ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΣΕΠ 2008: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ


ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΣΕΠ 2008
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 41
ΤΕΤΑΡΤΗ  4 ΜΑΗ 2011

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Ως σύλλογος των διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή με σκοπό να σας πληροφορήσουμε για την λειτουργία του κράτους στον χώρο της Παιδείας, τον οποίο αποφασίσαμε συνειδητά να υπηρετήσουμε για την υπόλοιπη ζωή μας. Αυτός είναι άλλωστε και ο κύριος  λόγος που μας ώθησε σε αυτή μας την ενέργεια, η αγάπη μας για τον μαθητή και την γνώση. Ο δεύτερος λόγος συνίσταται στην δική σας θέληση να εφαρμόσετε την αξιοκρατία σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα, χωρίς να πρέπει να υπολογίσετε το πολιτικό κόστος και τις συντεχνίες που θα στραφούν εναντίον σας. Αφορμή για την επικοινωνία μας αυτή στάθηκε η ανακοίνωση σας να προχωρήσετε στην δημιουργία Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, η οποία σε συνδυασμό με την ρύθμιση που εσείς προωθήσατε για υπαγωγή όλων των προσλήψεων στον ΑΣΕΠ (την οποία προβλέπει ο νόμος 3812/2010) μας κάνει να αισιοδοξούμε πως επιτέλους γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια επαναθεμελίωσης της αξιοκρατίας στο Δημόσιο. Ως εκπαιδευτικοί, κύριε Υπουργέ, αντιλαμβανόμαστε πως σ αυτήν την προσπάθεια έχουμε τον θεμελιακό ρόλο να εμπεδώσουμε στους μαθητές μας μια νέα κουλτούρα για το κράτος και την λειτουργία του, με βάση την αξιοκρατία και την διαφάνεια στον δημόσιο βίο της χώρας. Γι αυτό πιστεύουμε πως αξίζει  να γνωρίσετε τις απόψεις των εκπαιδευτικών εκείνων που συμμερίζονται το όραμα για ένα κράτος δικαίου.

Στο σημείο αυτό, κύριε Υπουργέ, να επισημάνουμε πως δυστυχώς η επιστολή μας αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο της διεκδίκησης του νόμιμου δικαιώματος μας για διορισμό, το οποίο άδικα και αναιτιολόγητα στερήθηκε από 621 συναδέλφους εκπαιδευτικούς το περασμένο καλοκαίρι. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε πως η παρούσα περιπέτεια μας εκφράζει με τον πλέον έκδηλο τρόπο την απουσία κάθε έννοιας κράτους δικαίου στον χώρο της Παιδείας. Μάλιστα, θα μπορούσαμε  να πούμε πως ο παράτυπος διορισμός εκπαιδευτικών προερχόμενων από λίστες προϋπηρεσίας, χωρίς καμία μορφής αξιολόγησης, αντί των διοριστέων εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ αποτελούσε εδώ και χρόνια πάγια τακτική του Υπουργείου Παιδείας. Στην πραγματικότητα, τα τελευταία έξι χρόνια δεν έγιναν ποτέ νόμιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς όχι μόνο δεν τηρήθηκε η ποσόστωση ανάμεσα στους διοριστέους του ΑΣΕΠ και τους διοριζόμενους από πίνακες προϋπηρεσίας, αλλά δεν ελέγχτηκε ποτέ και από κανέναν η νομιμότητα του τρόπου απόκτησης αυτής της προϋπηρεσίας, τόσο ως προς την διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, όσο και ως προς την καθεαυτό επιλογή των διοριζομένων εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι ανήκοντες σ αυτήν την κατηγορία συνάδελφοι προσελήφθησαν ως εκπαιδευτικοί με την διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, όπου οι προσωπικές γνωριμίες και οι πολιτικές φιλίες ήταν το κριτήριο επιλογής. Τέτοιες περιπτώσεις προσλήψεων έγιναν στις εξής περιπτώσεις: Σιβιτανίδειος, Εκκλησιαστικά σχολεία, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολές ΟΑΕΔ, Σχολές ΟΤΕΚ και Σχολεία Φυλακών.    Επίσης, επειδή και η συγκέντρωση των αιτήσεων πρόσληψης στις παραπάνω περιπτώσεις έγινε χωρίς τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, αλλά με ευθύνη αποκλειστικά των σχολικών μονάδων, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την αυθεντικότητα των εγγράφων που κατατέθηκαν, όπως και την εγκυρότητα της εμφανιζόμενης προϋπηρεσίας. Με λίγα λόγια, κύριε Υπουργέ, μόνο στο όνομα υπήρχε αξιοκρατία μέχρι τώρα στους διορισμούς εκπαιδευτικών και να γνωρίζετε πως όλα αυτά έχουν καταγγελθεί επωνύμως από τον σύλλογο μας, τόσο στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο εποπτεύετε, όσο και στον Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίοι με τις απαντήσεις τους με αριθμό 4/1313/4-02-11 του ΣΕΕΔΔ και 134857/52743/15-12-10 του ΣτΠ, αναγνωρίζουν την σε βάρος μας αδικία.  Στην πραγματικότητα, λοιπόν, μέσω ΑΣΕΠ διορίζονταν μόνο το 30% των εκπαιδευτικών και το υπόλοιπο 70% διορίζονταν με τις αδιαφανείς μεθόδους που περιγράψαμε παραπάνω. Συνεπώς, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αντί να είναι ο αποκλειστικός τρόπος διορισμού εκπαιδευτικών αποτελεί εδώ και χρόνια την βιτρίνα μιας φαινομενικής αξιοκρατίας, για να μπορεί πίσω από αυτήν να κρυφτεί η αλήθεια, πως στην πράξη βασίλευε και βασιλεύει η συναλλαγή και το ρουσφέτι στους διορισμούς των εκπαιδευτικών.

Κύριε Υπουργέ, έχοντας πλήρη συνείδηση των όσων έχουμε βιώσει τον τελευταίο χρόνο στον χώρο της εκπαίδευσης, τασσόμαστε αναφανδόν υπέρ της  εφαρμογής της αξιοκρατίας στο κράτος μας. Κυρίως, η προσπάθεια αυτή επιβάλλεται να ξεκινήσει από τον χώρο της Παιδείας, γιατί πρέπει το αρμόδιο για την εκπαίδευση των πολιτών Υπουργείο να διδάξει έμπρακτα την αξιοκρατία και την διαφάνεια στην λειτουργία και στις αποφάσεις του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει προσπάθεια αναδιοργάνωσης του κράτους και το Υπουργείο της Παιδείας να μην είναι μπροστάρης σε αυτήν, ιδιαίτερα σε μια τόση κρίσιμη στιγμή για την χώρα μας. Παραμερίζοντας την πρόδηλη πικρία μας για την εις βάρος μας αδικία και συναισθανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, εμείς ως εκπαιδευτικοί ζητάμε την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας με τον διορισμό όλων των εκπαιδευτικών που έχουν ΦΕΚ αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ εντός του 2009, έτσι ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη, τα εξής: α) το άρθρο 103, παράγραφος 7 του Συντάγματος, που προβλέπει διορισμούς στο δημόσιο μέσω διαγωνισμών και προτάθηκε κατά την αναθεώρηση του 2001 από την παράταξη σας, β) ο νόμος 3812/2010, τον οποίο εσείς δημιουργήσατε με σκοπό όλοι οι διορισμοί μονίμων στο δημόσιο να γίνονται αποκλειστικά από τον ΑΣΕΠ και γ) την ΚΥΑ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573 της 01/03/2011, την οποία υπογράψατε εσείς με τον κύριο Υπουργό των Οικονομικών και αποδίδει προτεραιότητα στους διορισμούς τόσο στον τομέα της Παιδείας, όσο και στους έχοντες ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ εντός του 2009, προϋποθέσεις τις οποίες πληρούν και οι 621 διοριστέοι εκπαιδευτικοί του γραπτού διαγωνισμού του 2008. Κύριε Υπουργέ, με τα παραπάνω στηρίζουμε έμπρακτα την αξιοκρατία και την διαφάνεια στον τομέα της Παιδείας, ο οποίος τόσο έχει ταλαιπωρηθεί από την απουσία τους. Σας ευχαριστούμε εσάς και το προσωπικό του Υπουργείου σας για την κατανόηση των θεμάτων του συλλόγου μας και σας δηλώνουμε πως θα είμαστε παρόντες σε κάθε προσπάθεια για ενίσχυση των διαδικασιών αξιοκρατίας και διαφάνειας στον χώρο της Παιδείας.

Με τιμή

ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΣΕΠ 2008

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.