Σε προεκλογική φάση από αύριο η κυβέρνηση


thumb

Την επόμενη μέρα σκέφτο­νται Μαξίμου και Βρυξέλλες, όταν τα ψέματα και οι απει­λές θα τελειώσουν και η Αθή­να θα έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με την πραγματική κατάσταση της ελλη­νικής οικονομίας. Εκ των πραγμάτων το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και οι δανει­στές μας το γνωρίζουν πολύ καλά, γι’ αυτό πιέζουν ασφυκτικά στο σκέλος των αποκρατικοποιήσεων, με στόχο τα φιλέτα να «φύγουν» πρώτα και μέ­χρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, προετοιμάζονται το νέο δάνειο και το νέο μνημόνιο που θα καλύψει τις αστοχίες του πρώτου, αλλά και την επόμενη αξιολόγηση της τρόικας τον Σεπτέμβριο για την έκτη δόση του δανείου. Τότε οι μάσκες θα πέσουν και ουδείς θα μπορέσει να βάλει υπογραφή για την εκταμίευση, αφού ο εκτροχιασμός των δημοσιονο­μικών στοιχείων δεν θα το επιτρέπει και θα αρχίσουν πάλι οι εκβιασμοί.

Τόσο η τρόικα όσο και η κυβέρνη­ση θεωρούν σχεδόν δεδομένη τη διε­ξαγωγή πρόωρων εκλογών το φθινό­πωρο, η κάθε πλευρά για τους δικούς της λόγους.

Οι δανειστές επιδιώκουν να περά­σει η νέα δανειακή σύμβαση μέσα από τις κάλπες, ώστε να υπάρχει ευ­ρεία συναίνεση και δέσμευση ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί.

Στους διαδρόμους των Βρυξελλών και της Ου­άσιγκτον υπάρχει έντο­νη δυσαρέσκεια για την υπόγεια γραμμή που προ­σπαθεί να περάσει το Μαξί­μου τις τελευταίες μέρες για την καθυστέρηση των απο­κρατικοποιήσεων.  Δεν   είναι μόνο οι δηλώσεις του κυβερ­νητικού εκπροσώπου Ηλία Μόσιαλου, που οριοθετεί τις εξελίξεις για ύστερα από τρεις μήνες, αλλά και η έμμεση παρότρυνση στους βου­λευτές του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν το Μεσοπρόθε­σμο και να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων!

Προφανώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι με τα νέα φορομπηχτικά μέτρα η ορ­γή έχει ξεχειλίσει και οι ιδιωτικοποι­ήσεις θα βαρύνουν το κλίμα εν όψει φθινοπώρου καθιστώντας το μη ανα­στρέψιμο. Έχει επίσης καταλάβει ότι οι αποκρατικοποιήσεις είναι το δυνα­τό διαπραγματευτικό χαρτί με τους δανειστές.

Οι επικοινωνιακοί σύμβουλοι του πρωθυπουργού θεωρούν ότι τα μέ­τρα μπορεί να καλυφθούν με διάφο­ρα τρικ, όπως με την αλλαγή του φο­ρολογικού συστήματος που έχει προ­αναγγείλει ο Ε. Βενιζέλος, με την εισ­ροή κονδυλίων από την Ε.Ε. και πα­ράταση της αποπληρωμής των τόκων του νέου δανείου, δίνοντας έτσι την αίσθηση στον κόσμο ότι κάτι άλλαξε και κάτι κινείται.

Το σλόγκαν «μέτρα ή πτώχευση» έχει κάνει τον κύκλο του και η κυβέρ­νηση ξεκινάει από αύριο την προε­κλογική της εκστρατεία με κύριο θέ­μα την «επιστροφή στην ανάπτυξη».

Μοιράζονται λεφτά!

Τα εντός και εκτός της χώρας κέ­ντρα και συμφέροντα, που ενδιαφέ­ρονται να διατηρήσουν την κυβέρνη­ση Παπανδρέου ως έχει, έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν κρούση σε μεγαλοεπενδυτές, επιχειρηματίες και προπάντων  εκδότες,   με στόχο να εξασφαλίσουν στήριξη ώστε να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα στο πρόσωπο του πρωθυπουργού.

Τα κέντρα αυτά δεν βλέπουν με θετικό μάτι αλλαγή στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και… το δακτυλίδι στον Ε. Βε­νιζέλο. Γι’ αυτό η προσπάθεια και η πίεση για τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ και τα νέα δάνεια που πιθανόν να έρθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπε­ζα Επενδύσεων θα χρησιμοποιηθούν ώστε ο Παπανδρέου να λάβει νέα εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης, έστω και με τη σύμπραξη άλλων κομ­μάτων.

Ήδη, όπως πληροφορείται το «Π», έχουν γίνει οι απαραίτητες πρώτες συ­σκέψεις μεταξύ υπουργών, στις οποί­ες συμμετείχαν Χρυσοχοΐδης, Σκαν-δαλίδης, Ραγκούσης, Κουτρουμάνης και Παπακωνσταντίνου, ενώ απών ήταν ο υπουργός Οικονομικών…

Οι συζητήσεις για το πώς θα κινηθεί η Ελλάδα στο θέμα των κονδυλίων δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνουν τον Ε. Βενιζέλο, που έχει «φορτωθεί» το δύ­σκολο πακέτο των επαχθών μέτρων, και δημιουργούνται βεβαίως οι ανά­λογες απορίες εάν ο Παπανδρέου επι­διώκει να κάψει το χαρτί της διαδοχής και τον ίδιο τον αντιπρόεδρο της κυ­βέρνησης, τη στιγμή που διαπραγμα­τεύεται την επανεκκίνη­ση της οικονομίας και τη συσπείρωση των επιχειρη­ματικών λόμπι γύρω από τον ίδιο.

Ήδη ο πρωθυπουργός, ο οποίος χθες στη Βουλή επιβεβαίωσε ξεκά­θαρα το ρεπορτάζ του «Π», το οποίο είχε προηγηθεί, έχει στείλει την απα­ραίτητη επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο, με την οποία του ζητάει να ξεκινήσουν οι διαδικα­σίες για την εκμετάλλευση των κον­δυλίων.

Προηγήθηκε η εισήγηση τόσο του Μπαρόζο όσο και του προέδρου του Γιούρογκρουπ Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για συνολικό επαναπρογραμματισμό των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και το πάγωμα των υποχρεώσεων της χώρας για τη συμμετοχή στον κοινοτικό προϋπολο­γισμό και μείωση της συμμετοχής στα έργα συγχρηματοδότησης στο 15%.

Το θέμα συζητήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης εβδομάδας και οι 27 ηγέτες έδωσαν εντολή στην Κομισιόν να επεξεργαστεί την τελική πρόταση.

Αν και το σύνολο των διευκολύνσε­ων δεν έχει ακόμη απο­φασιστεί ούτε υπάρχει ο σχετικός μηχανισμός απορρόφησής τους…

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι οι πόροι θα διοχετευθούν στον τουρισμό, τη ναυτιλία, τα έργα υποδομών, το περιβάλλον, τα αγροτι­κά και τους υδάτινους πόρους, τομείς δηλαδή όπου δραστηριοποιού­νται οι μεγάλοι επι­χειρηματικοί και επενδυτικοί κύκλοι που μπορεί να στηρίξουν την κυβέρνηση.

Επιπλέον η κυβέρνηση στηρίζεται και στην πρόθε­ση της ΕΤΕΠ να προωθήσει δάνεια μέσω των λεγόμενων επενδυτι­κών ευρωομολόγων, που θα έχουν πολύ χαμηλό επιτόκιο και την εγγύ­ηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν­δύσεων. Παρόμοιο σχέδιο εκπόνησε η ΕΤΕΠ και μετά την ένωση της Δυτι­κής με την Ανατολική Γερμανία και θα έχει ορίζοντα δεκαετίας τουλάχιστον. Συνολικά όλη αυτή η επενδυτική προ­σπάθεια (που βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά) εκτιμάται ότι θα είναι ύψους 30δισ. ευρώ.

Βεβαίως, αυτό θα γίνει ανεξαρτή­τως κυβέρνησης, όμως το Μαξίμου βιάζεται να το καρπωθεί και να το χρησιμοποιήσει ως προεκλογικό ατού και ως αποτέλεσμα της δικής του δια­πραγμάτευσης. Και βεβαίως η εισροή των χρημάτων αυτών δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν φοροελαφρύνσεις και διορθωτικές κινήσεις για όσους κα­λούνται τώρα να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, αλλά θα ήταν ευχής έρ­γο τα χρήματα αυτά να καταφέρουν να τονώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη νεκρή αγορά.

Αν όμως τα χρήματα αυτά – όπως φαίνεται – δοθούν μόνο στους λίγους και εκλεκτούς και τις μαύρες τρύπες του προϋπολογισμού συνεχίσει να καλύπτει ο φορολογούμενος πολίτης, τότε είναι φανερό ότι το πρόβλημα θα οξυνθεί ακόμη περισσότερο…

Είναι ωστόσο απορίας άξιο πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά από τη στιγ­μή που η Ελλάδα εμφανίζεται ανί­κανη να απορροφήσει τα ήδη υπάρ­χοντα κονδύλια του ΕΣΠΑ, παρά τη σοβαρή κρίση και ύφεση της οικο­νομίας και παρά το γεγονός ότι η μια επιχείρηση κλείνει μετά την άλλη. Η απορροφητικότητα έχει κολλήσει στο 20% καθώς ακόμα δεν λειτουρ­γούν οι μηχανισμοί για να προωθήσουν τα έργα που προβλέπονται…

Πώς λοιπόν η κυβέρνηση ετοιμάζε­ται να πλασάρει το νέο μοντέλο ανά­πτυξης τη στιγμή που δεν έχει κάνει τίποτε για να ενισχύσει τη μηδενική ανταγωνιστικότητα, τις θέσεις εργα­σίας και την επιχειρηματικότητα με τα ήδη διαθέσιμα κονδύλια; Δημιουργεί­ται λοιπόν το ερώτημα εάν η κυβέρνη­ση κινείται και διαχειρίζεται τη χώρα μόνο σε επικοινωνιακό επίπεδο με μο­ναδικό στόχο τη διάσωσή της.

 

Μαστίγιο και καρότο

Το πρωθυπουργικό γραφείο εκτιμά ότι το προ­σχέδιο της βοήθειας από την Κομισιόν θα είναι έτοιμο προς ανακοίνωση στις αρχές Ιουλίου. Στόχος είναι να «μπερδευτεί» με τη νέα δανειακή σύμβαση και να καταλήξει στη Βουλή ως μέρος του νέου μνημονίου, ώστε να μην κινδυνεύσουν να καταψηφιστούν οι νέοι όροι του δανείου. Και αυτό επειδή η κυβέρνηση έχει αποκρύψει από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι η ψήφιση του Με­σοπρόθεσμου και των αποκρατικοποιήσεων δεν αφορούν το νέο δάνειο, αλλά είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέματα.

Δηλαδή θα χρειαστούν νέες υποχωρήσεις και νέα καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας προκειμέ­νου να λάβουμε τη νέα βοήθεια. Ανάμεσα στους νέους όρους είναι και η προσφορά εμπράγματων εγγυήσεων στους δανειστές μας, δηλαδή η δέ­σμευση της κρατικής περιουσίας και των κρατι­κών πόρων, πέραν των όσων έχουν προνοηθεί στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων.

 

Η γαλλική πρόταση

Ο Νικολά Σαρκοζί αποφάσισε να καταθέσει το γαλλικό σχέδιο επειδή οι τράπεζές του δεν έχουν καταφέρει να ξεφορτωθούν τα ελληνικά ομόλο­γα, όπως έχουν κάνει στην πλειονότη­τά τους οι γερμανικές.

Βάσει του σχεδίου οι επενδυτές θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προτάσεις που υπάρχουν για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέ­ους την περίοδο Ιουλίου 2011 – Ιου­νίου 2014, με την πρώτη επιλογή να είναι 30ετής χρηματοδότηση, με τους συμμετέχοντες να επανεπενδύσουν minimum το 70% των ομολόγων σε νέους 30ετείς τίτλους με πλήρη εγγύ­ηση του κεφαλαίου από τον προσωρι­νό μηχανισμό στήριξης EFSF.

Όπως αναφέρει το γαλλικό έγγρα­φο, «οι τίτλοι θα έχουν διάρκεια 30 έτη και θα είναι πλήρως εγγυημένοι μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) με εξασφάλιση ομόλογα μηδενικού τόκου (zero coupon) μίας ή περισσό­τερων χωρών ή διεθνών και ευρω­παϊκών οργανισμών με αξιολόγηση “AAA”».

Η δεύτερη επιλογή είναι η επανε­πένδυση κατ’ ελάχιστον του 90% και κατά προτίμηση του 100% των ομολό­γων τους σε νέα 5ετή ελληνικά ομό­λογα με τόκο 5,5%. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα το δουν ως έμμεση ή επιλεκτι­κή χρεοκοπία.

Το προσχέδιο προβλέπει ότι για κά­θε 100 μονάδες ελληνικού χρέους που λήγει από τον Ιούλιο του 2011 μέχρι και τα μέσα του 2014 οι ομο­λογιούχοι θα λαμβάνουν τις 30 μονάδες σε ρευστό και τις 70 μονάδες σε 30ετή ομόλογα του ελληνικού Δημο­σίου.

Το κουπόνι του 30ετούς ομολόγου θα είναι ίσο με 5,5% συν ένα επιπρό­σθετο επιτοκιακό περιθώριο από 0% μέχρι 2,5% κατά μέγιστο όριο, που εξαρτάται από τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το επιπλέ­ον επιτοκιακό περιθώριο που δίνεται ως κίνητρο στους ομολογιούχους για να συμμετάσχουν στο σχέδιο, ασφα­λώς είναι πολύ ακριβό για το ελληνικό Δημόσιο, αν σκεφτεί κανείς ότι θα το πληρώνει για περίοδο 30 ετών.

Το γαλλικό σχέδιο όμως θεωρείται ως προσωρινή λύση ανάγκης, αφού τόσο η Ε.Ε. όσο και το ΔΝΤ θεωρούν πλέον δεδομένο ότι το ελληνικό χρέ­ος δεν μπορεί να είναι βιώσιμο χωρίς κάποιο είδος κουρέματος. Και πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτό είναι το σχέδιο που εξετάζεται, με στόχο να ολοκληρωθεί τεχνικά και νομικά μέ­χρι το τέλος του έτους. Εάν η Ελλάδα δεν καταφέρει να ανακάμψει μέχρι τότε, το σχέδιο θα παρουσιαστεί ως ύστατη λύση ανάγκης και αφού προη­γουμένως θωρακιστεί η υπόλοιπη πε­ριφέρεια της ευρωζώνης…

ΥΓ.: Ο Βενιζέλος χθες, μιλώντας στη συζήτηση στη Βουλή για το Με­σοπρόθεσμο, επιβεβαίωσε πλήρως το ρεπορτάζ του «Π» στο προηγού­μενο φύλλο (σελ. 4-5) για την ύπαρ­ξη Σχεδίου Β στην περίπτωση που δεν ψηφιζόταν τελικά το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Μπορεί να προσάρμοσε τη σχετική ερμηνεία στις επικοινω­νιακές ανάγκες της κυβέρνησης, αλ­λά το περιέγραψε όπως ακριβώς σας το είχαμε δώσει από την περασμέ­νη εβδομάδα. Αυτά για να είμαστε… εξηγημένοι!

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.