Ύποπτα σχέδια για τον ΕΛΟΤ


ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η διάλυση και εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του ΕΛΟΤ επιχειρείται με το άρθρο 19 του πολυνομοσχεδίου, μέσω του οποίου μπαίνει από το παράθυρο ένα εργαστήριο με υποπολλαπλάσιο μετοχικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Διοίκησης και των υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης, οι δραστηριότητες του Οργανισμού, με μετοχικό κεφάλαιο 4,5 εκ ευρώ, παραδίδονται στο εργαστήριο ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, του οποίου το μετοχικό κεφάλαιο είναι μόλις 450.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανώτατα στελέχη του.

Όπως αναφέρουν στο ψήφισμά τους οι υπάλληλοι, «η πρόθεση της Κυβέρνησης να αφαιρεθεί η δραστηριότητα της Πιστοποίησης, από τον εγκεκριμένο – αξιόπιστο και καθ΄ όλα αναγνωρισμένο, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά ΕΛΟΤ και να εισφερθεί στην ΕΒΕΤΑΜ, είναι πρωτοφανής, άδικη και ύποπτη. Όχι μόνο δεν συνεισφέρει στην δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, αλλά εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία επεδίωκαν  ανεπιτυχώς εδώ και χρόνια αυτό το στόχο». 

Σημειώνουν επίσης τα ακόλουθα ατράνταχτα στοιχεία:

Δεν υπάρχει παρόμοιο προηγούμενο, ούτε συνάδει με τις απαιτήσεις της τρόικας, η οποία ζητεί την κατάργηση ή συγχώνευση  ελλειμματικών οργανισμών.

Ο ΕΛΟΤ παρουσιάζει φέτος θετικό πρόσημο, με τη συμβολή της σημερινής διοίκησης και των εργαζομένων του, μέσα στην σημερινή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας.

Η Πιστοποίηση είναι αυτή που αποφέρει τα κύρια έσοδα στον ΕΛΟΤ.

Ήδη,  έχει ανοίξει ευρύς νέος κύκλος εργασιών στον ΕΛΟΤ.

Το υπάρχον δυναμικό του ΕΛΟΤ είναι μοναδικά έμπειρο και υψηλού επιστημονικού επιπέδου, μη συγκρινόμενο στον τομέα του με κανένα άλλο οργανισμό.

Οι πελάτες – εταίροι εμπιστεύονται τον ΕΛΟΤ αποκλειστικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας επί σειρά ετών.

Απεμπολούνται Δημόσια Έσοδα υπέρ των Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης.

Διακυβεύεται η Ελληνική Εκπροσώπηση στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Όργανα Πιστοποίησης.

Διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης.

Επιπλέον, οι υπάλληλοι του Οργανισμού, καθιστούν γνωστό ότι θα καταφύγουν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το άρθρο 19 του πολυνομοσχεδίου:

1. Σταματά η εκπροσώπηση της χώρας στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Όργανα Πιστοποίησης και διακυβεύει ακόμα και την απλή συμμετοχή της σε αυτά, αφού αυτή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση καθενός, με κριτήρια που δεν πληροί η ΕΒΕΤΑΜ. Ακόμα και στην Τυποποίηση διακυβεύει την τήρηση των κριτηρίων ανεξαρτησίας που πρέπει να πληρούν οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης για να είναι μέλη των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Η εισφορά δραστηριοτήτων αντίκειται στην κοινοτική απαίτηση ανεξαρτησίας του ΕΛΟΤ, αφού με το άρθρο 19 επιβάλλεται η απόσχιση της μέχρι σήμερα προσοδοφόρας διαδικασίας Πιστοποίησης, παρά την αντίθετη γνώμη της Διοίκησής του, των Υπαλλήλων του και του Επιχειρηματικού κόσμου που την εμπιστεύεται. Δηλαδή απαγορεύει πλέον στον ΕΛΟΤ να ασχοληθεί με διαδικασίες Πιστοποίησης ή Εργαστηριακών Δοκιμών, πράγμα που από τους κοινοτικούς κανονισμούς επιτρέπεται σε όλους τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης της Ε.Ε.

2. Στερεί τον ΕΛΟΤ πρακτικά όλων των κύριων εσόδων του, καταδικάζοντάς τον σε άμεση οικονομική κατάρρευση, αφού καμία πρόνοια δεν υπάρχει να αναπληρωθούν τα διαφεύγοντα ίδια έσοδα (65% των συνολικών εσόδων). Υπονομεύει την ύπαρξη και την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΛΟΤ, ως εθνικού οργανισμού τυποποίησης. Η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου οργανισμού τυποποίησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να παραμείνει η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

3. Στερεί την ελληνική οικονομία από το πλέον αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα και Διεθνώς Σήμα Συμμόρφωσης, το Σήμα του ΕΛΟΤ, καθώς και από Σήματα που αποτελούν προνομία των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης της Ευρώπης, όπως είναι το Σήμα HAR ή το Solar Keymark, τα οποία δεν μπορούν να εισφερθούν.
4. Απεμπολεί Δημόσια Έσοδα υπέρ των ιδιωτικών φορέων Πιστοποίησης. Το πελατολόγιο της Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, δεν είναι διόλου βέβαιο, το αντίθετο μάλιστα, ότι θα ακολουθήσει την εισφορά της δραστηριότητας αυτής σε ένα μη αναγνωρίσιμο, νεο-συγχωνευόμενο, φορέα, που ενσωματώνει και ανταγωνιστικά πολλές φορές ιδιωτικά συμφέροντα. Κατά πάσα πιθανότητα θα αναζητήσει  την ικανοποίηση των αναγκών του σε κάποιο από τους 79 περίπου Ιδιωτικούς Φορείς Πιστοποίησης που «εκθρέφει» η Ελλάδα (η Γερμανία έχει μόνο 40). Το πελατολόγιο κερδίζεται με την αξιοπιστία, δεν «εισφέρεται». Δυστυχώς αυτές ακριβώς τις μεθοδεύσεις που το ΥΠΑΑΝ με δελτίο τύπου καυτηρίαζε (Δελτίο Τύπου 5ης Αυγούστου 2011) , δηλαδή την παραχώρηση του προσοδοφόρου πεδίου της πιστοποίησης αποκλειστικά σε ιδιωτικούς φορείς, έρχεται ουσιαστικά να υλοποιήσει με την απόφαση αυτή.

5. Παραβιάζει κάθε έννοια επιχειρησιακής λογικής, αφού αντί να συγχωνεύσει ένα κλαδικό φορέα στον καθιερωμένο στην Ελλάδα και διεθνώς αναγνωρίσιμο ΕΛΟΤ  επιχειρείται το αντίθετο.

Για τον ΕΛΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ο ΕΛΟΤ, χαίρει ιδιαίτερης αναγνωρισιμότητας στον Ευρωπαϊκό και το Διεθνή χώρο, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στους Διεθνείς (ISO, IEC) και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI), δηλαδή τους Οργανισμούς που δημιουργούν τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Με όπλο αυτή τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και την αξιοπιστία, διαφάνεια και ουδετερότητα των διαδικασιών του, ο ΕΛΟΤ εισήγαγε στην Ελλάδα, ακολουθώντας το παράδειγμα της  συντριπτικής πλειονότητας των άλλων Οργανισμών Τυποποίησης της Ε.Ε., σαν φυσική συνέχεια και τις δραστηριότητες της αξιολόγησης  της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Προτύπων, δηλαδή της Πιστοποίησης.

Η Πιστοποίηση του ΕΛΟΤ κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου που βρήκαν στον ΕΛΟΤ έναν αξιόπιστο φορέα, ανεξάρτητο από ιδιωτικά συμφέροντα,  ο οποίος μπορούσε να βεβαιώσει, με διεθνή αναγνωρισιμότητα της βεβαίωσης αυτής, την ποιότητα των συστημάτων διοίκησής τους ή την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Η διεθνής αναγνωρισιμότητα ήρθε με την συμμετοχή του ΕΛΟΤ στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα Εθνικών Οργανισμών και σχετικά σχήματα (IQNET, HAR, CCA, ENEC Agreement, IEC/CB scheme, Solar Keymark). Δυστυχώς αυτή η αναγνωρισιμότητα και αυτές οι εκπροσωπήσεις ούτε «εισφέρονται» ούτε κληρονομούνται.

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Πιστοποίησης  επέτρεψαν στον ΕΛΟΤ  να μην εξαρτάται αποκλειστικά από κρατική επιχορήγηση, αλλά αντίθετα να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών λειτουργίας του (πάνω από 65%) από ίδια έσοδα.

Τι προτείνουν

1. Την απόσυρση του άρθρου 19 .

2. Την μετεξέλιξη του ΕΛΟΤ και ενίσχυση των δραστηριοτήτων Ποιότητας στην Ελλάδα, σύμφωνα και με την συνημμένη πρόταση των εργαζομένων του ΕΛΟΤ. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του ΕΛΟΤ χωρίς καμία μετατροπή είναι  άμεσα ικανό να εκτελέσει αυτήν την αποστολή. Λεπτομέρειες του αν θα γίνουν θυγατρικές εταιρείες, ποσοστά συγχώνευσης κλπ μπορούν να επιλυθούν ενδοεταιρικά. Διατηρείται όλο το πλέγμα της διεθνούς και ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας των διαδικασιών και οι συγχωνευόμενες εταιρείες εντάσσονται άμεσα σε αυτές. Η νέα εταιρική μορφή υποδέχεται όλους τους εργαζόμενους των συγχωνευομένων εταιριών. Δημιουργείται ένας μεγάλος και αξιόπιστος οργανισμός, ικανός να σταθεί άμεσα στον Ευρωπαϊκό χώρο με αξιώσεις και διεθνή συνεργασία.

3. Να κληθούν οι βασικοί οικονομικοί εταίροι/συλλογικοί φορείς της Ελλάδας και ο τεχνικός κόσμος να συμμετάσχουν στο πραγματοποιούμενο εγχείρημα, κατά τα πρότυπα της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπολοίπων Ευρωπαϊκών κρατών.

elzoni.gr

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.