλού κέρδους και σε περιουσίες μεγάλης αξίας.

Ο γενικός σκοπός της κυβέρνησης είναι η να κάνει το φορολογικό σύστημα πιο δίκαιο.

Q. Πόσες περικοπές του προϋπολογισμού ζητούνται;

Οι καθορισμένες περικοπές των δαπανών θα αποδώσουν οικονομίες της τάξεως του 5,2 τοις εκατό του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση προτείνει κυρίως μέτρα που θα ευθυγραμμίσουν την Ελλάδα με άλλες πιο ανταγωνιστικές οικονομίες. Οι δύο πρόσθετοι μηνιαίοι μισθοί –οι αποκαλούμενοι «13ος και 14ος» – δεν μπορούν να διατηρηθούν και δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Επισης, η χαμηλή ηλικία συνταξιοδότησης, που αρχίζει γύρω στα 50 για ορισμένες ομάδες, δεν συμβαδίζει με την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής.

Q. Θα βλάψει το πρόγραμμα τον πιο ευάλωτο κόσμο;

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να διατηρήσει αμεροληψία καθώς κατευθύνει τα χρηματοοικονομικά της προς έναν βιώσιμο δρόμο και να προστατεύσει του πιο ευάλωτους από τις συνέπειες της ύφεσης.

Για παράδειγμα, δεν θα περικοπούν οι βασικές συντάξεις και τα μέσα στήριξης των οικογενειών. Επιπλέον, θα αναθεωρηθούν οι στόχοι των κοινωνικών δαπανών για να ενισχυθεί το δίχτυ ασφαλείας για τους πιο ευάλωτους. Το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα θα περιλαμβάνει συντάξεις με μελετημένες βάσεις των μέσων διαβίωσης για πολίτες με μεγαλύτερη ηλικία από αυτή της κανονικής συνταξιοδότησης ώστε να παρασχεθεί ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας που να συμβαδίζει με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Q. Γιατί πρέπει να περικοπούν οι μισθοί στο δημόσιο (και να εξαλειφθει ο 13ος και ο 14ος μισθός);

Οι προηγούμενες αυξήσεις των μισθών ήταν μεγαλύτερες από τις αυξήσεις της παραγωγικότητας και σαν μερικό αποτέλεσμα, η Ελλάδα έχασε την ανταγωνιστικότητά της. Μετά την υιοθέτηση του Ευρώ, η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας μειώθηκε κατά 25 τοις εκατό, δυσχεραίνοντας την ανάπτυξη και κάνοντας αναγκαστική τη χρηματοδότηση των εισαγωγών με εξωτερικό χρέος. Επιπρόσθετα στο πάγωμα των μισθών στο δημόσιο τομέα, η εξάλειψη των πρόσθετων μισθών στο δημόσιο τομέα θα βοηθήσει στον περιορισμό και τη μείωση του μισθολογικού κόστους της οικονομίας στο σύνολό της και θα κάνει την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική.

Οι αρχές ανγνωρίζουν ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα έχει γίνει υπερβολικά μεγάλος και ακριβός για την οικονομία. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει το μέγεθός του, να τον κάνει πιο ευκίνητο και να τον κατευθύνει προς την παροχή καλύτερων υπηρεσιών.

Q. Γιατί αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης;

The pensionable retirement age for some groups beginning at around 50 is out of line with life expectancy in Greece—and out of line with the rest of the Euro zone countries. Given the aging of the population, such a low age for pensions, coupled with generous coverage ratios to last earned income, has put far too much strain on Greece’s public finances.

Projections of future growth in entitlement costs, such as social security under current existing rules, in Greece are among the highest in the EU. There are large overruns consistently in the budget, undermining the viability of the overall social security fund.

Q. Μ’ αυτές τις περιστολές, γιατί χρειάζεται επίσης το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων;

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διπλή δυσκολία. Έχει σοβαρό δημοσιονομικό πρόβλημα με ελλείμματα και δημόσιο χρέος που είναι πάρα πολύ υψηλά, και έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Καί τα δύο πρέπει να αντιμετωπισθούν ώστε να μπεί η Ελλάδα στο δρόμο της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.

Πρώτον, τα χρηματοοικονομικά της κυβέρνησης πρέπει να είναι βιώσιμα. Αυτό απαιτεί τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και τον προσανατολισμό της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ σε φθίνουσα τροχιά. Επειδή οι μισθοί και οι κοινωνικές παροχές αποτελούν το 75 τοις εκατό των κυβερνητικών δαπανών, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος των μισθών και των συντάξεων του δημοσίου. Δεν υπάρχει πλεόν χώρος για ελιγμούς όσον αφορά τη δημοσιονομική ενοποίηση.

Δεύτερον, η οικονομία πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστική. Αυτό σημαίνει πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για όλους. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να 6 περιορισθεί ο πληθωρισμός κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, περιλαμβάνοντας το πάγωμα των μισθών και του εργατικού κόστους, ώστε η Ελλάδα να ανακτήσει ανταγωνιστικές τιμές.

Q. Με χαμηλότερα εισοδήματα και τελματωμένη οικονομία, πώς θα ξαναρχίσει να αναπτύσσεται η Ελλάδα;

Το πρόγραμμα της κυβέρνησης αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη του ότι η δύσκολη δημοσιονομική προσαρμογή θα έχει αρχικά αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη.

Αλλά με την αποτελεσματική εφαρμογή των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών, καθώς και με την υποστήριξη από τον Ελληνικό λαό, η οικονομία θα βρεθεί σε πολύ καλύτερη θέση για τη δημιουργία υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης και θέσεων εργασίας σε σύγκριση με το παρελθόν.

Q. Ποιά θα είναι η επίπτωση στην ανεργία;

Λόγω της κρίσης, η ανεργία είναι ήδη υψηλή, περίπου στο 10 τοις εκατό. Αρχικά θα υπάρξει μια αύξηση της ανεργίας και τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι δύσκολα –η ανεργία μπορεί να φθάσει περίπου στο 15 τοις εκατό. Όμως, όταν ενεργοποιηθούν τα ισχυρά μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν την παραγωγικότητα, η οικονομία θα γίνει πιο ανταγωνιστική, διαφανής και αποδοτική. Με την επιστροφή της εμπιστοσύνης, η Ελλάδα θα εξέλθει από αυτή την εμπειρία σε καλύτερη κατάσταση από πρίν, η ανάπτυξη θα επιστρέψει και θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας.

Q. Είναι σταθερός ο τραπεζικός τομέας;

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι ικανοποιητική. Είναι ένα παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα που δεν εκτέθηκε στα τοξικά προϊόντα που απείλησαν κάποια άλλα τραπεζικά συστήματα.

Ο σκοπός των Αρχών με το πρόγραμμα αυτό είναι να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα διατηρήσουν επαρκή κεφάλαια και ότι θα έχουν επαρκή πρόσβαση σε ρευστότητα, περιλαμβάνοντας έκτακτες ευκολίες. Το νέο Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας – με καφάλαια 10 δισεκατομμυρίων Ευρώ- που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα, θα διασφαλίσει ένα ασφαλές επίπεδο τραπεζικού μετοχικού κεφαλαίου ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες. Η επέκταση των υπαρχόντων ευκολιών στήριξης της κυβέρνησης, καθώς και η απόφαση της ΕΚΤ να διευκολύνει την πρόσβαση αναχρηματοδότησης θα κατευνάσουν τις ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση.

Q. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα;

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει ένα πρωτοφανές πρόγραμμα όσον αφορά την προσπάθεια αναπροσαρμογής –και η διεθνής κοινότητα παρέχει πόρους για τη στήριξη του προγράμματος σε πρωτοφανή κλίμακα.

Η Κυβέρνηση ήδη έδειξε τη σθεναρή της δέσμευση να πάρει αυστηρά αλλά απαραίτητα μέτρα –είχε ήδη αρχίσει αυτή την προσπάθεια το 2010. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα έχει πρόσθετα προκαταβολικά ενισχυμένα μέτρα για το τρέχον έτος. Έχει επίσης εντοπίσει πρόσθετα μέτρα για τα επόμενα δύο χρόνια και πέρα από αυτά. Υπάρχει μια σαφής αναγνώριση ότι αυτή θα είναι μια πολυετής προσπάθεια.

Τα μέτρα είναι σκληρά αλλά δίκαια και βιώσιμα, ενώ η εναλλακτική λύση θα ήταν πολύ χειρότερη για τον Ελληνικό λαό που έχει ήδη εγκλωβισθεί σε έναν κύκλο χαμηλής ανάπτυξης/υψηλής ανεργίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Βουλή έχει εγκρίνει το πρόγραμμα.

Q. Έχει αναλάβει καμμία άλλη χώρα τέτοια επίπεδα δημοσιονομικής προσαρμογής στο παρελθόν;

Είναι μια πρωτοφανής προσαρμογή, αλλά είναι βιώσιμη και η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να ολοκληρώσει το έργο της.

Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει προκαταβολική ενίσχυση. Το 2010 η κυβέρνηση προσθέτει άμεσα μέτρα με πλήρη ετήσια επίπτωση της τάξεως του 3,75 τοις εκατό επί του ΑΕΠ (ή 2,5 τοις εκατό του ΑΕΠ για το υπόλοιπο του 2010), επιπρόσθετα στο 5 τοις εκατό του ΑΕΠ που έχει ήδη δρομολογηθεί. Έχει επίσης αναγνωρισθεί ότι τα υπόλοιπα μέτρα θα ληφθούν μέσα στα υπόλοιπα χρόνια του προγράμματος.

Q. Πόσα χρήματα διατίθενται στην Ελλάδα για τη στήριξη του προγράμματος; Ποιά είναι η κατανομή μεταξή της ΕΕ και του ΔΝΤ;

Οι χώρες της Ευρωζώνης παρέχουν 80 δισεκατομμύρια Ευρώ και το ΔΝΤ παρέχει 30 δισεκατομμύρια Ευρώ (περίπου 145 δισεκατομμύρια δολάρια) σε περίοδο τριών ετών. Κάθε δόση θα καταβάλεται σύμφωνα με την ίδια αναλογία συνεισφοράς των χωρών της Ευροζώνης και του ΔΝΤ.

Q. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο δάνειο που έχει διαθέσει ποτέ το ΔΝΤ; Αυτό είναι το ανώτατο επίπεδο πρόσβασης;

Στο ύψος των 26,4 δισεκατομμυρίων μονάδων Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (SDR), το πρόγραμμα για την Ελλάδα περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη μή προληπτική πρόσβαση σε πόρους του ΔΝΤ. Μόνο το Ευέλικτο Πιστωτικό Όριο (FCL) του Μεξικό ύψους 31,5 δισεκατομμύρια SDR και η Διευθέτηση Ετοιμότητας Παροχής (SBA) της Βραζιλίας ύψους 27,4 δισεκατομμυρίων SDR ήταν μεγαλύτερα σε απόλυτους όρους, αλλά καί τα δύο ήταν σε προληπτική βάση γιατί τα μέλη δεν είχαν σκοπό να κάνουν αναλήψεις.

Σχετικά με την ποσόστοση, το πρόγραμμα της Ελλάδας είναι επίσης το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο μόλις κάτω από το 3.200 τοις εκατό της ποσόστοσής της στο Ταμείο που ανέρχεται σε 823 εκατομμύρια SDR. Προηγουμένως, η υψηλότερη πρόσβαση όσον αφορά την ποσόστοση δόθηκε στην Κορέα το 1997 για τη διευθέτηση ετοιμότητας παροχής της που ανήλθε στο 1938 τοις εκατό της ποσόστοσής της.

Q. Πώς θα ελεγχθεί η εφαρμογή;

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από τις Αρχές μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάζει την πρόοδο σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε τρίμηνο. Το ΔΝΤ θα πρέπει να ικανοποιηθεί όσον αφορά την επίτευξη των προϋποθέσεων του προγράμματος προκειμένου να προχωρήσει σε μελλοντικές καταβολές πληρωμών.

Q. Ποιές χώρες θα διαθέσουν τους περισσότερους πόρους για το Ελληνικό δάνειο;
Ποιά είναι η συνεισφορά των ΗΠΑ;

Το Ταμείο δεν αποκαλύπτει τα εμπλεκόμενα μέρη σε μεμονωμένες πράξεις, αλλά με την πάροδο του χρόνου σκοπεύει να διαθέσει μια ισορροπημένη θέση για όλα τα μέρη όπως αναφαίνεται στο Σχήμα 2 του δημοσιευμένου Σχεδίου Χρηματοοικονομικής Πράξης (FTP).

Το FTP δημοσιεύεται με καθυστέρηση τριών μηνών (μετά τη λήξη κάθε περιόδου του σχεδίου). Το πιο πρόσφατο που καλύπτει την περίοδο μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2010 περιέχεται στην ιστοσελίδα http://www.imf.org/cgi-shl/create_x.pl?ftp.

Σε μια οικονομική πράξη στο μέγεθος της Ελληνικής χρηματοοικονομικής υποστήριξης που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό μερών, ένας από τους πολλούς παράγοντες είναι η συναλλαγματικές προτιμήσεις.

Q. Ποιές χώρες θα αναλάβουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από το δανεισμό στην Ελλάδα;

Όλα τα μέλη του Ταμείου αναλαμβάνουν τον κίνδυνο από τον δανεισμό στην Ελλάδα, αλλά σ’ ολόκληρη την ιστορία του κανένα μέλος του ΔΝΤ δεν έχει απώλειες από την παροχή πόρων του Ταμείου ή από την πληρωμή χρεώσεων συμμετοχής στην ποσόστοση.

9 Η χώρες μέλη που παρέχουν χρηματοοικονομικούς πόρους έχουν αξιώσεις επί του ισοζυγίου του Ταμείου στο σύνολό του και όχι σε δάνεια σε συγκεκριμένες χώρες που λαμβάνουν χρηματοοικονομική βοήθεια από το Ταμείο. Όπως και νάχει, το Ταμείο ποτέ δεν είχε απώλειες σε πιστώσεις που χορηγήθηκαν σε μέλη του γιατί διαθέτει εκτενή μέτρα για την αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου, ενώ οι οικονομικές πολιτικές των δανειζόμενων μελών είναι η πιο σημαντική διασφάλιση.

Το Ταμείο συσσωρεύει επίσης αποθεματικά που θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των αξιώσεων των χωρών μελών επί του Ταμείου αν υπήρχε κάποια πιστωτική απώλεια παρά τις διασφαλίσεις, που έχουν αποτρέψει πιστωτικές απώλειες στο παρελθόν.

Q. Οι δανεισμένοι πόροι από διμερή δάνεια που παρέχονται στο Ταμείο, θα χρησιμοποιηθούν για τη συνεισφορά χρηματοδότησης του δανείου του ΔΝΤ προς την Ελλάδα;

Οι πληρωμές προς την Ελλάδα θα χρηματοδοτηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλες πληρωμές, χρησιμοποιώντας ένα μίγμα ποσόστοσης και δανεισμένων πόρων, που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθορίσει προς το παρόν σε αναλογία 1:1.

Καμμία συγκεκριμένη χώρα δεν έχει επιλεγεί για την παροχή χρηματοδότησης, οι χώρες θα επιλεγούν σε χρόνο και με τρόπο που έχει στόχο την εξισορρόπιση του βάρους σε όλα τα μέλη του Ταμείου, που αποτελεί την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για όλους τους μη παραχωρητικούς δανεισμούς του Ταμείου.

Q. Οι υπάρχουσες ή οι εκτεταμμένες Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (ΝΑΒ) θα χρησιμοποιηθούν για το δάνειο προς την Ελλάδα;

Η τρέχουσα δυνατότητα δανεισμού του Ταμείου, που είναι από ποσοστώσεις και διμερή δάνεια, καθώς και από συμφωνίες αγοράς συναλλαγματικών—επαρκεί με το παραπάνω για τη δέσμευση προς την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν λοιπόν σχέδια για την ενεργοποίηση του υπάρχοντος ΝΑΒ, ενώ η ενεργοποίηση του εκτεταμμένου ΝΑΒ θα είναι εφικτή μόνο όταν οι συμμετέχοντες κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να την ενεργοποιήσουν, πράγμα που ενθαρρύνονται να κάνουν έγκαιρα.

Q. Τι επιτόκιο θα πληρώσει η Ελλάδα για το δάνειο του ΔΝΤ;

Το επιτόκιο θα είναι περίπου 3 τοις εκατό. Οι συγκεκριμένοι όροι και υπολογισμοί αναφέρονται στο συνημμένο SBA Factsheet, και είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sba.htm

Q. Ποιοί είναι οι όροι αποπληρωμής; Πώς θα δομηθούν οι εξοφλήσεις;

Όπως αναφέρεται στο SBA Factsheet, οι αποπληρωμές δανεισμένων πόρων σύμφωνα με την SBA πρέπει να καταβληθούν μέσα σε 3¼-5 χρόνια από την παροχή τους, που σημαίνει ότι κάθε πληρωμή αποπληρώνεται σε οκτώ ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις αρχίζοντας 3¼ χρόνια μετά την καταβολή κάθε πληρωμής.

http://www.imf.org

Geopolitics & Daily News

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Μία ἀπάντηση στὸ Τι έχει αναρτήσει το ΔΝΤ στην ιστοσελίδα του για την Ελλάδα – Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει ένα πρωτοφανές πρόγραμμα και η διεθνής κοινότητα παρέχει πόρους σε πρωτοφανή κλίμακα

 1. Ὁ/ἡ Brock Ισχυρή γράφει:

  Γεια σας

  Να πάρει ένα νόμιμο δάνειο ήταν πάντα ένα μεγάλο πρόβλημα για τους πελάτες
  Οι οικονομικές ανάγκες. Το θέμα της πίστωσης και της ασφάλειας είναι
  κάτι που οι πελάτες είναι όλο και περισσότερο ανησυχούν για την αναζήτησηa
  για ένα δάνειο από μια νόμιμη δανειστή. Το επιτόκιο του δανείου μου
  3 και εάν ενδιαφέρεστε για να πάρετε οικονομικές assiatance, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα
  σχετικά με: brockloancompany2011@gmail.com

  Σταθεροποίηση χρέους
  * Δεύτερη υποθήκη
  * Επιχειρηματικά Δάνεια
  * Οι άνθρωποι; δάνεια Nliche
  * Δάνεια Διεθνές
  * Εταιρεία Δάνεια

  Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης δανείου και να το επιστρέψετε.
  Πληροφορίες Μορφή των δανειοληπτών

  όνομα:
  Πόλη και χώρα:
  πόλη:
  εθνικότητα:
  Δάνειο Οικονομικών:
  Φύλο:
  Μηνιαίο μίσθωμα:
  Τηλέφωνο:
  Τ.Κ.:
  Μιλάτε αγγλικά;
  Διάρκεια Δανείου:
  Μόλις έλθει σε επαφή με τη μορφή της αίτησης για δάνειο, θα μου στείλει
  όροι του δανείου για τον δανεισμό των δανείων.
  Με εκτίμηση,
  Ο κ. Brock Ισχυρή

  Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.