Γενέθλια με γκρίνια…


thumb

Στο δόγμα… «Πέστα όλα!», με στόχο – εκ μέρους της ηγεσίας του κόμματος – να λειτουργήσει εκτονωτικά για τα αγριεμένα στελέχη, κινήθηκαν τις προηγούμενες μέρες οι περιφερειακές συνδιασκέψεις του ΠΑΣΟΚ, με τη συμμετοχή να βρίσκεται σε τόσο χαμηλά επίπεδα, τέτοια που δεν έχει δει το ΠΑΣΟΚ από το 1974 και με­τά, ακόμη και στις χειρότερες περιό­δους του. Στην ίδια εκτονωτική «λογι­κή» έχει σχεδιαστεί η Εθνική Συνδιά­σκεψη, η οποία θα γίνει ανήμερα των τριακοστών έβδομων γενεθλίων του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου στο Τάε Κβον Ντο.

Η «αρένα» των Ολυμπιακών εγκα­ταστάσεων, όπου θα γίνουν η έναρξη και οι εργασίες της ολομέλειας, ανα­μένεται να πάρει… φωτιά: συνδικα­λιστές (για μισθολόγιο, ανεργία, πε­ρικοπές, φορολογία κ.λπ.), φοιτητές (για ΑΕΙ – ΤΕΙ, ανεργία κ.λπ.), αυτοδιοικητικοί (για προβλήματα του «Καλλικράτη» κ.λπ.) και κάθε «προέλευσης» και «εκπροσώπησης» στελέχη «θα τα σούρουν»… για τα καλά, απευθυ­νόμενοι κυρίως στον Γιώργο και τους υπουργούς, είτε πρόκειται για νέους και άκαπνους (οι «κηπουροί» να δείτε τι θα ακούσουν) είτε πρόκειται για πα­λαιούς, έμπειρους και μπαρουτοκαπνισμένους! Το ζήτημα είναι αν και ποιος θα τους… ακούσει και ποιος θα κάνει κάτι να αποφύγει το ΠΑΣΟΚ τον πολιτι­κό εξευτελισμό που υφίσταται.

Σύμφωνα με τους… κρυφούς πόθους  της  κομματικής ιεραρχίας, τρία εί­ναι τα επιδιωκόμενα της διαδικασίας, που άρχισε νωρίς το καλοκαίρι (με πέντε περιφε­ρειακές συνδιασκέψεις), συνεχίζεται από 22 Αυγούστου (με άλλες 7) και θα κορυφωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, ώστε να θεωρηθεί ότι η κορυφαία κομματική εκδήλωση θα έχει περάσει χωρίς ανε­πιθύμητες αναταράξεις. Τα αναφέρου­με με την… επίσημη ορολογία:

1.Η ενεργοποίηση των ανακλαστι­κών των κομματικών στελεχών (και όσων φίλιων δυνάμεων) για να σπάσει η φοβικότητα που υπήρχε αρχικά λόγω των αντιδράσεων στα οικονομικά μέτρα και των εκδηλώσεων αγανάκτησης προς κομματικά στελέχη και βουλευτές.

2.Η υποβολή νέων ιδεών και προτά­σεων, όσον αφορά κυρίως την ανά­πτυξη, τοπική και εθνική, ώστε κάποιες απ’ αυτές να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της παρουσίας του πρωθυπουργού στηΔΕΘ.

3.Η συμμετοχή στις διαδικασίες της κοινωνίας, μέσω θεσμικών εκπρο­σωπήσεων, σε μια προσπάθεια «να επιδιωχθεί συναίνεση στη βάση, στα προβλήματα και στις λύσεις».

Οι γενικές αυτές διατυπώσεις της κομματικής στοχοθεσίας είναι, προφανώς, προσανατολισμένες στην… εκτόνωση. Ωστόσο υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα, το οποίο δεν φαίνεται πως επιχειρείται να αντιμετωπιστεί: η αποσάθρωση των κομματικών οργανώσεων, η οποία έγινε σαφής και στη διάρκεια των περιφερειακών συνδιασκέψεων, προφανώς δεν οφείλεται ούτε στην έλλειψη ανακλαστικών των κομματικών στελεχών ούτε στη – γενικώς… – συμμετοχή στις «διαδικασίες της κοινωνίας».

Η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα είναι αυτή που, εκτός της υπόλοιπης κοινωνίας, θίγει – συχνά με δραματικούς όρους – την πλειονότητα και των κομματικών στελεχών, αλλά και των ψηφοφόρων τους. Έτσι δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ώρα να προχωρήσει σε μια γενναία εσωτερική συζήτηση για τα πολιτικά του χαρακτηριστικά και τις ιδεολογικές του βάσεις.

Ο απολογισμός

Η κομματική ηγεσία, πάντως, βάζει «θετικό πρόσημο» στον μέχρι τώρα απολογισμό των συνδιασκέψεων και επιθυμεί ανάλογη εξέλιξη και στην Εθνική Συνδιάσκεψη του επόμενου Σαββάτου με την ελπίδα αναστροφής του κακού κλίματος. Για την ακρίβεια οι «πράσινοι» ιθύνοντες:

1.Παρ’ ότι η συμμετοχή των στελε­χών στις περιφερειακές συνδια­σκέψεις ήταν κατώτερη από κάθε άλ­λη εποχή, τη θεωρούν «εξαιρετική», σχεδόν στο 90% των αναμενόμενων κατά μέσον όρο. Χωρίς ωστόσο να δι­ευκρινίζουν τι ακριβώς θεωρούσαν… «αναμενόμενο».

2.Παραδέχονται ότι δεν έγιναν μεν «θέμα» οι συνδιασκέψεις ως προς τις προτάσεις τους, ωστόσο είναι ικα­νοποιημένοι επειδή τα στελέχη «έσπα­σαν τη φοβικότητα» και… προσήλθαν! Χαρακτηριστικά λένε ότι από τις αντι­δράσεις («οργανωμένες» τις χαρακτη­ρίζουν) των «αγανακτισμένων», μόνο η συνδιάσκεψη στην Πάτρα αναβλή­θηκε, αλλά εν μέσω της κινητοποίησης των ταξιτζήδων. Η αμέσως επόμενη στη Χαλκίδα… δεν αναβλήθηκε – πα­ρά τη σχετική απαίτηση των ταξιτζή­δων, οι οποίοι έφυγαν με παρέμβαση Μόσιαλου πετώντας «μόνο» μερικές ντομάτες…

3.Παραδέχονται μεν ότι η συμβολή σε «νέες προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» δεν ήταν εντυπωσιακή και με καινοτόμες ιδέες, ωστόσο μετα­δίδουν την αίσθηση ότι ήταν «εξαιρε­τικά ενθαρρυντικές». Για την ακρίβεια βγήκαν αυτά που ζορίζουν τον κόσμο: η αγωνία για το σήμερα. Για το μέλλον το αίτημα για ανάπτυξη ήταν γενικό, αόριστο και κυρίως προσανατολισμένο στο ΕΣΠΑ και την ανάγκη ρευστού από τις τράπεζες «για επενδύσεις». Υπήρ­ξαν όμως – λένε – και αρκετά «διαμά­ντια», «που θα αξιοποιηθούν».

Όσον αφορά τις συμμετοχές εκπρο­σώπων φορέων «εκτός ΠΑΣΟΚ», τα αποτελέσματα, δεδομένων των συνθη­κών πόλωσης με άλλους πολιτικούς χώ­ρους, θεωρήθηκαν καλά κυρίως εξ αι­τίας της συμμετοχής π.χ. στη Θεσσαλία του «γαλάζιου» περιφερειάρχη Κ. Αγο­ραστού, στη Δυτ. Μακεδονία επτά «γα­λάζιων» δημάρχων, στην Κόρινθο του «συνεργαζόμενου» Τατούλη, στη Χαλ­κίδα ανεξάρτητων συνδικαλιστών κ.λπ. Επιχαίρουν δε για τη συμμετοχή, στην Πάτρα, του «πράσινου» μεν, αλ­λά… «καρφιού» στο μάτι του Ραγκούση προέδρου των ταξιτζήδων της Αχαΐας, που έκανε και κριτική και προτάσεις: «Αλλάξανε πολιτική στα ταξί χωρίς να μας ενημερώσουνε! Ο κόσμος θέλει δι­άλογο, θέλει να τον ακούτε!» ήταν το νόημα όσων είπε ενώπιον του γραμμα­τέα του κόμματος Μιχ. Καρχιμάκη.

Όλα καλά λοιπόν;

Όλα αυτά προεξοφλούν μια «ήρε­μη» Εθνική Συνδιάσκεψη; Μήπως οι… «φρέσκοι» από τις διακοπές τους «αγανακτισμένοι» ανανεώσουν την αγανάκτησή τους εν όψει της 3ης Σεπτέμβρη (ή της 10ης στη ΔΕΘ);

Στο ΠΑΣΟΚ το επικοινωνιακό… μασάζ λέει πως είναι (σχετικά) αισιόδοξοι ότι «όλα όσα είναι έξω από τις αίθουσες» θα ξεπεραστούν, διότι «ο κόσμος έχει καταλάβει πως οι διαμαρτυρίες είναι οργανωμένες», ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκινεί το πρόβλημα και ότι το θέμα των αντισυγκεντρώσεων το συντηρούν μόνο μερικά «δεξιόστροφα» μπλογκ…

Ωστόσο στην «αρένα» του Τάε Κβον Ντο το… μενού θα έχει «απ’ όλα»! Και οι συνδικαλιστές θα τα πουν έξω από τα δόντια και οι προσκείμενοι στην «Αριστερή Πρωτοβουλία» του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου. Ήδη ο πρώην συγκεντρωσιάρχης έδωσε «δείγμα γραφής» με σκληρή επίθεση στον Μόσιαλο – και όχι μόνο. Για να υπάρξει μια… «οπή εκτόνωσης» δεν υιοθετήθηκε η άποψη να μιλήσει στο Τάε Κβον Ντο μόνο ο Γ. Παπανδρέου και να χαιρετίσει ο Μ. Καρχιμάκης.

Το πρόγραμμα που διαμορφώνεται, όπως προείπαμε, είναι «φουλ» εκτονωτικό και – κατά τους «πράσινους» – συνθετικό: Έτσι, πέραν του χαιρετισμού Καρχιμάκη κ.λπ., και την (βαρυσήμαντη, όπως προαναγγέλλουν) ομιλία Παπανδρέου, θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα η ολομέλεια στην «αρένα» και οι επιμέρους εξειδικευμένες συζητήσεις σε 6 έως 8 «τραπέζια» των 150-250 ατόμων με συμμετοχή και τεχνοκρατών, υπουργών κ.λπ. – και του Γ. Παπανδρέου… Οι ενότητες που θα τεθούν προς συζήτηση είναι:

◆ Θεσμοί, κράτος, δημόσια διοίκηση και δικαιοσύνη.

◆ Ανάπτυξη και νέο παραγωγικό μοντέλο.

◆ Η σοσιαλιστική προοπτική σε περίοδο κρίσης.

◆ Το κοινωνικό κράτος.

◆ Η εξωτερική πολιτική και η ασφάλεια – άμυνα.

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.