Νέο μνημόνιο «ελεγχόμενης πτώχευσης»


Θα διαμορφωθούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, ενώ οι αμοιβές θα διαμορφωθούν σε επίπεδα φιλοδωρήματος

Μια νέα, ακόμη πιο δύσκολη περίοδο σκληρής λιτότητας αναμένεται να αντιμετωπίσουν την προσεχή τετραετία εκατομμύρια Ελληνες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, καθώς οι «εταίροι» της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απεργάζονται πλέον επαχθέστερα σχέδια αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους που προβλέπουν δραστικό «κούρεμα» στις αξίες των ελληνικών ομολόγων και συνοδεύονται με ακόμη πιο αυστηρές πολιτικές περικοπών σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και κοινωνικές παροχές.

Οι δανειστές του ελληνικού κράτους προετοιμάζουν τις διαδικασίες για την «ελεγχόμενη χρεοκοπία» της χώρας μας, προαναγγέλλοντας αλλαγές στους όρους της συμφωνίας της 21ηςΙουλίου 2011. Επιδιώκουν πλέον να εντάξουν την Ελλάδα σε ένα καθεστώς πλήρους υποδούλωσης επιβάλλοντας διαδικασίες «ελεγχόμενης χρεοκοπίας» που από τη μία πλευρά διασφαλίζουν τις τράπεζές τους και τα συμφέροντα των οικονομιών τους από τους κινδύνους των αλυσιδωτών δυσμενών επιπτώσεων μιας ανεξέλεγκτης πτώχευσης της χώρας μας, ενώ από την άλλη παρέχουν πλέον τις δυνατότητες στους επενδυτικούς ομίλους των χωρών τους να αξιοποιήσουν μοναδικές ευκαιρίες για «πάμφθηνες» επενδύσεις στην πτωχευμένη πλέον χώρα μας!

Για να επιτύχουν το σκοπό αυτό, έχουν αποφασίσει να επιβάλουν στον ελληνικό λαό ένα νέο Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής που θα διαμορφώσει συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα και θα περιορίσει σε επίπεδα… φιλοδωρήματος τις συντάξεις και όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές παροχές.

Στο πλαίσιο αυτού του νέου επαχθούς Μνημονίου, τα μέτρα λιτότητας που θα ληφθούν θα είναι πολύ πιο επώδυνα από αυτά που μέχρι τώρα έχουν εφαρμοστεί ή μόλις ανακοινωθεί.

Το νέο Μνημόνιο θα προβλέπει τη δραστική συρρίκνωση του δημοσίου τομέα μέσω μεγάλου αριθμού απολύσεων και σημαντικών περικοπών στους μισθούς. Θα προβλέπει επίσης τη δραματική συρρίκνωση των συντάξεων και των κοινωνικών επιδομάτων με σκοπό τη σημαντική μείωση των τρεχουσών και των μελλοντικών υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων, που θα επιβληθεί ως αναγκαία εξέλιξη, δεδομένης της σημαντικής μείωσης που θα υποστούν τα διαθέσιμα των ταμείων μετά το υποχρεωτικό «κούρεμα» που θα έχει γίνει στην αξία των ελληνικών ομολόγων τα οποία υπάρχουν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Αναλυτικά, το νέο Μνημόνιο «ελεγχόμενης πτώχευσης» που θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει η χώρα μας θα προβλέπει:

1)  Ευρύ πρόγραμμα «εργασιακής εφεδρείας» και απολύσεων για πάνω από 300.000 υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, κατ’ απαίτηση των δανειστών. Για το σκοπό αυτό αναμένεται να αποφασιστούν συγχωνεύσεις και καταργήσεις χιλιάδων υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου. Εκατοντάδες εφορίες, τελωνεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Αστυνομικά Τμήματα και στρατιωτικές μονάδες, καθώς επίσης και χιλιάδες δημοτικές επιχειρήσεις θα κλείσουν οριστικά και οι εργαζόμενοί τους θα τεθούν υπό καθεστώς «εργασιακής εφεδρείας». Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος αυτού θα είναι η περίοδος 2012-2015. Οσοι εργαζόμενοι υπαχθούν στο ιδιότυπο καθεστώς της «εργασιακής εφεδρείας» θα απομακρυνθούν από τις θέσεις εργασίας τους, οι οποίες θα έχουν καταργηθεί, και για διάστημα που δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 12 μήνες θα αμείβονται μόνο με το 60% των βασικών τους μισθών. Οι πιθανότητες να επιλεγούν για να εργαστούν σε τυχόν κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών ή οργανισμών του Δημοσίου που θα παραμείνουν σε λειτουργία θα είναι ελάχιστες, επειδή η συρρίκνωση του δημοσίου τομέα θα είναι ευρείας κλίμακας και δεν θα υπάρχουν πλέον πολλές θέσεις διαθέσιμες. Συνεπώς, στη συντριπτική τους πλειονότητα οι υπάλληλοι που θα υπάγονται στην «εργασιακή εφεδρεία», μετά την πάροδο του 12μήνου θα απολύονται οριστικά.

2)  Εφαρμογή του κανόνα «1 πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις» τουλάχιστον μέχρι το 2015 σε όλο το Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ.

3)  Μειώσεις-σοκ στους μισθούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το ενιαίο μισθολόγιο που προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο του 2011 ή τον Ιανουάριο του 2012 για 450.000 πολιτικούς υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα προβλέπει περικοπές αποδοχών μέχρι και 40% μέσω της κατάργησης τουλάχιστον 89 ειδικών και κλαδικών επιδομάτων που κυμαίνονται από 142 έως και 2.163 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, σχεδιάζεται η αλλαγή του τρόπου ωρίμανσης των βασικών μισθών μέσω της σύνδεσης των μισθολογικών κλιμακίων με τους βαθμούς, καθώς και η δραστική μείωση των αποζημιώσεων για υπερωρίες. Αντίστοιχη λογική θα ισχύσει και για τις αποδοχές των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και τους δημοσίους οργανισμούς. Καταργήσεις επιδομάτων και περικοπές βασικών μισθών σχεδιάζονται και για τα ειδικά μισθολόγια των δημοσίων λειτουργών, δηλαδή των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών, των πυροσβεστών, των δικαστικών, των ιατρών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών καθηγητών, των καθηγητών ΤΕΙ και των διπλωματικών υπαλλήλων. Στόχος είναι οι αποδοχές να μειωθούν τουλάχιστον κατά 20%. Για τον ιδιωτικό τομέα, θα προωθηθούν νέες ρυθμίσεις με στόχους την πλήρη κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ώστε οι εργοδότες να μπορούν πιο εύκολα να επιβάλουν μεγάλες μειώσεις μισθών στους εργαζομένους.

4)  Περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.Πέραν των μειώσεων κατά 2% έως και 35% που θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου 2011 για τις συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ το μήνα όσων συνταξιούχων είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και τις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ όσων συνταξιούχων είναι ηλικίας κάτω των 55 ετών, θα επιβληθούν και περαιτέρω περικοπές μέσω αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα προβλέπουν τη μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης από τα επίπεδα του 70%-80% στο επίπεδο του 60%! Επιπλέον, θα προωθηθούν νέες ρυθμίσεις για περικοπές έως και 50% στις επικουρικές συντάξεις, καθώς το «κούρεμα» των ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι ασφαλιστικοί φορείς θα οδηγήσει στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης πολύ περισσότερα επικουρικά ταμεία από αυτά που σήμερα χαρακτηρίζονται ως «ελλειμματικά».

5)  Πλήρη κατάργηση των «υπολειμμάτων» του 13ου και 14ου μισθού για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Τα ποσά των 250, των 250 και των 500 ευρώ που χορηγούνται σήμερα, αντί επιδομάτων Πάσχα, θέρους και Χριστουγέννων, σε όσους υπαλλήλους του Δημοσίου λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές μέχρι 3.000 ευρώ, θα καταργηθούν πλήρως!

6)  Πλήρη «εξάλειψη» των «υπολειμμάτων» της 13ης και 14ης σύνταξης, δηλαδή των ποσών των 200, των 200 και των 400 ευρώ που χορηγούνται σήμερα σε όσους λαμβάνουν μηνιαίες συντάξεις μέχρι 2.500 ευρώ, αντί επιδομάτων Πάσχα, θέρους και Χριστουγέννων! Εξαίρεση από την κατάργηση αυτών των ποσών μπορεί να ισχύσει μόνο για τους χαμηλοσυνταξιούχους που λαμβάνουν το ΕΚΑΣ.

7)  Περικοπές κοινωνικών παροχών. Σχεδιάζεται η καθιέρωση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, καθώς και η κατάργηση της ταυτόχρονης χορήγησης περισσοτέρων του ενός επιδομάτων στο ίδιο άτομο για τον ίδιο σκοπό. Τα επιδόματα που καταβάλλονται σε ανέργους, τριτέκνους και πολυτέκνους θα περιοριστούν σημαντικά, καθώς η χορήγησή τους θα συνδεθεί άμεσα με κριτήρια που θα αφορούν στο ύψος του ετησίου δηλωθέντος εισοδήματος και στα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι σημερινοί δικαιούχοι. Η αρχή έγινε με τη θέσπιση ορίου οικογενειακού εισοδήματος 55.000 ευρώ ως κριτηρίου για τη χορήγηση των επιδομάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Σταδιακά το όριο αυτό θα μειωθεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με στόχο να χάσουν το δικαίωμα είσπραξης των επιδομάτων πολύ περισσότεροι σημερινοί δικαιούχοι. Επιπλέον, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι εργαζόμενοι που λαμβάνουν μαζί με τις αποδοχές τους οικογενειακά επιδόματα θα πάψουν να λαμβάνουν τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα!

 Τύπος της Κυριακής

antinews

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.