Ο χορός των υποψηφίων


thumb

Σαν τα μανιτάρια φυτρώνουν οι υποψήφιοι στο ΠΑΣΟΚ όσο περνούν οι μέρες. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν και όλα μοιάζουν ανοιχτά, ενώ η απειλή διάσπασης ελλοχεύει και έχει προβλημα­τίσει πολλούς. Τρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και ενώ το Πολιτικό Συμβούλιο προσδι­ορίστηκε για αύριο το απόγευμα, όλα μένουν ανοιχτά.

Το βασανιστικό ερώτημα παραμένει αν ο Γιώργος Παπανδρέου θα εμμείνει στην πρόταση περί διαρχίας που απορ­ρίφθηκε απ’ όλους τους υπόλοιπους και πανηγυρικά από το Πολιτικό Συμ­βούλιο ή θα αναδιπλωθεί περιμένο­ντας και μια κίνηση από την απέναντι πλευρά.

Στο μεταξύ στον χορό των υποψη­φίων εκτός του Χάρη Καστανίδη και της Λούκας Κατσέλη (στην περίπτωση που δεν θα είναι υποψήφιος ο τέως πρωθυπουργός) μπαίνει και ο Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος επιχειρεί να συγκρατήσει εντός κόμματος τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, ενώ ως εν δυ­νάμει υποψήφιοι, εκτός του Βαγγέλη Βενιζέλου και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο οι υποψηφιότητες του Αν­δρέα Λοβέρδου και της Άννας Διαμα­ντοπούλου.

Ακούγεται και ένας βουλευτής της νεότερης γενιάς, ο δυναμικός Γιάννης Αμοιρίδης, ο οποίος επιχειρεί να εκ­φράσει τις νεότερες γενιές στελεχών, αλλά και την περιφέρεια.

Το ζήτημα βέβαια είναι αν όλοι αυ­τοί οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τελι­κά την υποψηφιότητά τους μαζί με τις απαραίτητες υπογραφές των μελών του Εθνικού Συμβουλίου ή των μελών του κόμματος προκειμένου, σύμφωνα με το καταστατικό, να έχουν δικαίωμα εκλογής. Σφήνα σ’ όλους αυτούς φαίνεται να μπαίνει μια ομάδα ηγετικών στελεχών που επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα συνεννόησης μεταξύ των αντιτι­θέμενων πλευρών. Η Βάσω Παπανδρέου, ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο Κώ­στας Σκανδαλίδης και ο Πέτρος Ευθυ­μίου βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την τρόικα προκειμέ­νου να υπάρξει μια συνθετική λύση.

Η Βάσω, μάλιστα, μιλώντας με δη­μοσιογράφους δεν κρύβει ότι κινείται στην κατεύθυνση μιας και μόνης υπο­ψηφιότητας, που θα συσπειρώνει και θα ενοποιεί το Κίνημα, και όλοι αντι­λαμβάνονται ότι επιχειρεί να επιβάλει στην παρούσα φάση τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονο­μικών Βαγγέλη Βενιζέλο.

Ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, από την άλλη, δυναμικός υπερασπιστής του Γιώργου Παπανδρέου στις προηγούμε­νες αναμετρήσεις, δηλώνει παντού ότι κινείται με γνώμονα την ενότητα του κόμματος.

Τον δικό του ενωτικό ρόλο συνεχίζει αθόρυβα και ο Απόστολος Κακλαμά­νης, ένα πρόσωπο το οποίο συνομιλεί άνετα και χωρίς καχυποψίες με το σύ­νολο σχεδόν του ηγετικού δυναμικού του κόμματος.

Ο Πέτρος Ευθυμίου και ο Κώστας Σκανδαλίδης φαίνεται να διεκδικούν δυναμική παρουσία στην επόμενη μέ­ρα, μέσα από την κινητικότητά τους για τη δημιουργία ενός «μετώπου λο­γικής» που θα προτρέπει και τον Γιώρ­γο Παπανδρέου να πάρει καθαρή θέ­ση απέναντι στα πράγματα.

Χωρίς όλα αυτά τα στελέχη να έχουν εκφραστεί ανοιχτά, έχουν πολύ στε­νούς διαύλους επικοινωνίας με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον οποίο και φαίνεται να προκρίνουν ως λύση ενότη­τας. Κι αυτό γιατί ο ίδιος έχει κινηθεί, όπως λένε πολλοί στο ΠΑΣΟΚ, εξαιρε­τικά προσεκτικά όλο αυτό το διάστημα και με ευπρέπεια απέναντι στον Γιώρ­γο Παπανδρέου και θα μπορέσει να απορροφήσει κραδασμούς και εντά­σεις.

Το ζήτημα όμως δεν είναι πώς θα αντιδράσει η πλευρά Παπανδρέου, όσο το πώς θα αντιδράσουν όλοι οι άλ­λοι επίδοξοι διάδοχοι, που επιζητούν μέσα από την υποψηφιότητά τους να αποκτήσουν ρόλο για την επόμενη μέρα. Άλλωστε το δαχτυλίδι προς τον Βενιζέλο φαίνεται να επιθυμεί να δώ­σει και ο ίδιος ο Παπανδρέου, αν απο­δεχτεί τελικά τη λύση της διαρχίας. Οι πληροφορίες επ’ αυτού είναι συγκεχυ­μένες, αφού πολλά σενάρια κυκλοφορούν στην αγορά γύρω από τις προθέ­σεις του υπουργού Οικονομικών.

Μόλις χτες διαρροές από το περι­βάλλον του επιμένουν ότι τάσσεται κατά της διαρχίας και συμπαρατάσσε­ται με την άποψη Λοβέρδου, Χρυσοχοΐδη για καθαρές λύσεις τώρα. Ωστό­σο άλλες πληροφορίες ήθελαν τον Γι­ώργο Παπανδρέου σε συνάντησή του με τον Βαγγέλη Βενιζέλο να του είπε ότι είναι πρόθυμος να τον στηρίξει με όλες τις δυνάμεις του ως υποψήφιο πρωθυπουργό του ΠΑΣΟΚ, αρκεί να παραμείνει ο ίδιος μέχρι το καλοκαί­ρι στην προεδρία του κόμματος. Μά­λιστα, σύμφωνα με το σενάριο αυτό, ο Βενιζέλος έθεσε συγκεκριμένους όρους για να αποδεχτεί την πρόταση, όπως είναι η ανάδειξή του ως προέ­δρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με ψηφοφορία από τους βουλευτές, ο πλήρης έλεγχος επί της σύνθεσης των νέων ψηφοδελτίων και φυσικά εκλογή νέων οργάνων στο κόμμα (γραμματέα και Πολιτικό Συμβούλιο), όρους που ο Γιώργος Παπανδρέου έχει κάνει αποδεκτούς.

Ωστόσο η επαναλαμβανόμενη ανα­φορά του Πάνου Μπεγλίτη ότι ο Παπανδρέου μπορεί να είναι ξανά υπο­ψήφιος για την προεδρία του κόμμα­τος έχει μπερδέψει εντελώς τα πράγ­ματα. Συνεργάτες του τέως πρωθυ­πουργού εξηγούσαν ότι η αποχώρηση από την ηγεσία του κόμματος και τη διεκδίκηση της θέσης του υποψήφιου πρωθυπουργού ήταν συναρτημένη με την πρότασή του για παραμονή στην προεδρία του κόμματος ώς το καλο­καίρι. Από τη στιγμή που δεν περνάει η συνθετική πρότασή του και ο ίδιος δεν δεσμεύεται απ’ αυτήν, μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Μάλιστα έλεγαν ότι μια τέτοια λύ­ση μπορεί να προβληθεί ως ανάγκη προκειμένου στην παρούσα φάση το κόμμα να βγει από τη δίνη της εσωστρέφειας. Ωστόσο οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Παπανδρέου επισημαί­νουν ότι ενδεχόμενη «διάθεση επι­στροφής» του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα σημάνει ουσιαστικά τη ναρκοθέτη­ση του κόμματος και μια διαλυτική σύ­γκρουση. Πολλοί βουλευτές και στελέ­χη, όπως ακροθιγώς ετέθη στη συνε­δρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν πρόκειται να παραμείνουν στο κόμμα αν ο Γιώργος Παπανδρέου επιμείνει να μείνει στην ηγεσία του.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει ο Ανδρέας Λοβέρδος, που συσκοτίζει τις προθέσεις του όσο περνά ο καιρός. Πολλοί εκτιμούν ότι ο υπουργός Υγεί­ας θα παίζει ώς το τέλος το χαρτί της υποψηφιότητάς του, βλέποντας προς τα πού κινούνται τα πράγματα, αλλά θα τολμήσει να εκτεθεί μόνο αν η συ­γκυρία και οι διαδικασίες τον αναδει­κνύουν αρχηγό. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο θα προτιμήσει να παραμείνει πίσω, αν δει ότι τερματίζει δεύτερος, δίνοντας προβάδισμα στον Βαγγέλη Βενιζέλο, φιλοδοξώντας να παίξει τον πρώτο ρόλο στην επόμενη του επερ­χόμενου εκλογικού Βατερλό.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία φέρεται να πιέζεται από μια μερί­δα εκσυγχρονιστικών στελεχών που έχουν αποστασιοποιηθεί από το ΠΑ­ΣΟΚ να μπει μπροστά, προκειμένου να ανασυσταθεί αυθεντικά ο εκσυγχρονι­στικός χώρος, μοιάζει να το σκέπτεται. Μάλιστα μόλις προχτές κατέθεσε μια πρόταση να παγώσουν όλες οι διαδι­κασίες μέχρις ότου κλείσει η νέα δα­νειακή σύμβαση της χώρας και η αλ­λαγή ηγεσίας του κόμματος να γίνει στις αρχές Μαρτίου, χωρίς να ξεκα­θαρίζει πώς θα προλάβει το κόμμα να ανασυγκροτηθεί μέσα στην προεκλο­γική περίοδο.

Η ίδια δίνει και μια διέξοδο αν υπάρ­ξουν δραματικές εξελίξεις στη χώρα, με εκλογή υποψήφιου πρωθυπουρ­γού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Στο πεδίο αυτό συγκλί­νει με τις πληροφορίες που θέλουν τον Γιώργο Παπανδρέου να προτείνει αύριο να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομά­δας προκειμένου να εκλεγεί νέος πρόεδρος και υποψήφιος πρωθυπουργός.

Περιμένοντας τον Γιώργο…

Το σενάριο αυτό έσπευσε να «διασκεδάσει» ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος ζήτησε απ’ όλους να κρατούν μικρό καλάθι στα σενάρια που αφο­ρούν στις προθέσεις του τέως πρωθυπουργού. Πάντως προκαλεί εντύπωση ότι μια μεγάλη μερί­δα στελεχών που στηρίζουν δυναμικά τον Γιώργο Παπανδρέου αρνούνται να τοποθετηθούν πάνω στις εξελίξεις ή να προωθήσουν μια υποψηφι­ότητα τύπου Καστανίδη ή Κατσέλη, μοιάζοντας να περιμένουν τον ίδιο τον τέως πρωθυπουργό να μιλήσει. Ο Δημήτρης Ρέππας, ο Χρήστος Παπουτσής, ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, η Φώφη Γεννηματά, ο Θανάσης Τσούρας, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Μιχάλης Καρχιμάκης, τηρούν μια πολύ προσεκτική στάση χωρίς καμία αναφορά στην πασαρέλα ονομάτων.

Τόσο ο Χάρης Καστανίδης όσο και η Λούκα Κα­τσέλη, που μοιάζει να επιθυμούν να εκφράσουν το προεδρικό ή κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, εμφανίζονται στην παρούσα φάση απομονωμένοι, χωρίς πολ­λές επαφές με στελέχη που στηρίζουν τον τέως πρωθυπουργό. Προσεκτικά επίσης κινούνται και στελέχη που είναι ταυτισμένα με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, κυρίως επειδή δεν επιθυμούν να προ­καλέσουν προβλήματα στις όποιες συνεννοή­σεις γίνονται στο παρασκήνιο μεταξύ των δύο πλευρών. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τις εξελίξεις βουλευτές και στελέχη που εν όψει της συνεδρίασης των οργάνων αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν ρίξει τους τόνους και πε­ριμένουν να δουν τις κινήσεις.

Αυτοί που κινούνται πιο δραστήρια είναι όσοι επιχειρούν να παίξουν ρόλο στις εξελίξεις ή να πλασαριστούν στις περιφέρειές τους πουλώντας αντι-Παπανδρεϊσμό. Πάντως στο πλαίσιο πολιτι­κής διάσωσής τους μετά τον Χρήστο Πρωτόπα­πα και τον Σήφη Βαλυράκη αναμένεται και άλ­λοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσουν το εν­δεχόμενο να υπερψηφίσουν νέα σκληρά μέτρα κατά των εργαζομένων και των συνταξιούχων δημιουργώντας μείζον ζήτημα για την αμήχανη κυβέρνηση Παπαδήμου…

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.