Ελεύθερη Κυριακή


Τι είναι η Ελεύθερη Κυριακή

Η Ελεύθερη Κυριακή είναι μία νέα μορφή διαμαρτυρίας, με την οποία οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να εκφράσει άμεσα και ειρηνικά τη δυσαρέσκεια του προς την πολιτική ηγεσία της χώρας. Σκοπός μας είναι τόσο η διάδοση αυτής της ιδέας, όσο και η υλοποίηση της με αφορμή στα σύγχρονα προβλήματα του τόπου μας.

oι παραδοσιακές μορφές διαμαρτυρίας έχουν αποδειχθεί αποτυχημένες εξαιτίας ποικίλων λόγων. Ένας από τους βασικότερους, είναι ότι δεν είναι μαζικές. Το γεγονός ότι οι κύριοι εκφραστές της αντίδρασης είναι επαγγελματίες συνδικαλιστές ή κινήματα συγκεκριμένων -και μερικές φορές ακραίων- ιδεολογιών, κάνει δικαιολογημένα τους πολίτες σκεπτικούς ως προς τη συμμετοχή τους σε μία διαμαρτυρία, έστω κι αν είναι σύμφωνοι με τα αιτήματα που πρεσβεύει. Επίσης, ο υπαρκτός κίνδυνος απώλειας της θέσης εργασίας του εργαζόμενου λόγω της συμμετοχής του σε μία απεργία, κάνει τη συμμετοχή της διαμαρτυρίας ακόμα πιο περιορισμένη. Ένα άλλο πρόβλημα των απεργιών, διαδηλώσεων, πορειών κλπ αποτελεί το γεγονός ότι δημιουργείται έντονη δυσφορία στους συμπολίτες μας. Άνθρωποι που υποστηρίζουν τον σκοπό της διαμαρτυρίας, έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα που προκαλούνται από αυτήν (όπως κλειστές υπηρεσίες, κλειστοί δρόμοι κλπ) και εν τέλει θέτουν τους εαυτούς τους αντίθετους με αυτήν την προσπάθεια. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο, όταν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας λαμβάνουν χώρα βίαια επεισόδια, που δημιουργούνται είτε από ένθερμους διαδηλωτές, είτε από προβοκάτορες. Έτσι, η κοινή γνώμη καταδικάζει το όλο εγχείρημα, ενώ παράλληλα δίνεται στα ΜΜΕ η ευκαιρία να αποκρύψουν τον  λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται η διαδήλωση με το να επικεντρωθούν αποκλειστικά στη αναμετάδοση των επεισοδίων. Τέλος, οι παραδοσιακές μορφές διαμαρτυρίας δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές, αν δεν μπορούν να διαρκέσουν μέχρι κάλυψης των αιτημάτων τους. Ακόμα λοιπόν και αν ξεπεραστούν όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, μία μη συνεχής διαμαρτυρία λειτουργεί τελικά μόνο ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της κοινωνικής αντίδρασης, χωρίς να αποφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Αντιλαμβανόμενοι τα παραπάνω, είναι προφανές ότι μία διαμαρτυρία για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να είναι μαζική, ειρηνική και συνεχής, ενώ θα πρέπει να δρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα ούτε στους συμμετέχοντες, ούτε και στην υπόλοιπη κοινωνία. Η Ελεύθερη Κυριακή αποτελεί μία νέα μορφή διαμαρτυρίας που πληρεί όλα αυτά τα στοιχεία και που βασίζεται μόνο στη συμμετοχή του κόσμου, χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση. Ο τρόπος διαμαρτυρίας είναι η παρουσία των πολιτών μία συγκεκριμένη ώρα κάθε Κυριακή στην πλατεία της πόλης τους, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεση τους προς την πολιτική που ασκεί η εκάστοτε εξουσία.

Η Ελεύθερη Κυριακή μπορεί να υλοποιηθεί είτε σε τοπικό επίπεδο για προβλήματα που αφορούν σε μία συγκεκριμένη περιοχή, είτε σε ευρύτερο πανελλαδικό επίπεδο για θέματα που αφορούν στους πολίτες όλης της χώρας. Τα αιτήματα που θα προβληθούν μπορούν να προκύψουν είτε μέσα από ανοιχτές συζητήσεις, ψηφοφορίες κλπ είτε από τις απόψεις μίας μικρής ομάδα ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση όμως, η σημαντικότητα των αιτημάτων θα κριθεί άμεσα από την προσέλευση του κόσμου. Η προσπάθεια θα είναι επιτυχημένη μόνο όταν τα αιτήματα είναι τέτοια, ώστε να αντιπροσωπεύουν και να υποστηρίζονται από μεγάλη μερίδα πολιτών, ενώ αντιθέτως, μία διαμαρτυρία της οποίας τα αιτήματα υποστηρίζουν τα συμφέροντα λίγων, θα βρει λίγους υποστηρικτές και θα είναι εξαρχής αποτυχημένη. Τέλος, αποφασίζεται μία συγκεκριμένη ώρα για την διεξαγωγή της Ελεύθερης Κυριακής, που θεωρείται ότι θα εξυπηρετεί την πλειονότητα των πιθανών συμμετεχόντων. Η μόνη υποχρέωση του κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμμετέχει, είναι η φυσική του παρουσία την προκαθορισμένη ώρα κάθε Κυριακή στην πλατεία της πόλης του, καθώς και η βοήθεια του στην διάδοση της ιδέας με τον διαμοιρασμό ενημερωτικού υλικού, χρήση του internet ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Η Ελεύθερη Κυριακή για να είναι επιτυχής ως μία υγιής μορφή διαμαρτυρίας, πρέπει να εξασφαλίσει τα εξής χαρακτηριστικά:
Ειρηνική. Μία βίαιη αντίδραση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα αυτής της δράσης. Βίαια επεισόδια, καταστροφή δημόσιας περιουσίας και υβριστικά συνθήματα πέραν του ότι δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα σχετικό με το σκοπό της Ελεύθερης Κυριακής, δημιουργούν προϋποθέσεις διάλυσης αυτής της προσπάθειας. Μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων θα αναγκάζεται να αποχωρεί, ως ένδειξη διαμαρτυρίας τέτοιων είδους συμπεριφορών, οι αστυνομικές δυνάμεις θα προβαίνουν στη διάλυση της συγκέντρωσης και τέλος τα ΜΜΕ θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν αυτή την προσπάθεια με μία τελείως διαφορετική από την επιθυμητή οπτική. Πρέπει, λοιπόν, να γίνει κατανοητό ότι τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να αποδοκιμάζονται από όλους μας, αφού έχουν ως μόνο σκοπό την υπονόμευση της προσπάθειάς μας.
Ακομμάτιστη. Θεωρούμε ότι, όταν είμαστε αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα για τα οποία όλοι συμφωνούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, οι ιδεολογικές ή οποιεσδήποτε άλλες διαφορές έχουμε μεταξύ μας θα πρέπει να ξεπερνιούνται χάριν του κοινού σκοπού. Η Ελεύθερη Κυριακή είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα σε άτομα οποιουδήποτε ιδεολογικού και κομματικού προσανατολισμού και άρα η ύπαρξη οποιουδήποτε τέτοιου είδους «στιγματισμού»  θεωρείται  όχι μόνο περιττή,  αλλά και  κατακριτέα, αφού αντιτίθεται στο σκοπό μας που είναι η μαζική διαμαρτυρία. Τέτοιες συμπεριφορές στοχεύουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση παραπολιτικών συμφερόντων και πρέπει επίσης να αποδοκιμάζονται από όλους μας.
Χωρίς ηγέτες. Η Ελεύθερη Κυριακή αποτελεί μία καθαρά συλλογική προσπάθεια. Ενώ οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα αν το επιθυμούν να ασχοληθούν περισσότερο με τη διάδοση αυτής της ιδέας από ότι οι υπόλοιποι, το γεγονός αυτό ούτε τους καθιστά ηγετικά μέλη της προσπάθειας, ούτε τους επιβαρύνει με επιπλέον ευθύνες ή αρμοδιότητες -καθώς τέτοιες δεν υπάρχουν. Τα κείμενα και οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό υλικό χρησιμοποιείται για το σκοπό μας, δημιουργείται από ανθρώπους με μεράκι για αυτήν την προσπάθεια. Επίσης, η μαζική επικοινωνία των συμμετεχόντων γίνεται κατά το δυνατόν με χρήση δωρεάν μέσων (blog, email κλπ), ενώ το κόστος εκτύπωσης ενημερωτικών φυλλαδίων καλύπτεται από τον καθένα μας προσωπικά. Με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνουμε περιθώρια για την ανάμιξη προσωπικών συμφερόντων ή χορηγιών, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια του εγχειρήματος μας.
Μαζική. Έχοντας εξασφαλίσει τα προηγούμενα, η Ελεύθερη Κυριακή μπορεί να φτάσει στο έπακρο των δυνατοτήτων της. Έχοντας δημιουργήσει αυτό το υγιές περιβάλλον, μπορεί να προσελκύσει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό πολιτών, που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν. Σκοπός μας είναι ακόμα και οι πιο αδιάφοροι, φοβισμένοι ή δύσπιστοι από εμάς να βρουν την ευκαιρία να δείξουν την ανησυχία τους και να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας.
Συνεχής. Η Ελεύθερη Κυριακή είναι μία διαμαρτυρία, η οποία μπορεί να διαρκέσει όσο χρειαστεί μέχρι την κάλυψη των προβαλλόμενων αιτημάτων. Η ημέρα Κυριακή επιλέχθηκε, επειδή παρέχει τη δυνατότητα στους περισσότερους από εμάς να συνεχίσουμε να παρευρισκόμαστε κάθε εβδομάδα, ενώ το γεγονός ότι θα είναι ειρηνική, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους συμπολίτες μας, εξαλείφει την πίεση για πρόωρο τερματισμό της προσπάθειας. Έτσι, όσο υπάρχει ενδιαφέρον από τους πολίτες για τα αιτήματα που προβάλλονται, η Ελεύθερη Κυριακή μπορεί πράγματι να αποτελέσει την αρχή για μία σημαντική αλλαγή.

Έχοντας θέσει τους παραπάνω στόχους, είμαστε αισιόδοξοι για την ανταπόκριση του κόσμου και την επιτυχία αυτής προσπάθειας. Επιθυμούμε η Ελεύθερη Κυριακή να αποτελέσει ένα νέο θεσμό, όπου να μπορούν να προσέρχονται παρέες φίλων, οικογένειες με παιδιά και άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας σε ένα φιλικό περιβάλλον, με σκοπό να δηλώσουν μέσω της παρουσίας τους την αντίθεσή τους με την πολιτική που ακολουθείται, αλλά και να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους με αντίστοιχες ανησυχίες, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τα θέματα που τους απασχολούν.

Τελικός σκοπός μας είναι η ενημέρωση όλου του ελληνικού λαού για τις δυνατότητες μίας τέτοιας πρωτοβουλίας, ώστε όλοι μας να αναγνωρίσουμε τη δύναμη που μπορούμε να αποκτήσουμε αν δράσουμε συλλογικά και ανεξάρτητα από οργανώσεις, κόμματα και άλλα υποβόσκωντα συμφέροντα. Όταν αυτό γίνει κοινή γνώση όλων μας, θα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του λαού, όχι μόνο επί του παρόντος αλλά και επί του μέλλοντος, οποτεδήποτε αισθανθούμε ότι θίγονται ξανά οι ζωές και η αξιοπρέπεια όλων μας.

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 

 

ΠΗΓΗ     freedomsunday.blogspot.com

 

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Μία ἀπάντηση στὸ Ελεύθερη Κυριακή

  1. Ὁ/ἡ yannidakis γράφει:

    έξυπνο. δεν συμμετέχω, όμως πολύ ενδιαφέρον :[

    Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.