Έλεος πια με τους Ινδοευρωπαίους. (Χρήστος Τζάρτζος)


Το κακό με τη θεωρία των Ινδοευρωπαίων έχει παραγίνει. Η θεωρία, βέβαια, ως μια γενική πρότασις δεν είναι εξ ολοκλήρου λανθασμένη. Μετακίνησις πληθυσμού προς ή από Ασίαν έχει όντως παρατηρηθεί. Αλλά, άλλο αυτό και άλλο η επιβολή δόγματος στην έρευνα τα τελευταία χρόνια. Και διατί το λέγω αυτό; Διότι, όποιον Ελληνικόν τουριστικόν οδηγό κι αν άνοιξα τώρα τελευταία, ξεκινά με την φράσιν: Στην Ελλαδική περιοχή τάδε, κατοικούσαν τις παλαιότερες χιλιετίες κάποιοι προέλληνες, οι Πελασγοί. Αυτοί, λέει, εχάθησαν από το προσκήνιο, όταν εμφανίσθησαν οι Ινδοευρωπαίοι, των οποίων η κοιτίς ευρίσκετο εις την δυτική περίπου Ασίαν,κάπου κοντά στο Ινδοκούχ. Η κοιτίς, κατά καιρούς, επανατοποθετείται παλι κάπου στην Ασίαν ή στα πέριξ αυτής, άλλοτε με αναφορές στον Καύκασον κι άλλοτε όχι, αναλόγως με το πού βολεύει τους ιστορικούς ερευνητές. Ως βοήθημα, μάλιστα, προς την ενίσχυσιν της θεωρίας αυτής, οι ειδικοί χρησιμοποιούσι στοιχεία από την κάθοδον των Δωριέων. Οι Δωριείς εντοπίζονται βόρεια στον Ελλαδικόν χώρον και ολίγον δυτικωτέρως των Ινδοευρωπαίων, συμπληρώνοντες ως κινητική πορεία πληθυσμού τα κενά της θεωρίας, όσον αφορά τα δυτικότερα των τοποθεσίας~ κοιτίδος. Το πρόβλημα με τη θεωρία των Ινδοευρωπαίων είναι ότι παραχαράσσει ως έναν μεγάλον βαθμόν την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων~Πελασγών. Το ότι κάποια στιγμή παρατηρείται μετακίνησις πληθυσμών προς τον Ευρωπαικόν και άρα και Ελληνικόν χώρον έχει κάποια στοιχεία αληθείας, αλλά δεν είναι απολύτως ακριβή. Δηλαδή, η κάθοδος των Δωριέων, δια την οποίαν τόσο πολύ κόπτονται κάποιοι καθηγητάδες δεν σημαίνει ότι, σώνει και καλά, είχαμε στην ιστορικήν πορείαν του Ελληνισμού εισαγωγή ξένου πληθυσμού από κάπου αλλού. Η λέξις κάθοδος σημαίνει την επάνοδον, την επιστροφήν και όχι μόνο το κατέβασμα η κατηφόρισμα. Εν ολίγοις, ήταν πάλι Πελασγικοί πληθυσμοί αυτοί που επέστρεφαν από Βορράν προς Νότον. Με το ζόρι, δηλαδή, να δεχθούμε, αυτοί οι πληθυσμοί να είναι μεταξύ τους ξένοι. Και το ερώτημα που προκύπτει, ακόμη κι όταν δεχόμαστε την μετακίνησιν πληθυσμού από Ασίαν ή Καύκασον, είναι: διατί, κυρίες και κύριοι, πρέπει οπωσδήποτε να δεχθούμε ότι κάποιοι απροσδιόριστοι Ινδοευρωπαίοι έδιωξαν, λέει, τους γηγενείς Πελασγούς, τους οποίους, λέει, άκουσον άκουσον, αφού εξηφάνησαν, υιοθέτησαν την γλώσσαν των και τους θεούς των; Δηλαδή, ρε παίδες, με την λογικήν αυτήν, οι Φραγκογάλλοι όταν έκαναν αποικίες στην Αφρική και έθεσαν υπό την ηγεμονίαν των τους Αφρικανούς, αυτούς τους εξετόπισαν, κι εν συνεχεία, υιοθέτησαν την γλώσσαν και τους θεούς των; Στέκει στην λογικήν τέτοιο επιχείρημα; Παρατήρησις: και γιατί παρακαλώ, Προέλληνες (σκοπίμως κατ επέκτασιν: όχι απαραιτήτως Έλληνες) και όχι Πρωτοέλληνες; Το Πρωτοέλληνες ακούγεται πιο σωστόν. Όσον αφορά την έρευνα, η αρχαιολογική σκαπάνη θα μας πει. Η ουσία του θέματος είναι ότι η ευρυτέρα γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου και της Μεσογείου, όχι απαραίτητα με την εικόνα που έχουμε δι αυτά σήμερα, έχουν αποδειχθεί ότι είναι η κοιτίς του Πελασγικού~Ελληνικού, Ευρωπαικού, Ασιατικού (συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, η οποία, προκλητικώς και αχαρίστως, λανσάρει τον μαίανδρον ως κινεζικόν σύμβολον και το Παγκράτιον ως κινεζικήν πολεμικήν τέχνην) και Ινδιάνικου(Αμερικάνικου) πολιτισμού (ναυσιπλοίες Μινωιτών προς Αμερικήν δια εύρεσιν χαλκού). Επανερχόμενος στο θέμα, περιττόν, επίσης, να αναφέρω ότι η θεωρία αυτή των Ινδοευρωπαίων έχει εξελιχθεί σε πραγματικόν χαμαιλέοντα. Παραδείγματος χάριν,τα τελευταία χρόνια δεν ομιλούσι πλέον, δια Ινδοευρωπαικήν ομοεθνίαν αλλά δια ομογλωσσίαν. Σα να λέμε: Δε μας βόλεψε ως επινόημα ο λαός, ας μας βολέψει η γλώσσα.. Όπως τους συμφέρει κάθε φορά, δηλαδή. Σώνει και καλά, δηλαδή, να δημιουργείται τροχοπέδη και πρόσχωμα στην συνέχεια του προιστορικού, πρωτοιστορικού και ιστορικού Ελληνισμού.. Ωστόσον, ως επίρρωσιν της αρχαιολογικής αληθείας, ενδεικτικώς, αναφέρουμε τα κατωτέρω: υπάρχουν η αποδεδειγμένα, πλέον, Ελληνική Γραμμική Α και Β, η ξύλινη Ελληνική επιγραφή (-ομοιάζει με προστάδιον Γραμμικής Α) του Δισπηλιού της Καστοριάς της νεολιθικής περιόδου (ηλικία επιγραφής 5500- 5260 π.Χ.), τα Ελληνικά ευρήματα του 8000- 7000 π.Χ. στο Φράχθι της Ερμιονίδος (παλαιολιθική- μεσολιθική ανθρώπινη δραστηριότης, ανθρώπινος σκελετός μεσολιθικής ηλικίας,της αυτής περιόδου εμπόριον οψιδιανού εκ της Μήλου), η πυραμίς του Ελληνικού εις το΄Αργος (ηλικία 2720 π.Χ.), η πυραμίς του Αμφείου στη Θήβα (ηλικία 3000- 2400 π.Χ.), η πυραμίς του Λυγουρίου, (2100 π.Χ.), η πυραμίς των Χανίων (ηλικία ?),ο μεσολιθικός οικισμός της Κύνθου, η οστρακοεπιγραφή από το Σπήλαιον του Κύκλωπος από τη νήσο Γιούρα του συμπλέγματος των Σποράδων (ηλικία επιγραφής 5000- 4500 π.Χ.), τα στοιχεία- σύμβολα γραφής στα νεολιθικά ευρήματα στο Διμήνι της Θεσσαλίας (ηλικία ?) και στη Λέρνα της Αργολίδος (ηλικία ?), οι πήλινες (Ελληνικές) επιγραφές στην Ταρτάρια της Ρουμανίας (του 5000 π.Χ.). Από κει και πέραν, κάνοντας ένα τεραστιο βήμα πρός το απώτατον προιστορικόν Ελληνικόν παρελθόν, έχουμε και το απίστευτον θέμα που αποτελεί ο αρχάνθρωπος του σπηλαίου των Πετραλώνων (700.000 ετών ηλικία), τα ακόμη παλαιότερα ίχνη φωτιάς στο σπήλαιο, ο σκοτωμένος, από έμπειρους προιστορικούς κυνηγούς, ελέφας και λοιπά στοιχεία προιστορικής δραστηριότητος στον χώρον. Χαριτολογώντας, να μην ξεχάσω να αναφέρω και κάτι ως επιπρόσθετον, μέσα από το ζωικόν βασίλειον: τα ηλικίας 3.000.000 ετών λείψανα του μαμούθ εις τα Γρεβενά. Όπως και να χει, τα ευρήματα, όποιας περιόδου, στον Ελλαδικόν χώρον προκαλούσιν έκπληξιν και δέος και αποτελούσιν ένδειξιν ζωής στον Ελλαδικόν χώρον, τον οποίον εδώ κι αιώνες οι ξένες δυνάμεις, τα εγχώρια πιόνια των και η κατεστημένη των αρχαιολογία θέλουσι ξηρόν, άγονον και άνευ παρουσίας ζωής μέχρι και το 1200- 1100 περίπου π.Χ. Με το ζόρι, δηλαδή, να δεχτώ ότι ξαφνικά, μέσα από το πουθενά, κάπου στον 5ο αιώνα π.Χ. ξεπετάχθηκε η Αθήνα του Περικλέους…

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

2 ἀπαντήσεις στὸ Έλεος πια με τους Ινδοευρωπαίους. (Χρήστος Τζάρτζος)

 1. Ὁ/ἡ Kynorodi γράφει:

  Πρώτα επινoήθηκε το επίθετο “σημιτικός” το 1781 από τον Γερμανό Schlozer προκειμένου να χαρακτηρίσει μία ομάδα γλωσσών σχετικών μεταξύ τους (όπως της Αιγύπτου, της Συρίας, της Τύνιδας, του Μαρόκου, κ.λπ.). Τότε τα συροαραβικά βαπτίσθηκαν σημιτικά!
  Παραδοσιακά εφευρέτης της έννοιας των “Ινδοευρωπαίων” θεωρείται ο Sir William Jones, ενώ ο όρος είναι εφεύρεση του Tomas Young, ο έτος 1813.
  Μαζί με την αναπόδειχτη “Ινδοευρωπαϊκή” θεωρία της προέλευσης των ελληνικών φύλων και του φοινικικού αλφαβήτου καταρρίπτεται και η θεωρία ύπαρξης της “σημιτικής” φυλής!!

  Μοῦ ἀρέσει

 2. Ὁ/ἡ George N. Maris γράφει:

  Θέλω κι εγώ να πιστεύω, ότι οι Έλληνες είναι αυτόχθονες, όπως πολύ όμορφα μας λέει ο κύριος Χρήστος Τζάρτζος, που δεν είναι άλλωστε καθόλου απίθανο.

  Η ινδοευρωπαϊκή ομοεθνία είναι αποτέλεσμα της Συγκριτικής Γλωσσολογίας, ιδρυτής δε αυτής της θεωρίας είναι ο μεγάλος Γερμανός γλωσσολόγος Franz Bopp, ο οποίος κατέληξε εκεί μετά από κοπιώδεις έρευνες και μελέτες. Γενικώς, η παγκόσμιος επιστημονική κοινότης απεδέχθη την θεωρία του. Υπήρξαν φυσικά και εκείνοι, που είχαν τις αντιρρήσεις τους, οι οποίοι θεωρούν την παντελή απουσία αρχαιολογικών ευρημάτων, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτής της φυλής, ισχυρό λόγο αρνήσεως αποδοχής μίας θεωρίας, η οποία βασίζεται στο μοναδικό αυτό «γλωσσολογικό επιχείρημα». Είναι εξ ίσου δύσκολο όμως, να δοθεί μία εξήγησις, για το πώς συμβαίνει, σε τόσο απομεμακρυσμένες περιοχές του κόσμου, λαοί, τόσο διαφορετικοί, να έχουν κοινές λέξεις, ομόηχες ή περίπου ομόηχες και με την αυτή σημασία. Ίσως η γλώσσα αυτή (ιαπετική), να γεννήθηκε στην περιοχή του Δουνάβεως και την νότιο Ρωσία. Το «ίσως» οφείλεται στο ότι δεν είναι βέβαιον, ότι αυτό υπήρξε το κέντρο, ή η αφετηρία του λαού αυτού. Γύρω από το ζήτημα αυτό υπάρχει μεγάλη διαφορά γνωμών μεταξύ των ιστορικών. Κατά την παλαιοτέραν, επί αιώνα επικρατήσασα θεωρία, ως κοιτίς των Ινδοευρωπαίων εθεωρείτο η Ασία και μάλιστα η περί τις υπώρειες των Ιμαλαΐων και την κεντρική Ασία ευρισκομένη χώρα, από την οποία, αυτοί μεταναστεύσανε στην Ευρώπη. Σαν μητέρα δε των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών εθεωρείτο η σανσκριτική. Κατά τις νεώτερες θεωρίες όμως, η κοιτίς των, δεν πρέπει να ζητηθεί εκεί, αλλά στην Ευρώπη μεταξύ Καυκάσου, Ουραλίων, Καρπαθίων και Βαλτικής Θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένης και της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Για τον λόγον αυτόν, από πολλούς ονομάζονται και «Υπερβόρειοι», οι Ινδοευρωπαίοι. Πέραν των γλωσσικών όμως είχαν και άλλα κοινά μεταξύ τους αυτοί οι λαοί, όπως ήταν ο τρόπος ζωής των, οι κατοικίες των, οι μη ακτινωτοί τροχοί των αμαξών τους, οι ραψωδοί και τα έπη, που εξυμνούσαν τους ήρωές τους, η καύσις των νεκρών, που από πλευράς προπαρασκευής και διαδικασίας μοιάζει με την προετοιμασία και την καύση του Πατρόκλου στην Ιλιάδα, ο τρόπος, που πολεμούσαν και άλλα, τα οποία ενισχύουν την άποψη, ότι ο Bopp έχει δίκιο. Τώρα, σχετικώς με τα ευρήματα, αυτά, εάν υπάρχουν, θα πρέπει να βρίσκονται κάτω από τα πόδια μας, όπως ακριβώς βρισκόταν τόσους αιώνες θαμμένη η Τροία.

  Πάντως, από πλευράς καθαρά εθνολογικής, εμάς του Έλληνες, αυτή η θεωρία του Bopp δεν μας ενοχλεί καθόλου. Τουναντίον, πλην των άλλων ευρημάτων και κυρίως αυτών του Μανόλη Ανδρόνικου, που ήλθαν στο φως μέχρι και το 1979, είναι απολύτως βεβαιωμένο, από χίλιες δυο πλευρές, ότι οι γελοίες ονοματολογικές και φυλετικές διεκδικήσεις των Σκοπίων, αποδεικνύονται παντελώς λανθασμένες και, παρ’ όλο, που δεν χρειαζόταν καθόλου, να συζητηθεί το θέμα μαζί τους, υπάρχουν αδιάψευστες αποδείξεις για την ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων. Εκτός όμως των ευρημάτων, όπως είναι το αρχαίο μακεδονικό ημερολόγιο, οι ονομασίες των πόλεών τους, αλλά και οι επιτύμβιες επιγραφές, που ανεγνώσθησαν από την αρχαιολογική ομάδα του Ανδρόνικου το 1979, που αποδεικνύουν, ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν αναμφισβήτητα Έλληνες, είναι και η γλωσσολογικές μελέτες του Γεωργίου Χατζηδάκη, σύμφωνα με τις οποίες: επειδή η ελληνική γλώσσα σε όλες της τις διαλέκτους, μετατρέπει τα ιαπετικά χειλικοϋπερωικά σε χειλικά και οδοντικά, ενώ στις υπόλοιπες γλώσσες της ινδοευρωπαϊκής ομοεθνίας μετατρέπονται είτε σε χειλικά είτε σε οδοντικά και επειδή στην αρχαία μακεδονική γλώσσα (παρακλάδι της δωρικής διαλέκτου, με πολλούς ιδιωματισμούς), μετατρέπονται επίσης, τα ιαπετικά χειλικοϋπερωικά σε χειλικά και οδοντικά, η διάλεκτος αυτή, δεν μπορεί να είναι παρά μόνον ελληνική, συμφώνως με τα γλωσσολογικά επιστημονικά δεδομένα. Άρα, τα σλαβικής προελεύσεως σκοπιανά, που παρουσιάζονται ως «μακεδονική γλώσσα», στις οδηγίες χρήσεως και τα διάφορα συνοδευτικά έγγραφα διαφόρων συσκευών, ουδεμίαν σχέσιν έχουν με την αρχαία μακεδονική, ούτε αποτελούν συνέχειά της. Αυτά τα επιχειρήματα έπρεπε να έχουν χρησιμοποιηθεί από πολύν καιρό πριν κατά των Σκοπιανών, όχι για να τους δείξουν την αυταπόδεικτη αλήθεια, αλλά για να τους κάνει να σωπάσουν και να σταματήσουν, να λένε και να γράφουν ανακρίβειες και ένα σωρό ανοησίες στο διαδίκτυο. Η αναποφασιστικότητα, η υποχωρητική μας στάσις και οι τελείως απαράδεκτοι και ηττοπαθείς χειρισμοί των πολιτικών μας απεθράσυνε τους γείτονές μας. Και μόνον οι διαπραγματεύσεις, για κάτι τελείως ανύπαρκτο και ανυπόστατο, έκαναν μεγάλη ζημιά. Ήταν, σαν να παραδεχόμαστε, ότι έχουν κάποιο δίκιο οι διεκδικητές της Ιστορίας μας και σαν να φταίγαμε εμείς, πηγαίναμε να συζητήσουμε μαζί τους, για να επιλύσουμε ένα ανύπαρκτο θέμα, το οποίον όμως, δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά δύο περίπου αιώνες πριν. Συνεπώς και η ύπαρξις της ινδοευρωπαϊκής ομοεθνίας, ενισχύει τις θέσεις μας…

  Αυτά και σας χαιρετώ.

  Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.