“ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΜΗ; EΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”


Του κ. Χάρη Οικονομόπουλου, προέδρου Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Δικηγόρου

1.  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Δεν γνωρίζω παράδειγμα ενός, έστω, στρατού στην παγκόσμια ιστορία που να επιβίωσε σε έναν πόλεμο και να κέρδισε μάχες χωρίς αξιωματικούς και στρατηγούς. Δεν γνωρίζω έναν λαό, ένα έθνος, μιά χώρα, που να μπόρεσε να….
ανταποκριθεί σε προσκλήσεις όπως η σημερινή χωρίς αποδεκτή πολιτική ηγεσία. Δυστυχώς, σε αυτή την βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση, στο μέτρο που μας αφορά και που μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο το πολιτικό προσωπικό, έχει αποκοπεί απο την κοινωνία των πολιτών. Και επειδή αυτά τα κόμματα  και αυτοί οι πολιτικοί δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτήν την κοινωνία με άλλη που να τους αποδέχεται, μόνη διέξοδος είναι να διορθωθεί και να καθαρίσει το σύστημα. Εάν αυτό δεν γίνει άμεσα, πειστικά, δημοκρατικά και συγκροτημένα, η ιστορία διδάσκει ότι εμφιλοχωρεί αναρχία και παρατεταμένη δυστυχία.

Συμφωνούμε εδώ και καιρό ότι δεν διαθέτουμε χρόνο, δεν ξέρουμε πότε σημαίνει το τελευταίο λεπτό της προθεσμίας της Ελλάδας της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. να πείσει τους εταίρους, τους δανειστές της και, κυρίως, τις «αγορές» για την ειλικρινή και ουσιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης τόσο των συνεπειών όσο, κυρίως, των αιτίων της κατάντιας της.

Ταυτόγχρονα, όσοι αντιλαμβανόμαστε ότι ουσιαστικός λόγος του ολοένα και αυξανόμενου «αδειάσματος» της Ευρωζώνης από τις αγορές είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στο ημιτελές, μέχρι σήμερα, σύστημα Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, στην μονομέρεια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στην αναποτελεσματικότητα και ανυποληψία επιμέρους κυβερνήσεων, αντιλαμβανόμαστε πόσο εύκολα και γρήγορα θα μπορούσε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος και να βγεί, πρώτη, μπροστά, να προσελκύσει τα διεθνή κεφάλαια,  να προσφέρει ασφαλές καταφύγιο επενδύσεων, πολιτική σταθερότητα, κοινωνική ειρήνη και ευημερία.

Αρκεί να λύσει τα βασικά προβλήματα που τόσα χρόνια διαπιστώνουμε και να συσπειρώσει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του έθνους, μέσα και πέρα από σύνορα.

2.  ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ
Σημερινό παλλαϊκό αίτημα είναι η σωτηρία της πατρίδας. Παράλληλη, όμως, απαίτηση των πολιτών είναι και η δικαιοσύνη. Όχι η «φορολογική», «κοινωνική» ή κάποιου «άλλου είδους» δικαιοσύνη αλλά, καθαρά και ξάστερα, δικαιοσύνη.

Απλή, του τύπου « Πρόεδρε, Υπουργέ, (φίλε, συνάδελφε, κυρία/κύριε) ’Εκλεψες?  Φυλακή!».

Παράλληλα με την τήρηση από την κυβέρνηση Παπαδήμου όσων τεχνικών μέτρων έχουν συμφωνηθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους δανειστές μας, μέτρων που αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα και όχι την πάθηση, ως μόνη καθαρή και αποτελεσματική λύση θεωρώ την άμεση διόρθωση και τον εκσυγχρονισμό του αναποτελεσματικού και ατελούς συστήματος που διαμορφώθηκε μετά την μεταρρύθμιση του 1985. Η διόρθωση μπορεί να επιτευχθεί με μία συνταγματική αναθεωρητική διαδικασία δυο ταχυτήτων, με αξιοποίηση της μοναδικής αυθεντικής έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας μέσα σε ένα δημοκρατικό σύστημα, το δημοψήφισμα. Η διόρθωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με μία διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από δύο έως έξι μήνες, αξιοποιώντας τις επόμενες εκλογές, χωρίς το Κράτος να χρειαστεί να κατεβάσει ρολά ούτε στιγμή, παράλληλα με τη διακυβέρνηση της χώρας και την προσπάθεια επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.

Στη διαδικασία αυτή προτάσσονται τρεις βασικές προτεραιότητες θεσμικής μεταρρύθμισης οι οποίες μπορούν, με τη μορφή τριών ομάδων απλών ερωτημάτων που θα απαντώνται με ένα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ, να τεθούν στην κρίση του εκλογικού σώματος  ταυτόγχρονα με την ψηφοφορία για νέα Βουλ,δεσμεύοντάς την.

Με ένα ακροτελεύτιο ερώτημα, το εκλογικό σώμα προτείνεται να κληθεί να δεσμεύσει ή όχι τη νέα Βουλή να επεξεργαστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και να φέρει προς επικύρωση ή απόρριψη με δημοψήφισμα κάθε άλλη συνταγματική διόρθωση που αυτή θα κρίνει χρήσιμη για την αναμόρφωση του συστήματος της Διακυβέρνησης, της Δικαιοσύνης, της Δημόσιας Διοίκησης, της Παιδείας, της Ανάπτυξης, την ουσιαστική ενίσχυση των πολιτικών δικαιωμάτων, την δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων και την ρύθμιση του «πολιτικού χρήματος»  κ.α.

Η προτεινόμενη διαδικασία και τα σχετικά ερωτήματα της πρώτης φάσης θα πρέπει να ικανοποιήσουν, ταυτόγχρονα, τρείς αδήριτες ανάγκες: Την ανάγκη αποκατάστασης ενός συστήματος αποτελεσματικής διακυβέρνησης, την ανάγκη ηθικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας των μελών της κυβέρνησης και την θεσμοθέτηση πειστικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προϋποθέσεων για την τόσο αναγκαία για την επιβίωσή μας έκρηξη ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων.

ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΩΤΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, για σταθερό κάθε φορά χρονικό διάστημα, δημοκρατικά μεν, χωρίς προσωπική η πολιτική ιδιοτέλεια δε:

1o ερώτημα: Εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Βουλής να γίνονται αποκλειστικά κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια (ταυτόγχρονα με τις Ευρωεκλογές), ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

2ο ερώτημα:  Οι βουλευτές να μην μπορούν να είναι υπουργοί και οι υπουργοί να μην μπορούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές στην λήξη της θητείας της κυβέρνησης που υπηρέτησαν, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

3ο ερώτημα: Να υπάρχει ανώτατο όριο δύο συνεχών θητειών για κάθε αιρετό, λαμβάνοντας σωρευτικά υπόψη την εκλογή σε κάθε αιρετό αξίωμα, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: HΘΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.                     
Η εκτελεστική εξουσία για να είναι σεβαστή και αποτελεσματική πρέπει να αποκτήσει ηθική νομιμοποίηση. Αυτό δεν θα γίνει εάν δεν καταργηθεί κάθε διάταξη που περιορίζει την αρμοδιότητα της Βουλής, εάν δεν καταργηθεί άμεσα το άρθρο 86 του Συντάγματος που περιορίζει τον χρόνο παραγραφής των αδικημάτων των μελών της κυβέρνησης Και επειδή, αφενός οι σκελετοί του παρελθόντος πρέπει να θαφτούν βαθιά, αφετέρου οι επερχόμενοι κυβερνήτες θα πρέπει να κυβερνούν με τον φόβο του νόμου, αξίζει να εξεταστεί η χρησιμότητα συνταγματικής ποινικής και αστικής αμνηστίας σε όσους  ιδιώτες καταθέσουν αποδεικτικά που θα οδηγήσουν στην διαλεύκανση κακουργηματικών πράξεων δωροδοκίας κρατικών αξιωματούχων και απιστίας σε βάρος του Δημοσίου μέσα σε σύντομη αποκλειστική προθεσμία από την θέση του νέου Συντάγματος σε ισχύ.

4ο ερώτημα: Να καταργηθεί κάθε ειδική αρμοδιότητα της Βουλής κατα τον έλεγχο της ποινικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης και η ειδική παραγραφή της ποινικής ευθύνης τους, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

5ο ερώτημα: Να χορηγηθεί συνταγματική αστική και ποινική αμνηστία σε όσους ιδιώτες χορηγήσουν στην Δικαιοσύνη, σε σύντομο χρόνο από τη θέση της παρούσας Συνταγματικής μεταρρύθμισης σε ισχύ, αποδεικτικά στοιχεία για κακουργηματική δωροδοκία πολιτικών προσώπων και κομμάτων από το 1995 και μετά, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

ΖΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ: H ΑNAΠΤΥΞΗ
Η Ελλάδα πρέπει να ξεκαθαρίσει στους Έλληνες και στον κόσμο εάν είναι πράγματι υπέρ της ανάπτυξης και του κέρδους, εάν την επιθυμεί έκτος από το ότι την χρειάζεται.

6ο ερώτημα: Να κατοχυρωθεί συνταγματικά, για είκοσι χρόνια από την θέση σχετικής Συνταγματικής διάταξης σε ισχύ, ένας μοναδικός (flat), διεθνώς ανταγωνιστικός, φορολογικός συντελεστής εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΝΑΙ ή ΌΧΙ;

Οι μεταρρυθμίσες  αυτές, μαζί με όσες άλλες τυχόν απαιτηθούν από τις διεθνείς υποχρεώσεις που σχετικά αναλαμβάνει η χώρα, μπορούν να αποφασισθούν και από την παρούσα Βουλή και να τεθούν προς επικύρωση στις επόμενες εκλογές  με δημοψήφισμα. Με το ίδιο δημοψήφισμα αυτή ή η επομένη Βουλή μπορεί να λάβει την εντολή να επεξεργαστεί κάθε άλλη  θεσμική μεταρρύθμιση που κρίνεται αναγκαία και να την εισαγάγει προς κύρωση με νέο δημοψήφισμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα οριστεί. Και οι δύο φάσεις της προτεινόμενης θεσμικής μεταρρύθμισης μπορούν να ολοκληρωθούν σε έξι με οκτώ μήνες, χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή του προγράματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

3.  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Σε ένα κράτος  που από το 1990 και μετά ούτε ένας υπεξαιρέτης δημοσίου χρήματος δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα «μέσα», σε ένα κράτος που κόμματα – μικρά και μεγάλα – αφού σιτίστηκαν στο Πρυτανείο της κάθε Siemens, Ferrostaal κοκ – εξακολουθούν να εναλλάσσονται στην εξουσία επιχειρώντας  «να φτάσει το μαχαίρι  στο κόκκαλο» και να «πατάξουν την διαφθορά», σε ένα κράτος που ένα αδικαιολόγητα σφριγηλό πολιτικό προσωπικό εγκαλεί τους πάντες για φοροδιαφυγή, προσθέτοντας πως «όλοι μαζί τα φάγαμε», τείνουμε να μπερδεύουμε τα σημαντικά με τα λιγότερο σημαντικά.

Η κοινωνική οργή  είναι μιά σαν μιά μεγάλη κατσαρόλα που βράζει.  Μπορούμε να προλάβουμε να αξιοποιήσουμε τον ατμό και να του δώσουμε διέξοδο, να τον μετατρέψουμε σε κίνηση και να απογειώσουμε την Ελλάδα. Απογειώνοντας δε την Ελλάδα, θα απογειώσουμε και την Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα, η μητέρα της ιδέας της Ευρώπης, μπορεί σύντομα να αλλάξει και να αποκαταστήσει, τάχιστα και ραγδαία, ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησής της.

Σκεφθείτε πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούμε να αλλάξουμε τα μικρά που μας καθηλώνουν τόσες δεκαετίες για να απολαύσουμε την ευημερία που ο ηθικός και υλικός πλούτος της χώρας μπορεί να φέρει στα χέρια «ακούραστων εργατών της ανόρθωσης», όπως έλεγε και ο Βενιζέλος 101 χρόνια πριν:  «Έχω ακράδαντη την πεποίθηση ότι, παρά την φθορά των εθνικών δυνάμεων που οφείλεται σε τόσο μακρόχρονη κακοδιοίκηση, ο υλικός και ηθικός πλούτος της χώρας εξαρκεί, ώστε στα χέρια εμπνευσμένων εργατών της ανόρθωσης, να αποκαταστήσει την Ελλάδα στη θέση που της αξίζει στην οικογένεια των πολιτισμένων χωρών» (Πλ. Συντάγματος, 5 Σεπτεμβρίου 1910).

Όσοι γνωρίζετε πόσα κεφάλαια τριγυρίζουν καθημερινά αναζητώντας ασφάλεια και επενδυτική προοπτική,  αναλογιστείτε πόσο ραγδαία και εκρηκτική μπορεί να είναι η ανάπτυξη της πατρίδας μόλις αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της Ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας και της λογικής στους θεσμούς και σε λογοδοτούντες ηγέτες της. Μόλις αποκατασταθεί ένα λογικό σύστημα αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Μόλις, απλά, ενωθεί το τιμόνι με το πηδάλιο της πατρίδας.

Το να προσδοκά κανείς από το σημερινό πολιτικό σύστημα να αποκομματικοποιήσει το κράτος ισοδυναμεί με την ελπίδα κάποιων το ‘44, ότι το ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας θα μπορούσε να την αποναζιστικοποιήσει. Αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα πολιτικά προβλήματα με αυτά του 1909. Μόνος, όμως,  στρατός  μπορεί να είναι το πλήθος όσων θέλουμε να εξακολουθούμε να ζούμε και να δουλεύουμε σε αυτόν τον τόπο.

Δεν υπήρξε Σύνταγμα από το 1844 το οποίο να μην περιελάμβανε στον λεγόμενο «σκληρό πυρήνα» του, μαζί με τα βασικά ατομικά δικαιώματα, περιορισμούς όπως αυτούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 110 αναφορικά με τον τρόπο και τον χρόνο αναθεώρησής του. Όπως κατεδείχθη από τον Γ.Γ της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας κ. Σπ. Νικολάου στη διάρκεια ειδικής ημερίδας που διοργάνωσε τον Μάρτιο το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο στο Αμφιθέατρο της ΤτΕ, υπό την Προεδρία των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, σχεδόν καμία συνταγματική αναθεώρηση δεν έγινε σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες διατυπώσεις του εκάστοτε ισχύοντος συντάγματος. Η τυπική Συνταγματική νομιμότητα κρίνεται με όρους πολιτικούς, με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Μόνο θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Ποιός, άλλωστε, προσθέτω, θα τολμήσει να αμφισβητήσει αποτελεσματικά την ιδιαίτερη πολιτική νομιμοποίηση της κυβέρνησης Παπαδήμου, ανεξάρτητα από την τήρηση ή μη των προϋποθέσεων των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 37Σ.

Το Σύνταγμα κάθε χώρας είναι το νομικό εργαλείο που καταγράφει το Κοινωνικό Συμβόλαιο μιάς ιστορικής περιόδου. Aς ξεπεράσουμε τον νομικό ευσεβισμό περι «Μη Αναθεωρητέων Διατάξεων» και, με βάση την θεωρία του Μείζονος Αγαθού ας επικεντρωθούμε στο μέλλον της χώρας και του Ελληνισμού.

Εάν συμφωνούμε στο πρόβλημα και την προτεινόμενη λύση, ας συνεννοηθούμε ώστε να την εφαρμόσουμε άμεσα, πριν πάψει αυτή να είναι λύση.

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.