2012 …ούτε ψύλλος στον κόρφο τους!


Γράφει ο Δευκαλίων

Στον χθεσινό Δευκαλίωνα αναφέραμε ότι το PSI+ επιδιώκει και στοχεύει στο «κούρεμα» κατά 50%, ήτοι κατά 100 δις ευρώ τουλάχιστον Δημόσιου Χρέους συνολικού ύψους 206 δις ευρώ. Με αυτό τον τρόπο και προγραμματισμό περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που περιέχεται στην απόφαση της 26ης-27ης Οκτωβρίου το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος προβλέπεται ότι θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2020, άρα θα καταστεί βιώσιμο. Αναγκαία και ικανή συνθήκη όμως για να γίνουν όλα αυτά είναι να υλοποιηθεί επιτυχώς το PSI+. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει μεταξύ άλλων να επιτευχθεί εθελοντική συμμετοχή Ομολογιούχων (Κατόχων Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων) που θα φθάνει κοντά στο 100%.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Όταν όλα πάνε καλά, δηλαδή υπάρξει συμμετοχή περίπου 100% και τελειώσει το PSI+, το Ελληνικό Κράτος θα χρωστά αντί για 206 δις ευρώ περίπου 100 δις ευρώ. Αυτά τα 100 δις ευρώ θα τα χρωστάει η Ελλάδα ως εξής:

·   Τα 30 δις ευρώ στο EFSF που όπως αναφέραμε εχθές ο εν λόγω έκτακτος ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοδότησης θα τα δώσει προκαταβολικά σε όσους κατόχους Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων δεχθούν να ενταχθούν εθελοντικά στο PSI+. Εδώ στο χθεσινό Δευκαλίωνα εντοπίσαμε το πρώτο πρόβλημα που ήταν η αδυναμία δανεισμού του EFSF λόγω των υποβαθμίσεων που έγιναν από τηνS&P σε σειρά χωρών της Ευρωζώνης στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Γαλλία.

· Τα 70 δις ευρώ στους ομολογιούχους που θα δεχθούν να ενταχθούν στο PSI+ και να πάρουν έναντι των ομολόγων που έχουν σήμερα στην κατοχή τους νέα ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας και μικρότερης ονομαστικής.

Η πρώτη παράμετρος για την επιτυχία του PSI+ είναι όπως προαναφέραμε η εθελοντική συμμετοχή σε ποσοστό περίπου 100%. Αυτό όμως πρέπει να…hedge fund έχουν αγοράσει Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα πάρα πολύ φθηνά από την δευτερογενή αγορά. Αυτά τα Hedge Fund έχουν μία πολλαπλή και εξαιρετικά απλή και ευφυή κερδοφόρα στρατηγική. Δεν θα ενταχθούν στο PSI+ για κανένα λόγο και είτε θα περιμένουν να πετύχει το PSI+, οπότε θα αποφευχθεί η χρεοκοπία και περιμένοντας την λήξη και την πληρωμή των ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους θα εισπράξουν την σημαντική διαφορά, είτε θα περιμένουν να αποτύχει το PSI+ και να εισπράξουν εδώ και τώρα τα CDS που έχουν στην κατοχή τους.
θεωρηθεί ανέφικτο. Διότι πολλά

Τέλος, προκειμένου να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος χαμηλής συμμετοχής, οι σχεδιαστές του PSI+ έχουν στην διάθεση τους την εναλλακτική λύση του μεγαλύτερου έναντι του προβλεπόμενου κουρέματος ώστε τελικά να προκύψει πάλι το επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Με τα μέχρι τώρα προαναφερόμενα η διαδικασία παραμένει εθελοντική άρα δεν ενεργοποιούνται ταCDS. Και παραμένει εθελοντική διότι δεν υποχρεώνονται όσοι δεν το επιθυμούν να κάνουν οτιδήποτε. Δηλαδή ούτε τα Hedge fund, ούτε οι ιδιώτες επενδυτές, ούτε η ΕΚΤ. Μέχρι στιγμής οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να καταλήγουν σε  ένα επιτόκιο για τα νέα ομόλογα που θα κυμαίνεται μεταξύ 5% -5,3%. Αυτά ισχύουν ως γενικές αρχές, αλλά ας δούμε τώρα τα πραγματικά νούμερα.

Μέχρι σήμερα έχει γίνει γνωστό ότι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές κατέχουν περίπου ομόλογα ονομαστικής αξίας 3,3-3,4 δις ευρώ, ενώ η ΕΚΤ εκτιμάται ότι έχει στο χαρτοφυλάκιο της ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 45 δις ευρώ. Δηλαδή συνολικά 50 δις ευρώ δεν θα ενταχθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι στιγμής στο PSI+. Άρα απομένουν 150 δις ευρώ διαθέσιμα για «κούρεμα».

Εκεί βρίσκεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν από τα 206 δις ευρώ που είναι το συνολικό Ελληνικό Δημόσιο Χρέος και που προβλέπεται και επιδιώκεται μέσω PSI+ να «κουρευτούν» δεν ενταχθούν τα προαναφερόμενα 50 δις ευρώ, τότε και εφ’ όσον ακόμα και όλοι οι υπόλοιποι ομολογιούχοι να πάρουν μέρος θα έχουμε τελική συμμετοχή περίπου 75%.

Εάν όμως αφαιρέσουμε τα Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους τα Hedge Fund και τα οποία δεν προτίθενται όπως προαναφέραμε να ενταχθούν στο PSI+, τότε έχουμε ένα πολύ κακό αποτέλεσμα. Η συμμετοχή στο PSI+ πέφτει κάτω από το 70%.

Δηλαδή η συμμετοχή είναι πολύ μικρή οπότε θα απαιτηθεί όπως προαναφέραμε ακόμα μεγαλύτερο «κούρεμα» από το  προβλεπόμενο 50%, προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της μείωσης του Χρέους. Μεγαλύτερο «κούρεμα» όμως σημαίνει ότι οι τράπεζες χάνουν πολύ περισσότερα από όσα αρχικώς υπολόγιζαν όταν δέχθηκαν εθελοντικά να ενταχθούν στην διαδικασία PSI+. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα ζητήσουν πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο από το 5%-5,3% που διαπραγματεύονται σήμερα για δεχθούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Μία τέτοια εξέλιξη (αυξημένο επιτόκιο) όμως δεν μειώνει δραματικά σε βάθος χρόνου το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος. Κατανοητό είναι ότι η άρνηση συμμετοχής μερικών ιδιωτικών τραπεζών στο PSI+ μειώνει ακόμα περισσότερο την συμμετοχή, άρα φέρνει πιο κοντά στην αποτυχία το PSI+.

Απάντηση σε όλα αυτά μπορεί να υπάρξει από την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (CAC-Collective Action Clauses). Τι είναι αυτό; Η Ελληνική Βουλή έχει την δυνατότητα να ψηφίσει νόμο που θα προβλέπει ότι από ένα ποσοστό συμμετοχής στο PSI+ και πάνω (πχ 51%), η συμμετοχή γίνεται υποχρεωτική είτε ο ομολογιούχος χάνει όσα Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα έχει στην κατοχή του.

Πέραν των νομικών λεπτομερειών και ζητημάτων που προκύπτουν από την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (CAC) ένα είναι βέβαιο. Μια τέτοια απόφαση θα θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός και θα ενεργοποιήσει τα CDS. Και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο τα Hedge Fund δεν εντάσσονται στην διαδικασία PSI+. Βλέπουν ότι η συμμετοχή είναι προβληματική και θέλουν μέσα από τη μικρή συμμετοχή στο PSI+ είτε να το οδηγήσουν στην αποτυχία και την Ελλάδα στην χρεοκοπία, είτε στην ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (CAC). Και στις δύο περιπτώσεις πληρώνονται τα CDS. Στις 10 Ιανουαρίου 2012 στο άρθρο μας με τίτλο «Έρχεται, φράου Μέργκελ η ώρα του Μένιππου! Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος!» επισημαίναμε:

«Αρκεί και μόνο να σκεφτούμε ότι σε μία ενδεχόμενη Ελληνική χρεοκοπία οι κάτοχοι των ΕλληνικώνCDS θα εισπράξουν 25 δις ευρώ ενώ τα αγόρασαν μόνο 5 δις ευρώ»

Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κλειδί για την υψηλή συμμετοχή άρα και την επιτυχία του PSI+ είναι η συμμετοχή ή όχι της ΕΚΤ. Εάν η ΕΚΤ αποφασίσει να ενταχθεί, η συμμετοχή εκτοξεύεται στα ύψη και το πρόγραμμα έχει θεωρητικά πιθανότητες επιτυχίας. Δεν θα ήταν κακή σκέψη αν σκεφτούμε ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει τα Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα από την δευτερογενή αγορά, άρα τα έχει αγοράσει ήδη «κουρεμένα», άρα δεν θα γράψει ούτε καν ζημιές.

Μέχρι τώρα η ΕΚΤ δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής στο PSI+. Γιατί όμως; Είναι εξαιρετικά απίθανο να επιθυμεί η ΕΚΤ την αποτυχία του PSI+. Παρά πολύ απλά. Η ΕΚΤ δεν επιθυμεί να πάρει μέρος στο PSI+ διότι θα είναι σαν να παραδέχεται ότι εξαγόρασε και αντάλλαξε χρήμα σε μικρότερη αξία από την ονομαστική του. Δηλαδή σε απλά Ελληνικά εξαγόρασε και αντάλλαξε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ με 20 μόλις ευρώ. Θα δεχθεί λοιπόν η ΕΚΤ να υποτιμήσει εν τη πράξει το ευρώ; Τι θα αποφασίσει όμως τελικά; Θα ενταχθεί στο PSI+ ώστε αυτό να υλοποιηθεί αρκετά καλά έστω με σχετικά προβλήματα υποτιμώντας ντε φάκτο το ευρώ ή δεν θα λάβει μέρος οπότε το PSI+ θα αποτύχει σχεδόν με βεβαιότητα και θα προκύψουν μύρια προβλήματα για το ευρώ; Θα δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Μέχρι τότε οι υπεύθυνοι της ΕΚΤ και του σχεδιασμού-συντονισμού του PSI+ θα ψάχνουν να βρουν πως θα συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα.

Είπαμε… 2012, ούτε ψύλλος στον κόρφο τους!

ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.