ΝΕΟ ΕΤΟΣ, ΝΕΑ ΔΡΑΧΜΗ, ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ, Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


του Δημητρίου Πλατή

Το 2000 η Ελλάδα κατέβαλε συνολικά στην ΕΚΤ για την είσοδό της στο ευρώ περίπου 91 δις ευρώ, που αντιστοιχούν σε 103.000.000 ευρώ περίπου για συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, 1.271.000.000 ευρώ περίπου συμμετοχή στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ με δολάρια, γιεν και χρυσό στο 15% του ως άνω ποσού και 89,6 δις ευρώ που αντιστοιχεί στο 80% του ΑΕΠ του 1999 για το δυναμικό της ΕΚΤ από το οποίο λαμβάνουν χώρα οι πιστωτικές πράξεις μέσω του ευρωσυστήματος.

Το ευρώ αφαίρεσε με το συντελεστή 3,4075 ρευστότητα που αντιστοιχούσε στο 240% της κυκλοφορίας της δραχμής ένεκα της εισόδου του νέου νομίσματος από την αντικατάσταση των παλαιών προκαλώντας αύξηση των τιμών κατά 240% πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη – επιταγή για τη σταθερότητα των τιμών από την παρ. 1 του αρ. 22 του Συντάγματος και τη Συνθήκη της ΕΕ.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κουλούρι και το μικρό μπουκάλι του νερού. Με τη δραχμή το κουλούρι κόστιζε 50 δρχ. με το ευρώ 170 δρχ. (50 λεπτά) ήτοι αύξηση 240%, ομοίως δε και για το μπουκάλι με το νερό. Το ένα ευρώ εισήλθε με ισοτιμία 3,4075 δρχ. σε σχέση με το κατοστάρικο, με αποτέλεσμα το ένα κέρμα του ενός ευρώ να αντικαταστήσει ένα κατοστάρικο, αφαιρώντας από τη ρευστότητα – κυκλοφορία 240 δρχ., ήτοι δύο κατοστάρικα και δύο εικοσάδραχμα.

Με την ως άνω ενέργεια προκλήθηκε απώλεια – μείωση της αξίας του νέου νομίσματος από την υπερτίμησή του κατά 80%, ενώ αυξήθηκαν οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών αντίστοιχα από την αυτή μείωση της αξίας του νομίσματος, ενδεικτικά αναφέροντας ότι τα 382.500.000 κατοστάρικα που κυκλοφορούσαν το 2000, με τον συντελεστή 3,4075 θα έπρεπε να αντικατασταθούν από 125.000.000 κέρματα ευρώ περίπου, πράγμα που δεν έγινε διότι επειδή τα κέρματα της υποδιαίρεσης του ευρώ ήταν λίγα από την υπερτίμησή τους προκλήθηκε ρευστοποίηση των κερμάτων του ενός ευρώ, απόρροια του οποίου ήταν τέλη του 2002 να κυκλοφορούν 61.500.000 περίπου κέρματα ευρώ, στο 16% των τεμαχίων κερμάτων και χαρτονομισμάτων των 100 δρχ. που κυκλοφορούσαν.

Το ευρώ ως νέο νόμισμα προσδιορίσθηκε, σε σχέση με τη δραχμή με το συντελεστή 3,4075 ενώ ο σωστός συντελεστής ήταν ο 1,363 και ενώ δεν έπρεπε να εισέλθει ένα κύριο νόμισμα αλλά δύο κύρια νομίσματα. Εν προκειμένω ο φοίνικας στις 68,15 δραχμές με την υποδιαίρεσή του και το ευρώ στις 681,5 δραχμές. Συγκεκριμένα η σωστή νομισματική κυκλοφορία κερμάτων και χαρτονομισμάτων έχει ως εξής:

1 λεπτό (ή ένα μέρος ως ονοματοδοσία) στις 1,363 δρχ. ως κέρμα

μισή δεκάρα στις 6,815 δρχ. ως κέρμα

1 δεκάρα στις 13,63 δρχ. ως κέρμα

2 δεκάρες στις 27,26 δρχ. ως κέρμα

1 φοίνικας στις 68,15 δρχ. ως χαρτονόμισμα

2 φοίνικες ή

2 φοινίκια στις 136,3 δρχ. ως χαρτονόμισμα και κέρμα

5 φοίνικες ή

5 φοινίκια στις 340,75 δρχ. ως χαρτονόμισμα

10 φοίνικες ή

10 φοινίκια στις 681,5 δρχ. ως χαρτονόμισμα

1 ευρώ στις 681,5 δρχ. ως χαρτονόμισμα

50 φοίνικες ή

50 φοινίκια στις 3407,5 δρχ. ως χαρτονόμισμα

5 ευρώ στις 3407,5 δρχ. ως χαρτονόμισμα

10 ευρώ στις 6815 δρχ. ως χαρτονόμισμα

200 φοινίκια στις 13630 δρχ. ως χαρτονόμισμα

50 ευρώ στις 34075 δρχ. ως χαρτονόμισμα

100 ευρώ στις 68150 δρχ. ως χαρτονόμισμα και

250 ευρώ στις 170375 δρχ. ως χαρτονόμισμα.

Από τη Συνθήκη της ΕΕ προκύπτει η υποχρέωση για υιοθέτηση κοινού νομισματικού – πιστωτικού συστήματος στην ενιαία αγορά και όχι ενός απλά κοινού νομίσματος.

Εύλογα, ο φοίνικας θα χρησιμοποιείτο περισσότερο από τις χώρες του νότου και τις πιο μικρές οικονομίες στην ΕΕ ενώ το ευρώ από τις μεγαλύτερες χωρίς το ένα νόμισμα να αποκλείει το άλλο στην κυκλοφορία του.

Τα πλεονεκτήματα είναι αφενός μεν ότι το συγκεκριμένο νομισματικό σύστημα εισέρχεται με καθολική υποδιαίρεση αξίας και όχι με μετρική μεταφορά υπολοίπου αξίας ως έλαβε χώρα με το ευρώ στις 340,750 δρχ., αφετέρου δε η ενδιάμεση κυκλοφορία των δύο νομισμάτων περιορίζει την κυκλοφορία τους εξανεμίζοντας τις όποιες πληθωριστικές πιέσεις, διατηρώντας τη σταθερότητα των τιμών, των μισθών και των εισοδημάτων και κατ’ επέκταση της αξίας τους ως αναφέρεται στη Συνθήκη της ΕΕ και προσδιορίζεται στην παρ. 1 του αρ. 22 του Συντάγματος περί σταθερότητας των τιμών πλέον του γεγονότος ότι οι όποιες κερδοσκοπικές πιέσεις κατά του νέου νομισματικού – πιστωτικού συστήματος θα έπρεπε να λάβουν χώρα με διπλάσιο μέγεθος στη χρήση τους με οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό εργαλείο και μέσο για να επιτύχουν το σκοπό τους. Εκτός αυτού η εκ νέου μαθηματική αντίληψη για υποδιαίρεση του νομισματικού μεγέθους του φοίνικα με δύο υποδιαστολές δεν επιτρέπει την εύκολη μεταφορά των τιμών στα μεταξύ πεδία με αμελητέα επιβάρυνση του πληθωρισμού από τη διατομή της υποδιαίρεσης αυτού του νομισματικού συστήματος σε αντιδιαστολή με τα μεγάλα κενά που είχε το ευρώ από το συντελεστή 3,4075 και έτσι οι χώρες – κράτη μέλη της ευρωζώνης έχουν παραπλήσιες μειώσεις ρευστότητας.

 

Υπολογισμός του συντελεστή 1,363

Ένα κέρμα ευρώ αντικατέστησε ένα κατοστάρικο. Έτσι υπήρξε απώλεια – μείωση της αξίας κατά 0,7065298 αφού 100: 340,75 = 0,2934702. 1 – 0,2934702 = 0,7065298. Δεσμεύεται η απώλεια 0,7 της αξίας στη μονάδα και κρατείται το 0,0065298 (κρατούμενο 1).

Ομοίως δε 50 δρχ. : 170,375 δρχ. = 0,2934702.  1- 0,2934702= 0,7065298 και ούτω καθεξής.

Έτσι προκύπτει πρώτα ότι υφίστατο απώλεια κατά 70% της αξίας του το νέο νόμισμα.

Το 1 λεπτό αντιστοιχεί όχι σε 3,4075 δρχ. αλλά σε 3 δρχ.

Τα 2 λεπτά αντιστοιχούν όχι σε 6,815 δρχ. αλλά σε 6 δρχ.

Τα 3 λεπτά αντιστοιχούν όχι σε 10,2225 δρχ. ούτε σε 9 δρχ. αλλά σε 10 δρχ.

Έτσι στις 10 δρχ. υπήρξε στρογγυλοποίηση 1 δρχ. ενώ στις 340,750 δρχ. η στρογγυλοποίηση είναι 34,075 δρχ.  34,075 δρχ. είναι το 10% της αξίας ή το 0,1 της μονάδας του ευρώ. Έτσι η μείωση – απώλεια του νέου νομίσματος είναι της τάξης του 80‰ . Έτσι 340,750 : 5 = 68,15 δρχ. και 68,15 : 50 δρχ. = 1,363.

Υπολογισμός αρχής – εξαρχής του συντελεστή 1,363

Το κέρμα των 10 δρχ. υποδιαιρείται με συμπληρωματική υποδιαίρεση αξίας και όχι με ακριβή υποδιαίρεση αξίας στα κέρματα των 5 δρχ., των 2 δρχ. και της μίας δρχ. Έτσι το σύνολο της αξίας λογίζεται ως 18 δρχ. αφού 10 δρχ. + 5 δρχ. + 2 δρχ. + 1 δρχ. = 18 δρχ. ήτοι 80% ως αξία άνω της αξίας των 10 δρχ. Από τα παραπάνω υπολογίζεται η πραγματική αξία του δεκάδραχμου και του κάθε κέρματος της υποδιαίρεσης και στη συνέχεια προστίθεται στο δεκάδραχμο δια να υπολογιστεί η συνεισφορά της δραχμής στο νέο ευρωπαϊκό νομισματικό πιστωτικό σύστημα. Έτσι 10 δρχ. : 5 =  2 δρχ., 5 δρχ. : 5 = 1 δρχ., 2 δρχ. : 5 = 0,4 δρχ. και 1 δρχ. : 5 = 0,2 δρχ.. 2 δρχ. + 1 δρχ. + 0,4 δρχ. + 0,2 δρχ. = 3,6 δρχ.  10 δρχ. + 3,6 δρχ. = 13,6 δρχ. Έτσι ο συντελεστής ο αρχικός είναι 1,36 αφού 13,6 : 10 = 1,36.

Στη στρογγυλοποίηση των 3 λεπτών δεν συμπεριλήφθηκε το ποσό των 0,2225 δρχ. και κατ’ επέκταση υπήρξε αφανής στρογγυλοποίηση που δημιουργεί με αέναο τρόπο πληθωριστικές πιέσεις. Έτσι θα πρέπει να εξακριβωθεί πόση είναι η απώλεια της αξίας του νέου νομίσματος του ευρώ έτσι ώστε να προστεθεί ως αριθμός στο νέο συντελεστή 1,36.

Έτσι 0,2225 : 3,4075 = 0,0652971. Το παραπάνω όμως είναι δεκαπλάσιο από το κρατούμενο 1 που είναι 0,0065298 και έτσι το 0,2225 θα πρέπει να υποδιαιρεθεί δια του 10. Έτσι 0,2225 : 10 = 0,02225.

Στις 10 δρχ. η απώλεια είναι 0,02225

Στις 13,6 δρχ.                          y;

 

y= 13,6 Χ 0,02225 = 0,3026

0,3026 : 10 = 0,03026

Έτσι 13,6 +0,03026= 13,63026.

13,63026 : 10 = 1,363026. Επειδή όμως κρατούνται τα τέσσερα πρώτα ψηφία όπως στο 3,4075 ο συντελεστής είναι ο 1,3630 ή 1,363.

Έτσι ο ένας φοίνικας σε κέρμα εισέρχεται στις 68,15 δρχ. αφού 50 δρχ. Χ 1,363 = 68,15 δρχ. Το κέρμα των πενήντα λεπτών καταργείται ένεκα του ενός φοίνικα και αποδεσμεύει ρευστότητα 102,225 δρχ. αφού 170,375 – 68,15 = 102,225 (κρατούμενο 2).

Το κέρμα και το χαρτονόμισμα με τους δύο φοίνικες εισέρχεται στις 136,3 δρχ. αφού 100 δρχ. Χ 1,363 = 136,3 δρχ.

Το κέρμα του ενός ευρώ καταργείται και αποδεσμεύει ρευστότητα 204,45 δρχ. αφού 340,750 – 136,3 = 204,45 δρχ. (κρατούμενο 3). Το κέρμα των 10 λεπτών καταργείται και αποδίδει ρευστότητα 34,075 δρχ. (κρατούμενο 4). Έτσι από τα κρατούμενα 2, 3, 4 δικαιολογείται η ύπαρξη του χαρτονομίσματος των 5 φοινίκων στη θέση του ενός ευρώ διότι 102,225 + 204,45 + 34,075 = 340,750.

Έτσι ως τώρα αποδείχθηκε η είσοδος του ενός φοίνικα σε κέρμα, των δύο φοινίκων σε κέρμα και χαρτονόμισμα και των πέντε φοινίκων σε χαρτονόμισμα.

Το κέρμα των 20 λεπτών καταργείται και αποδίδει ρευστότητα 68,15 δρχ. στην οποία εκδίδονται οι υποδιαιρέσεις του φοίνικα από τα κέρματα των 10 και 20 δρχ. στις 13,63 δρχ. και 27,26 δρχ. αντίστοιχα ήτοι μίας και δύο δεκάρων αντίστοιχα σύνολο 40,89 δρχ.

Το κέρμα των 5 λεπτών καταργείται ένεκα του κέρματος της μισής δεκάρας αποδίδοντας ρευστότητα 10,225 δρχ. αφού 17,0375 – 6,815 = 10,2225, ενώ καταργείται και το κέρμα των δύο λεπτών, κρατώντας το κέρμα του ενός λεπτού. Όντως 10,2225 + 10,2225 + 40,89 + 6,815 = 68,15 δρχ. Έτσι δικαιολογούνται τα κέρματα της μίας δεκάρας, των δύο δεκάρων αλλά και της μισής δεκάρας, ομοίως δε και αυτό του ενός λεπτού.

Στις 681,5 δρχ. εισέρχονται δύο χαρτονομίσματα ως ήδη αναφέρθηκε . αυτό με τους 10 φοίνικες αλλά και το νέο χαρτονόμισμα του ενός ευρώ.

Το κέρμα των δύο ευρώ στις 681,5 δρχ. μετατρέπεται στο χαρτονόμισμα των 10 φοινίκων, ενώ καταργείται το παλαιό χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, αποδίδοντας το νέο χαρτονόμισμα του ενός ευρώ.

Στις 681,5 δρχ. εισέρχονται και ο φοίνικας και το ευρώ διότι 3,4075 Χ 200 δρχ. = 681,5 δρχ. που δικαιολογούσε το κέρμα των δύο ευρώ και τώρα τον φοίνικα, ενώ το νέο χαρτονόμισμα του ενός ευρώ διότι 1,363 Χ 500 δρχ. = 681,5 δρχ. αφού 3,4075 Χ 500 δρχ. = 1703,75 δρχ. ήτοι 5 παλαιά ευρώ.

Η πλεονάζουσα ρευστότητα από την κατάργηση του παλαιού χαρτονομίσματος των 5 ευρώ δεν δεσμεύεται διότι αντιστοιχεί στην κυκλοφορία που απαιτούν τα νέα χαρτονομίσματα του ενός ευρώ και των 10 φοινίκων από συναλλαγή και ανταλλαγή στην περιοχή των 681,5 δρχ. έως 3407,5 δρχ. Με τη νέα ισοτιμία το παλαιό χαρτονόμισμα των 5 ευρώ θα αντιστοιχούσε σε 2,5 νέα ευρώ, η είσοδος του οποίου θα δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις μέχρι αυτό το πεδίο και όχι μόνο αφού το χαρτονόμισμα των 5 φοινίκων θα υφίστατο απώλεια της αξίας του πλέον του γεγονότος ότι η υποδιαίρεση δεν είναι δόκιμη. Με δεδομένο ότι στις 3407,5 δρχ. θα εισαχθεί το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, αντικαθιστώντας το παλαιό των 10 ευρώ, ένα προϊόν που κοστίζει 3 νέα ευρώ είτε θα πληρώνεται με το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, με ρέστα δύο χαρτονομίσματα του 1 ευρώ, ή θα πληρώνεται με 3 νέα χαρτονομίσματα του ενός ευρώ. Πιθανή είσοδος χαρτονομίσματος στα δύο ευρώ στις 1363 δρχ. θα δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις και απώλεια της αξίας του χρήματος τόσο στο νέο χαρτονόμισμα του ενός ευρώ όσο και στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, διότι η πλεονάζουσα ρευστότητα των χαρτονομισμάτων των 10 φοινίκων και 1 ευρώ στην ως άνω περιοχή των 681,5 δρχ. έως 3407,5 δρχ. δικαιολογεί την ισόρροπη κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων διατηρώντας την σταθερότητα των τιμών, χωρίς την ύπαρξη του χαρτονομίσματος των δύο ή των δυόμισι ευρώ  που θα δέσμευε ρευστότητα και θα μείωνε την κυκλοφορία του χρήματος με πληθωριστικές πιέσεις.

Το παλαιό χαρτονόμισμα των 10 ευρώ στις 3407,5 δρχ. μετατρέπεται στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ. Το παλαιό χαρτονόμισμα των 20 ευρώ στις 6815 δρχ. μετατρέπεται στο νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ. Το παλαιό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, καταργείται διότι στις 13630 δρχ. εισέρχεται το χαρτονόμισμα των διακοσίων (200) φοινίκων αποδίδοντας ρευστότητα 20445 δρχ. αφού 34075 – 13630 = 20445. Το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ καταργείται διότι ήδη υφίστατο στις 6815 δρχ. το νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ αποδίδοντας ρευστότητα 17037,5 δρχ. Έτσι 20445+ 17037 = 37482,5. Εάν διαιρεθεί το ποσό της ρευστότητας των 37482,5 δρχ. με το 340,750 αποδίδει 110 παλαιά ευρώ ή 50 νέα ευρώ και 50 φοίνικες ή 55 νέα ευρώ. Επειδή όμως ήδη υφίστατο το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ στις 3407,5 δρχ. εισέρχεται και το χαρτονόμισμα με τους 50 φοίνικες ενώ στη θέση των 100 παλαιών ευρώ εισέρχεται το νέο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ.

Ένας επιπλέον τρόπος που αποδεικνύει ότι το ευρώ απώλεσε το 80% της αξίας του προκύπτει και από τη διατομή της νομισματικής σύνθεσης της κυκλοφορίας από το πρώτο κέρμα μέχρι τον ένα φοίνικα και από τον ένα φοίνικα μέχρι τα διακόσια φοινίκια, ομοίως δε μέχρι το ένα ευρώ και από το ένα ευρώ μέχρι τα διακόσια ευρώ, αφού ο ένας φοίνικας αντιστοιχεί στο ένα ευρώ, διότι το ευρώ απώλεσε το 80% της αξίας του (340,750 : 5 = 68,15). Συγκεκριμένα το ένα λεπτό έπρεπε να εισέλθει στις 1,363 δρχ. διότι 1 δρχ. Χ 1,363 = 1,363 δρχ. και έτσι η μισή δεκάρα (ή 2 λεπτά αρχικά το 2002) θα έπρεπε να υποδιαιρείται σε 5 λεπτά που θα εκφράζονται από το κέρμα του ενός λεπτού στις 1,363 δρχ. Εν προκειμένω όμως το 1 λεπτό εισήλθε στις 3 δραχμές με περικοπή την υποδιαίρεση με αποτέλεσμα να απωλεστούν τα 4 λεπτά, τα οποία στα 100 λεπτά αντιστοιχούν στο 4% (στοιχείο 1). Κάτω του κέρματος του 1 ευρώ κυκλοφορούν τα κέρματα των 50 λεπτών, 20 λεπτών, 10 λεπτών, 5 λεπτών, 2 λεπτών και 1 λεπτού, τα οποία αθροιζόμενα αντιστοιχούν στα 88 λεπτά. Κάτω του ενός φοίνικα κυκλοφορούν τα κέρματα των 2 δεκάρων, της 1 δεκάρας, της μισής δεκάρας και του κέρματος του 1 μέρους στα οποία πέντε μέρη υποδιαιρείται η μισή δεκάρα. Δεδομένου ότι το 1 ευρώ ισούται με τον 1 φοίνικα, η 1 δεκάρα ισούται με 20 λεπτά και έτσι το άθροισμα των ως άνω κερμάτων του φοίνικα της υποδιαίρεσής του αντιστοιχεί στα 72 λεπτά, διότι 40 λεπτά + 20 λεπτά + 10 λεπτά + 2 λεπτά = 72 λεπτά, διότι το ένα μέρος αντιστοιχεί σε 2 λεπτά αφού η μισή δεκάρα αντιστοιχεί σε 10 λεπτά. Η διαφορά των 72  λεπτών από τα 88 λεπτά είναι 16 λεπτά που στα 100 λεπτά αντιστοιχεί στο 16% (στοιχείο 2). Κάτω του χαρτονομίσματος των 200 ευρώ κυκλοφορούν τα 100 ευρώ, τα 50 ευρώ, τα 20 ευρώ, τα 10 ευρώ, τα 5 ευρώ, τα 2 ευρώ και το 1 ευρώ, αθροιζόμενα τα οποία αντιστοιχούν στα 188 ευρώ. Κάτω του χαρτονομίσματος των 200 φοινίκων κυκλοφορούν τα 50 φοινίκια, τα 10 φοινίκια, τα 5 φοινίκια, τα 2 φοινίκια και ο 1 φοίνικας, αθροιζόμενα τα οποία αντιστοιχούν σε 68 φοινίκια ή 68 ευρώ, αφού το 1 ευρώ ισούται με τον 1 φοίνικα, εν προκειμένω 120 ευρώ λιγότερα μετά την αφαίρεση των 68 από τα 188. Τα 120 ευρώ αποτελούν το 60% (στοιχείο 3) των 200 ευρώ. Έτσι αθροίζοντας τα στοιχεία 1, 2 και 3 προκύπτει ότι το ευρώ υφίστατο απώλεια το 80% της αξίας του από τη διατομή στη νομισματική του σύνθεση σε σχέση με αυτή του φοίνικα, επαληθεύοντας με τρεις τρόπους την απώλεια του 80% της αξίας του, αφού 4% + 16% + 60% = 80%.

Αυτή είναι η σωστή κυκλοφορία του χρήματος και το σωστό νομισματικό σύστημα για το 2002.

Παράλληλα θα έπρεπε να εισέλθουν σε κυκλοφορία και τα χαρτονομίσματα α) χρυσή δραχμή, β) πετρόδραχμο και γ) ήδραχμο.

 

Χρυσή δραχμή

(ή Εθνικό Νόμισμα με βάση τη χρυσή δραχμή)

Επειδή με την παρ. 1 του αρ. 5 τον ν. 2842/2000 ο επενδυτικός χρυσός συνδέθηκε με τον πληθωρισμό θα έπρεπε να υπήρχε η χρυσή δραχμή ως χαρτονόμισμα αντιστοιχίας δεδομένης ποσότητας χρυσού στην ΤτΕ έτσι ώστε η αύξηση της τιμής του χρυσού να αυξάνει την τιμή της χρυσής δραχμής αποκαθιστώντας τη μείωση της ρευστότητας από το συντελεστή 3,4075 κάτι που προβλέπεται και από τις οδηγίες 98/80 και 2006/112 (Κεφ. 5).

Πετρόδραχμο

Το πετρόδραχμο ως χαρτονόμισμα αντιστοιχεί σε ένα βαρέλι πετρελαίου εκφρασμένο σε δραχμές (ή χρυσές δραχμές) έτσι ώστε η άνοδος της τιμής του πετρελαίου από την εισαγωγή του ευρώ να οδηγήσει στην αύξηση της τιμής του πετρόδραχου για να μην υπάρχει απώλεια εισοδήματος.

 

Ήδραχμο

Το ήδραχμο ως χαρτονόμισμα αντιστοιχεί σε μια μονάδα (ή περισσότερες)   ηλεκτρικής ενέργειας εκφρασμένη σε δραχμές (ή χρυσές δραχμές) η αύξηση της οποίας θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του χαρτονομίσματος και τη μη απώλεια εισοδήματος για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και της ανάπτυξης.

 

Νέα δραχμή

Έτσι το νέο νομισματικό σύστημα της καινούριας δραχμής διαμορφώνεται με το συντελεστή 1,363 προσαρμοσμένο στην υποπενταπλάσια αρχική αξία του ευρώ και έτσι μια δραχμή αντιστοιχεί σε 10 ευρώ, ενώ ο ένας φοίνικας στο 1 ευρώ ως ακολούθως:

α)                                            1 μέρος σε κέρμα

επειδή το ευρώ απώλεσε το 80% της αξίας του το 1 μέρος θα ισούται με δύο λεπτά και θα υποδιαιρεί τη μισή δεκάρα σε 5 μέρη, αφού είσοδος του πρώτου κέρματος θα έπρεπε να εισέλθει στις 1,363 δρχ.

 

β)                                            μισή δεκάρα σε κέρμα

ομοίως η μισή δεκάρα θα αντιστοιχεί σε 10 λεπτά

 

γ)                                            1 δεκάρα σε κέρμα

αντίστοιχα η 1 δεκάρα θα ισούται με 20 λεπτά

 

δ)                                            δύο δεκάρες σε κέρμα

δύο δεκάρες θα αντιστοιχούν μετά την απώλεια της αξίας του ευρώ κατά 80% σε 40 λεπτά

ε)                                            1 φοίνικας σε κέρμα

ο ένας φοίνικας μετά την απώλεια της αξίας του ευρώ κατά 80% θα ισούται με ένα ευρώ

 

ζ)                                            2 φοίνικες σε κέρμα και χαρτονόμισμα

οι δύο φοίνικες αντιστοιχούν σε δύο ευρώ. Η παράλληλη κυκλοφορία κέρματος και χαρτονομίσματος αντιστοιχεί στο ότι η αρχική τιμή του φοίνικα ήταν 136,3 δρχ. και θα αντικαταστούσε το κατοστάρικο που κυκλοφορούσε σε κέρμα και χαρτονόμισμα

 

η)                                            5 φοίνικες σε χαρτονόμισμα

οι 5 φοίνικες αντιστοιχούν σε 5 ευρώ ομοίως που κυκλοφορεί σε χαρτονόμισμα

 

θ)                                            10 φοίνικες σε χαρτονόμισμα

οι 10 φοίνικες αντιστοιχούν στα 10 ευρώ

 

ι)                                            1 δραχμή ή 1 νέο ευρώ σε χαρτονόμισμα

η 1 δραχμή ή το 1 νέο ευρώ αντιστοιχούν στα 10 ευρώ

 

κ)                                            50 φοίνικες σε χαρτονόμισμα

οι 50 φοίνικες αντιστοιχούν στα 50 ευρώ εξαιτίας της απώλειας της αξίας του ευρώ κατά 80%

 

κα)                                            5 δραχμές ή 5 νέα ευρώ σε χαρτονόμισμα

οι 5 δραχμές ή τα 5 νέα ευρώ αντιστοιχούν στα 50 ευρώ

 

κβ)                                            10 δραχμές ή 10 νέα ευρώ σε χαρτονόμισμα

οι 10 δραχμές ή 10 νέα ευρώ αντιστοιχούν στα 100 ευρώ

 

κγ)                                            200 φοινίκια σε χαρτονόμισμα

τα 200 φοινίκια αντιστοιχούν στα 200 ευρώ μετά την απώλεια της αξίας του ευρώ κατά 80%

 

κδ)                                            50 δραχμές ή 50 νέα ευρώ σε χαρτονόμισμα

οι 50 δραχμές ή 50 νέα ευρώ αντιστοιχούν στα 500 ευρώ.

Η φορολόγηση της νομισματικής κυκλοφορίας κατά τις συναλλαγές σχετίζεται με τη διατομή της υποδιαίρεσης του νομισματικού συστήματος με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ να επιβάλλεται σε κατηγορίες αξίας από κατηγορίες προϊόντων που είναι σήμερα.

Έτσι μέχρι και αξία πώλησης τα 10 φοινίκια (ή 10 ευρώ, αφού 1 ευρώ θα ισούται με 1 φοίνικα και η μία δραχμή με 10 ευρώ) ο ΦΠΑ θα είναι 8%, μέχρι αξία πώλησης τα 200 φοινίκια ο ΦΠΑ θα είναι 21%, ενώ με αξία πώλησης άνω από τα 200 φοινίκια ο ΦΠΑ θα είναι 22%. Συγκεκριμένα το άθροισμα της υποδιαίρεσης στον ένα φοίνικα αντιστοιχεί σε 3,5 δεκάρες και ένα μέρος ή 36 μέρη. Ο ένας φοίνικας αντιστοιχεί στα 50 μέρη και έτσι η προστιθέμενη αξία αντιστοιχεί στα 14 μέρη ή 28%. Το άθροισμα της υποδιαίρεσης στα 10 φοινίκια αντιστοιχεί σε 8 φοίνικες και έτσι η προστιθέμενη αξία είναι 2 φοίνικες ή 20%. Δεδομένου ότι υφίστατο απορρόφηση της προστιθέμενης αξίας σε αυτό το εύρος της αναφοράς, ο ΦΠΑ θα αντιστοιχεί στο 8% από την αφαίρεση του 20% από το 28%, έως τα 10 ευρώ. Το άθροισμα της υποδιαίρεσης στη δραχμή μέχρι και τις 50 δραχμές που είναι το τερματικό χαρτονόμισμα, είναι 16 δρχ. (10+5+1) και έτσι η προστιθέμενη αξία είναι 68%. Το άθροισμα της υποδιαίρεσης από τα 10 φοινίκια μέχρι τα 200 φοινίκια, που είναι παράλληλο νόμισμα της δραχμής είναι 60 φοινίκια και η προστιθέμενη αξία είναι 140 φοινίκια ή 70%. Έτσι ο μέσος όρος είναι 69% από το οποίο αφαιρείται το 48% που είναι το άθροισμα της προστιθέμενης αξίας μέχρι τα 10 ευρώ με το ΦΠΑ να ορίζεται στο 21% αφού 69% – 48% = 21% μέχρι τα 200 φοινίκια (ή 200 ευρώ). Από τα 200 φοινίκια και άνω προστίθεται το 1% με το ΦΠΑ να προσδιορίζεται στα 22%.

Για αύξηση κατά 1% του ΦΠΑ πέρα από τα ανώτατα όρια υπάρχει μείωση της ρευστότητας της κυκλοφορίας και της αξίας του χρήματος κατά 2,1%, διότι ο ΦΠΑ είναι φόρος νομισματικής κυκλοφορίας κατά τη συναλλαγή. Λαμβάνοντας υπόψη τη διατομή της υποδιαίρεσης μέχρι τους 10 φοίνικες υπολογίζεται η απώλεια της ρευστότητας από την αύξηση του ΦΠΑ κατά 1%.

 

Διατομή

10φ

προστιθέμενη αξία

*

2 δεκάρες

1 δεκάρα

μισή δεκάρα

προστιθέμενη αξία

3/2 δεκάρας

Ποσοστό ΦΠΑ 1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Μείωση ρευστότητας

μισή δεκάρα

1/2 μισής δεκάρας

1/5 μισής δεκάρας

1/10 μισής δεκάρας

1/5 μισής δεκάρας

1/25 μισής δεκάρας

1/50 μισής δεκάρας

1/100 μισής δεκάρας

3/100 μισής δεκάρας

 

Έτσι:

1 +  1 2 1 +  1  1 +   1   +   3 =   100+50+40+10+4+2+1+3 = 210 = 2,1 μισές

2      5    10   25     50    100   100                        100                     100         δεκάρες

 

ή 2,1% απώλεια της ρευστότητας και μείωση της αξίας του χρήματος.

Έτσι με αύξηση στο 9% του ΦΠΑ η μείωση της κυκλοφορίας του χρήματος είναι στο 10,1% με αποτέλεσμα να δεσμεύεται ρευστότητα από την υποδιαίρεση του ενός φοίνικα απόρροια του οποίου είναι να εξαλείφεται στη συνέχεια η υποδιαίρεσή του, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η δομή της διατομής με αλλαγή στις αξίες της υποδιαίρεσης κάτι παράτυπο και παράνομο που δεν ισχύει με το ΦΠΑ του 8% διότι υφίστατο η προστιθέμενη αξία από τις 4 δεκάρες που αντιστοιχεί στο 8%.

 

Καταβληθείσες αποζημιώσεις προς την Ελλάδα

Με την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη η Ελλάδα δικαιούται αποζημίωση  σύμφωνα με τα άρθρα 57-60 και 123-124 της ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης που αφορά:

i)                    την επιστροφή του ποσού των 91 δις ευρώ από την Ε.Κ.Τ. και όποιου άλλου ποσού διατέθηκε για την Ε.Κ.Τ.  προσαυξημένο κατά 80% πλέον των όποιων τόκων με επιστροφή και του χρυσού, στο σύνολό του το λιγότερο 200 δις ευρώ  και πλέον συμπεριλαμβανομένων και των τόκων

ii)                  το ποσό που αντιστοιχεί από το ποσοστό κατ’ έτος της πράξης εισφοράς ισοσταθμισμένου ισοζυγίου επί των εξαγωγών από το 2002 και εντεύθεν πλέον των όποιων τόκων που υπολογίστηκε ανωτέρω περίπου άνω των 170 δις ευρώ έως το 2008, καθόσον από την παρ. 3 του άρθρου 119 της Ενοποιημένης Απόδοσης της Συνθήκης καταβλήθηκε το ποσό των 91 δις ευρώ για τη συμμετοχή στην ευρωζώνη με αντάλλαγμα το ισοζύγιο πληρωμών. Η πράξη εισφοράς ισοσταθμισμένου ισοζυγίου προκρίνεται από τον τύπο εισαγωγές – εξαγωγές διά τις εισαγωγές επί 100%.

Το 2002 η Πρ. Εισ. Ισ. Ισ. ήταν 26247: 38304 Χ 100% = 68,52% – 18% ΦΠΑ = 50,52%, που αντιστοιχεί σε 19351,18 δις ευρώ.

Το 2003 ήταν 28292: 40299 Χ 100% = 70,2% – 18% = 52,2% που αντιστοιχεί σε 21038,17 δις ευρώ.

Το 2004 ήταν 30033: 42391 Χ 100%= 70,85% – 18% = 52,8% που αντιστοιχεί σε 22402,6 δις ευρώ.

Το 2005 ήταν 29896: 43942 Χ 100% = 68% – 19% = 49% που αντιστοιχεί σε 21547 δις ευρώ.

Το 2006 ήταν 34275: 50722 Χ 100% = 67,5% – 19% = 48,57% που αντιστοιχεί σε 24637,8 δις ευρώ.

Το 2007 ήταν 38497: 55720 Χ 100% = 69,1% -19% = 50,1% που αντιστοιχεί σε 27.915,72 δις ευρώ.

Το 2008 ήταν 43360 : 60740 Χ 100% = 71,38% – 19% = 52,38% που αντιστοιχεί σε 31819,4 δις ευρώ.

Το σύνολο επί της πράξης εισφοράς ισοσκελούς και ισοσταθμισμένου ισοζυγίου αντιστοιχεί από το 2002 έως σήμερα πάνω από 200 δις ευρώ.

iii) τη διαγραφή του δανεισμού ή με την απευθείας καταβολή των αντίστοιχων ποσών που αφορά τη δανειοδότηση από τις λοιπές χώρες της Ευρωζώνης και των τραπεζών αυτών των 91 δις ευρώ προσαυξημένο κατά 80% στο σύνολό του άνω των 200 δις ευρώ πλέον των όποιων τόκων επί των 91 δις ευρώ και συγκεκριμένα για χρέος που υφίστατο προς:

α. την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)

β. τράπεζες της Ευρωζώνης

γ. χώρες της Ευρωζώνης

δ. τράπεζες της ΕΕ πλην Ευρωζώνης

ε. χώρες της ΕΕ πλην Ευρωζώνης και όποιων άλλων

και αυτό καθόσον στη συνέχεια θα υφίστατο συμψηφισμός των ποσών που διαγράφησαν με την ΕΚΤ και το ΕΤΧΣ ή με διαγραφή αντίστοιχου ποσού χρέους προς την ΕΚΤ και το ΕΤΧΣ ή με αποζημίωση από την ΕΚΤ και το ΕΤΧΣ για τις ανωτέρω κατηγορίες σε σχέση με την ΕΚΤ και το ΕΤΧΣ και την Ευρωζώνη.

Έτσι εάν ο Α (Ελλάδα) παραχωρήσει στον Β (Ε.Κ.Τ.) ένα ποσό και ο Β (Ε.Κ.Τ.) δανείσει στον Γ (ιδιωτικές τράπεζες) το ποσό του Α για να το δανείσει ο Γ με τη σειρά του στον Α τότε η επιστροφή του ποσού από τον Β στον Α συνοδεύεται με τη διαγραφή της οφειλής του Α προς τον Γ και αντίστοιχα του Γ προς τον Β ή τον όποιο συμψηφισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κατ’ ελάχιστον το ποσό της αποζημίωσης υπερβαίνει το ποσό των 600 δις ευρώ αθροιζόμενο:

i)                    από την επιστροφή των 200 δις ευρώ και πλέον από την ΕΚΤ

ii)                  από το επιπλέον ποσό που είναι αντίστοιχο της ανωτέρω επιστροφής άνω των 200 δις ευρώ για τη διαγραφή του χρέους και

iii)                από τα 200 δις ευρώ και πλέον από το έλλειμμα ισοζυγίου.

Ο Υπ. Εξωτερικών της Γερμανίας Βαλστβέρδε πρόσφατα ενώπιον του Έλληνα Υπ. Εξωτερικών υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη ήταν μια προσφορά, η ανταμοιβή της οποίας αντιστοιχεί στο ποσό τουλάχιστον των 600 δις ευρώ με την αποχώρησή της από αυτή και την επιστροφή στη νέα δραχμή.


* Αφού 8φ (5φ+2φ+1φ) + 2φ = 10φ

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.