Ετσι άρπαξε ο Λαυρεντιάδης τα 72 εκ. ευρώ από την «Γερολυμάτος»


Τις υπόγειες διαδρομές του χρήματος, μεγάλο μέρος των οποίων προερχόταν από δάνεια μαϊμού που εξασφάλιζε ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης για τις εταιρείες -τις δικές του και των φίλων του- μέσω της τράπεζας Proton αποκαλύπτει σήμερα με καυτά έγγραφα το iefimerida.gr.

Τα στοιχεία αφορούν σε ένα μέρος της συνολικής κομπίνας ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ που εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το δάνειο ύψους 72,7 εκατομμυρίων ευρώ που έδωσε η Proton Bank του κ. Λαυρεντιάδη στην εταιρεία Ballis Home Care για την εξαγορά των εταιρειών Γερολυμάτος Cosmetics και Beauty Work, από την Alapis του κ. Λαυρεντιάδη.

Η ιστορία είναι απλή, η μέθοδος ακόμη απλούστερη. Η εταιρεία Alapis του κ. Λαυρεντιάδη αγόρασε την εταιρεία Γερολυμάτος ΑΕΒΕ το 2008 έναντι περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Μάρτιο του 2009 αγόρασε το 100% της εταιρείας Beauty Works. Τον Ιούλιο του 2009 ίδρυσε την Γερολυμάτος Cosmetics προκειμένου να διαχωρίσει τις δραστηριότητες στο χώρο των καλλυντικών και τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου διεύρυνε τους σκοπούς της με μετατροπή του καταστατικού.

Τον Ιούνιο του 2010 η Alapis ανακοινώνει ότι προχωρά στην πώληση 8 θυγατρικών εταιρειών του ομίλου της έναντι του συνολικού ποσού των 144,7 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου η ίδια να επικεντρωθεί μόνο στο φάρμακο.

Μεταξύ των εταιρειών που πουλάει είναι τόσο η Γερολυμάτος Cosmetics όσο και η beauty Works. Αγοραστής φέρεται η εταιρεία Ballis Home Care που ανήκει στον κ. Κωνσταντίνο Μπαλλή ο οποίος είχε παλαιότερα στη Θεσσαλονίκη τη Χημική ΑΕΒΕ, εισηγμένη στη ΝΕΧΑ την οποία είχε εξαγοράσει ο κ. Λαυρεντιάδης το 2005.

Με την εξαγορά κατατίθεται αίτημα στην Proton Bank για ομολογιακό δάνειο ύψους 72,7 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Τα χρήματα αυτά ποτε δεν μπήκαν στα ταμεία της εταιρείας.

Σήμερα και ενώ το σύστημα Λαυρεντιάδη έχει καταρρεύσει πλήρως η Νέα Proton Bank ζητά τα χρήματα πίσω καθώς διαπιστώνει ότι όχι μόνον δεν τηρήθηκαν οι όροι παραχώρησης των χρημάτων αλλά και ότι οι εγγυήσεις που δόθηκαν προς την τράπεζα δεν ήταν επαρκείς προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μετόχων της.

Το colpo grosso

Υπενθυμίζεται ότι το πρόσφατο βούλευμα, με το οποίο αποφασίστηκε να παγώσουν οι τραπεζικοί και οι μετοχικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες του κ. Λαυρεντιάδη και 30 ακόμη εμπλεκόμενων στην υπόθεση προσώπων καθώς και να εκποιηθεί ακίνητη περιουσία του επιχειρηματία, διαπιστώνει σοβαρές ενδείξεις για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απιστία και νομιμοποίηση εγκληματικού προϊόντος.

Οι δικαστικοί λειτουργοί που ερευνούν την υπόθεση κάνουν λόγο για μια νέα Τράπεζα Κρήτης καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους -από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011 η Proton Bank χορήγησε στην Alapis και σε επτά θυγατρικές της Alapis που πουλήθηκαν σε τρίτους και σε εταιρίες που αγόρασαν κλάδους δραστηριότητας της Alapis συνολικά δάνεια ύψους 701 εκατ. Ευρώ!

Το ποσό είναι εντυπωσιακό, όταν γίνεται η διαπίστωση ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Proton ανερχόταν σε 2,4 δισ. ευρώ. Δηλαδή, περίπου το 30% των δανείων που είχε χορηγήσει η τράπεζα είχε δοθεί σε εταιρίες για τις οποίες επιδιώκεται να αποδειχθεί ότι συνδέονταν με τον κ. Λαυρεντιάδη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, οι εταιρίες που έλαβαν τα παραπάνω δάνεια από την Proton κρίνεται ότι αποτελούν ομάδα συνδεδεμένων πελατών με την Alapis αφού η δραστηριότητα της μιας ασκείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της άλλης.

Αν αποδειχτεί αυτό, τότε αυτόματα οι παραπάνω εταιρίες αντιπροσωπεύουν ενιαίο πιστωτικό κίνδυνο και όσοι υπέγραφαν τις χορηγήσεις δανείων χωρίς καλύψεις από άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κατηγορία της απιστίας, που έβλαψε το Δημόσιο.

Το βούλευμα αναφέρει, με βάση πηγές, ότι από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτει και από κοινού δόλος για όσους υπέγραφαν τις χορηγήσεις δανείων, και αυτό, αν αποδειχθεί, επισύρει κατηγορία εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίησης προϊόντος από εγκληματική δραστηριότητα.

Τα χαρτιά που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές δείχνουν τα εξής:

  • Οι μεταφορές κεφαλαίων που έλαβαν χώρα από τη μία εταιρία στην άλλη μετά τη λήψη των δανείων. Κάποιες, μάλιστα, από τις εταιρίες που ιδρύθηκαν για να αγοραστούν δραστηριότητες της Alapis ενισχύθηκαν κεφαλαιακά από τον κ. Λαυρεντιάδη μέσω δανειακών συμβάσεων αφού είχε ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία.
  • Επτά θυγατρικές της Alapis (Provet A.E., Μεντιμέκ Α.Ε., Alapis Medical Diagnostics, Γερολυμάτος Cosmetics, Beautyworks A.E., Γερολυμάτος Animal Health) καθώς και οι κλάδοι παραγωγής και εμπορίας υγρών απορρυπαντικών, καλλυντικών, καθαριστικών φαρμάκων για νοσοκομειακή χρήση και το R D για τα γενόσημα φάρμακα μεταβιβάστηκαν σε συνεργάτες του κ. Λαυρεντιάδη που ήταν και στελέχη του ομίλου Alapis Παρά τις μεταβιβάσεις, οι μεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις, που υπήρχαν πριν από τη διάσπαση του ομίλου, παραμένουν.
  • Πολλοί από τους αγοραστές ήταν οι βασικοί μέτοχοι των εταιριών τις οποίες πούλησαν στον όμιλο Alapis
  • Οι νέοι μέτοχοι δεν συνεισέφεραν με ίδια κεφάλαια στην αγορά των θυγατρικών ή κλάδων δραστηριότητας της Alapis και το τίμημα εξαγοράς χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα δάνεια που χορήγησε η Proton. Ταυτόχρονα, δεν δόθηκαν προσωπικές εγγυήσεις.
  • Κάποιες από τις ελεγχόμενες εταιρίες έλαβαν δάνεια από άλλες τράπεζες, πέραν της Proton, μέσω συμβάσεων factoring, όμως, δηλαδή με προεξόφληση τιμολογίων κυρίως με δικαίωμα αναγωγής. Έτσι ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλάμβαναν ήταν χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν που ανέλαβε η Proton.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι μέρος των παραπάνω δανείων καθώς και μέρος του υπολοίπου διαθεσίμων των υπό έλεγχο εταιριών, μέσω πολυδαίδαλων διαδρομών, διοχετεύθηκαν σε προσωπικές εταιρίες του κ. Λαυρεντιάδη ή αναλήφθηκαν μέσω επιταγών από φυσικά πρόσωπα του στενού του κύκλου, είτε για να μειώσουν μετοχοδάνεια που είχαν λάβει για να αγοράσουν κυρίως μετοχές Alapis είτε για άλλους σκοπούς.

Για την εταιρεία Αlapis αναφέρεται ότι ο κ. Λαυρεντιάδης ως τις 16 Δεκεμβρίου 2010 κατείχε ποσοστό 21,325%, ενώ εμφανίζεται και μοναδικός δικαιούχος της Εlfe ΑΒΕΕ.

Για την εταιρεία Αcolab αναφέρεται ότι ιδρύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010 και ανέλαβε αμέσως την ανάπτυξη της Αlapis έναντι μηνιαίας αμοιβής.

Ακόμη αναφέρεται ότι οι τόκοι πρώτου εξαμήνου του 2011 της Αcolab πληρώνονται από τους προσωπικούς λογαριασμούς του κ. Λαυρεντιάδη και μέσω της εταιρείας του Κlipartous.

Η εταιρεία ΜΑΚ ΑΕ εμφανίζεται να αγόρασε στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας νοσοκομειακών φαρμάκων της Αlapis.

Ωστόσο, η Αlapis συνέχιζε να πουλά τα νοσοκομειακά φάρμακά της και 11 ξένοι οίκοι παραγωγής φαρμάκων που προωθούσαν τα σκευάσματα στην Ελλάδα αγνοούσαν την ύπαρξη της ΜΑΚ ΑΕ. Για την Εξέλιξη ΑΕ εμφανίζεται να αγόρασε από τις 5 Οκτωβρίου 2010 τον κλάδο πώλησης των προϊόντων της Αlapis στα φαρμακεία, χωρίς όμως να έχει τη σχετική άδεια του ΕΟΦ! Όσο για την Εscado Ιnvestments LΤd, που ιδρύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2010, καταγράφεται ως θυγατρική της Εξέλιξης ΑΕ, χωρίς όμως δραστηριότητα.

Για την εταιρεία Μπαλλής Ηome Car ΑΕ σημειώνεται ότι στις 9 Ιουνίου 2010 εξαγόρασε τρεις θυγατρικές εταιρείες και τρεις κλάδους παραγωγής της Αlapis, για τις οποίες όμως «εγείρονται ερωτήματα αν πρόκειται για εικονικές πράξεις». Ερευνήθηκε ακόμη η εισροή από τις αρχές του 2011 σαράντα εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Μπαλλής από υπεράκτιες εταιρείες του κ. Λαυρεντιάδη. Οσον αφορά την Ρrovet ΑΕ, σημειώνεται ότι παίρνει μεγάλα δάνεια από την Ρroton Βank χωρίς να έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Στη συνέχεια του σχετικού πορίσματος, σημειώνεται ότι μέρος αυτών των δανείων κατέληξε σε λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς δύο ανενεργών εταιρειών: της Γλυκιά Γεύση ΑΕ και της Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος (ΧΒΒΕ). Τα χρήματα ανελήφθησαν από τον συνεργάτη του κ. Λαυρεντιάδη κ. Διονύση Μπίθαρη. Η Γλυκιά Γεύση ΑΕ, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, στα τέλη του 2009 δεν απασχολούσε προσωπικό με σκοπό την εκκαθάρισή της. Η ΧΒΒΕ αποτελεί θυγατρική της αναφερόμενης Εlfe ΑΕ.

Ο Λαυρεντιάδης ζάλιζε το χρήμα

«Ο Λαυρεντιάδης ζάλιζε το χρήμα, προτού αυτό καταλήξει στην τσέπη του!». Με αυτή ακριβώς τη φράση περιέγραψε στο «Κέρδος» τραπεζίτης που είναι σε θέση να γνωρίζει πολύ καλά τα της Proton Bank. Εταιρείες-σφραγίδες που δανειοδοτήθηκαν με την ίδρυσή τους, μεταφορές κεφαλαίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και δύο υπό εκκαθάριση εταιρείες, οι οποίες αποτέλεσαν τους τελικούς αποδέκτες ύποπτων διαδρομών χρήματος.

Το πόρισμα άλλωστε του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτη Νικολούδη, που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να σταθεί η αφορμή για την ποινική δίωξη και η αρχή για την επιστροφή των 51 εκατ. ευρώ στην Proton, φέρνει στο φως νέα στοιχεία για το πώς έσπασε και πούλησε δραστηριότητες που ανήκαν στον όμιλο Alapis ο Λαυρεντιάδης. Και επίσης τα ποσά με τα οποία δανειοδοτήθηκαν οι νέες εταιρείες.

Οτι δηλαδή ο βασικός μέτοχος και πρόεδρος της Proton Bank έως την 31η Ιανουαρίου 2011 χρησιμοποίησε την Τράπεζα για να συγκεντρώσει καταθέσεις, προσφέροντας δελεαστικά επιτόκια, ώστε εν συνεχεία να δανειοδοτήσει επιχειρήσεις που είτε ανήκαν στον ίδιο, είτε είχαν ήδη πουληθεί, αλλά συνέχιζαν να βρίσκονται στη σφαίρα των συμφερόντων του. Το πόρισμα παραθέτει στοιχεία για τη δανειοδότηση – ύψους 51 εκατ. ευρώ από την Proton Bank – των εταιρειών Alapis ΑΒΕΕ, Εlfe, Αcolab, ΜΑΚ ΑΕ, Εξέλιξη ΑΕ, Εscado Ιnvestments LΤD, Μπαλλής Ηome Car ΑΕ και Ρrovet ΑΕ.

greki-gr

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.