Ό,τι θέλουν οι… πασάδες


thumb

Αν βγήκε κάποιο συμπέρασμα τον περασμένο μήνα από τις τριμερείς – υπό τον γ.γ. του ΟΗΕ – συνομιλίες για το Κυ­πριακό, είναι πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεθόδευση για τη σύγκληση μιας Δι­εθνούς Διάσκεψης. Κατά τα λοιπά, και μέχρι να δρομολογηθεί μια ακόμη κα­κέκτυπη επανάληψη της διαδικασίας που οδήγησε στο Σχέδιο Ανάνη ζωή θα συνεχιστεί: Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να προωθεί το ενεργει­ακό project και τη στρατηγική της συνεργασία με το Ισραήλ και θα ολοκλη­ρώσει τις προετοιμασίες της για να ανα­λάβει την προεδρία της Ε.Ε. Η Τουρκία από την πλευρά της θα εξακολουθήσει να αναζητά τρόπους αντίδρασης ακρο­βατώντας μεταξύ αδιαλλαξίας και προ­κλητικότητας.

Χαρακτηριστικές του εκνευρισμού της Άγκυρας είναι οι δηλώσεις του Τούρ­κου υπουργού Εξωτερικών Α.Νταβούτογλουο οποίος ελπίζει ότι η σύγκληση Διεθνούς Διάσκεψης μπορεί να προσφέ­ρει κέρδη στην Άγκυρα.

«Η διεθνής κοινότητα και ο ΟΗΕ θα πρέπει να αντιληφθούν ότι σε περίπτω­ση που δεν βρεθεί λύση, δεν μπορεί να συνεχιστεί το υπάρχον status quo» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφερόμενος στο Κυπριακό. Μι­λώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, ο ΑΝταβούτογλου αναφέρ­θηκε στην τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη λέγοντας ότι «υπήρξε λίγη πρό­οδος». Ερωτηθείς για το αν η Τουρκία θα περιμένει να ολοκληρωθεί η κυπριακή προεδρία στην Ε.Ε. για να επανέλθει στο θέμα της Κύπρου, σε περίπτωση που στη φάση αυτή δεν βρεθεί λύση, σημείωσε: «Είναι γνωστό το τι θα κάνουμε αν τεθεί θέμα προεδρί­ας στην Ε.Ε. χωρίς να έχει βρεθεί λύση». Όπως, λοιπόν, είναι γνωστό η Άγκυρα έχει διαμηνύσει ότι θα παγώσει τις συνομιλίες της με την Ε.Ε. στην περίπτωση που αναλάβει την προεδρία της Ένωσης η Κύπρος.

Ο Τούρκος υπουρ­γός Εξωτερικών στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ερευ­νών για φυσικό αέριο: «Γνωρίζουμε την κρίση που υπήρξε κατά τις έρευνες της ελληνοκυπριακής πλευράς για φυσικό αέριο στη Μεσόγειο. Για πρώτη φορά ο τουρκικός στόλος αναγκάστηκε να κα­τευθυνθεί νότια της Κύπρου, όπου έκα­νε αισθητή την παρουσία του και θα συνεχίσει να το κάνει. Αυτό εμπεριέχει πολλούς κινδύνους ασφάλειας. Η πε­ριοχή είναι ήδη αντιμέτωπη με πολλές κρίσεις. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα από όλα είναι η καταβολή όλων των προ­σπαθειών για την εξεύρεση λύσης και σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, να δια­τυπωθεί ξεκάθαρα από όλες τις πλευρές με ποιον τρόπο  θα αλλάξει το υπάρχον status q uo. Κι αυτό μπορείτε να υποθέσετε ποιο είναι».Όπως εύκολα μπορεί αν καταλάβει κανείς, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι­κών ποντάρει (και πιέζει) στην κατεύ­θυνση μιας Διεθνούς Διάσκεψης, στην οποία η Τουρκία θα καθίσει στο τραπέζι παζαρεύοντας για την επίλυση – υποτί­θεται – του Κυπριακού έχοντας, όμως, στο μάτι την ενεργειακή πίτα στην Κυ­πριακή ΑΟΖ.

Από την πλευρά της η κυπριακή κυ­βέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να συντηρήσει τη διαδι­κασία επίλυσης εντός του πλαισίου του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθει­ας ο Δημήτρης Χριστόφιας φαίνεται ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν χρει­αστεί, οι συνομιλίες να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της κυπριακής προε­δρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν αποδέχεται κανένα χρονοδιάγραμμα.

Κυπριακά κόμματα

Απογοήτευση και ανησυχία εκφρά­ζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το αποτέλεσμα της συνάντησης στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό και ιδιαίτερα για την πρόθεση του γ.γ. του ΟΗΕ για σύ­γκληση πολυμερούς διάσκεψης περί τις αρχές Μαΐου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης σε γραπτή δήλωση σημειώ­νει ότι, ενώ επιβεβαιώνεται η απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής προόδου, κα­θίσταται την ίδια ώρα «ξεκάθαρη η πρό­θεση των Ηνωμένων Εθνών να ασκήσουν ασφυκτική πίεση μέσα σε ένα πολύ περι­ορισμένο χρονικό πλαίσιο». Με την τουρ-

κική αδιαλλαξία να παραμένει αμετάβλη­τη, αναφέρει, καλούμαστε ουσιαστικά να πετύχουμε μέσα σε ελάχιστες βδομάδες όλα όσα δεν πετύχαμε τα τελευταία τέσ­σερα χρόνια και μάλιστα κάτω από την πί­εση της τελικής αξιολόγησης εκ μέρους του κ. Ντάουνερ. Τα διλήμματα για τα οποία ο Δημοκρατικός Συναγερμός προ­ειδοποιούσε, σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, έχουν καταστεί πολύ πιο έντονα και επι­κίνδυνα.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Μάριος Καρο-γιάν υποστήριξε ότι υπήρξε «παταγώδης η αποτυχία» των προσπαθειών του προέδρου Χριστόφια να πε­τύχει οποιαδήποτε διασφάλιση στο Greentree. Από τη δήλω­ση Μπαν ΚιΜουν, αναφέρει ο κ. Καρογιάν, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο πρόεδρος Χριστόφιας, «είτε δεν κατόρθωσε να υπερασπιστεί τις αρχές και τις προ­ϋποθέσεις που είχε θέσει το Εθνικό Συμ­βούλιο στην τελευταία συνεδρία του, είτε τις έχει παρακάμψει ή αναιρέσει». Επιπρόσθετα, αναφέρει ο κ. Κάρογιαν, επαναλαμβάνεται η θέση των Ηνωμέ­νων Εθνών ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε πολυμερή διάσκεψη, χωρίς να υπάρξει συμφωνία στις εσωτερικές πτυ­χές.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Γιαννάκης Ομή­ρου σε γραπτή δήλωσή του χαρακτηρί­ζει «άκρως επικίνδυνες τις εξελίξεις στη Νέα Υόρκη». Η διαδικασία των απευ­θείας διαπραγματεύσεων, αναφέρει, φτάνει στο τέλος της, με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, με δυνατότητα σύ­γκλησης διεθνούς διάσκεψης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των μερών, με αφαίρε­ση του εδαφικού από τις απευθείας δι­απραγματεύσεις και με αναβάθμιση του ρόλου του Αλεξάντερ Ντάουνερ. Οι δε­σμεύσεις του τελευταίου ανακοινωθέ­ντος του Εθνικού Συμβουλίου, υποστηρί­ζει, δεν τηρήθηκαν.

Για κλείσιμο του Κυπριακού κάνει λό­γο το ΕΥΡΩΚΟ και υποστηρίζει ότι «διανοίγεται μια καταστροφική πορεία για σύγκληση μιας δήθεν διεθνούς διάσκε­ψης». Το ΕΥΡΩΚΟ θεωρεί ότι ο πρόεδρος Χριστόφιας «υπέκυψε στις πιέσεις και δεν στάθηκε συνεπής στις διακηρύξεις του ότι δεν θα αποδεχτεί χρονοδιαγράμ­ματα, επιδιαιτησία και διεθνή διάσκε­ψη».

Οι Οικολόγοι κατηγορούν τον πρόε­δρο Χριστόφια ότι «υπαναχώρησε από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου». Επίσης, θεωρούν ότι το χρονοδιάγραμ­μα του Απριλίου για πολυμερή διάσκεψη «θα λειτουργήσει σαν επιδιαιτητικό εργα­λείο για την εφαρμογή μιας λύσης στα μέ­τρα της Τουρκίας».

Η Ρωσία

Με ικανοποίηση άκουσε η κυπριακή πο­λιτική ηγεσία την ανακοίνωση του ρωσι­κού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία η συνολική λύση του Κυπριακού πρέπει να στηρίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης και όχι επιδιαιτησίας, απορρίπτοντας επι­βολή τεχνητών χρονοδιαγραμμάτων ή επιτάχυνση της διαδικασίας.

Στην ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να συγκληθεί Διεθνής Διάσκεψη χωρίς να έχουν επιλυ­θεί οι εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, όπως είναι και η πάγια θέση της ελληνοκυ-πριακής πλευράς. Τέλος, το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να συνεχίσει να παρέχει τις καλές του υπηρε­σίες.

Πάντως, παρά τη δυσφορία της ελληνο-κυπριακής πλευράς και την αντίθεση χω­ρών όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Γαλλία στη σύγκληση μιας Διεθνούς Διάσκεψης για το Κυπριακό, τίποτε δεν αποκλείει στον γ.γ. του ΟΗΕ να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, την οποία μάλιστα «υποδει­κνύουν» Αμερικανοί, Βρετανοί και την επιθυμούν οι Τούρκοι…

Είναι πολλά τα λεφτά

Η γεωγραφική θέση της Κύ­πρου τη μετέτρεψε σε αβύ­θιστο αεροπλανοφόρο μόνι­μα   αγκυροβολημένο  δίπλα στην   πετρελαιοφόρο   Μέση Ανατολή. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, το Κυπριακό είναι συνώνυμο της πολυπλοκότητας που συνοδεύει ένα άλυτο διπλω­ματικό πρόβλημα. Καθώς οι γόρδι­οι δεσμοί, αφού δεν λύονται, κόπτονται, η Κύπρος έχει υπο

στεί στο πέρασμα των χρόνων αιματηρές διαιρέσεις καθώς κάθε ενδιαφερόμενος φρόντιζε να εξασφαλίσει το κομμάτι που μπορούσε να διεκδικήσει. Έτσι, οι Βρετα­νοί με τις στρατιωτικές βάσεις που διατη­ρούν έχουν την κυριαρχία επί του 10% του συνολικού εδάφους του νησιού. Οι Τούρ­κοι με την εισβολή κατέχουν το βόρειο τμήμα – σχεδόν το μισό κομμάτι – του νη­σιού. Οι Αμερικανοί, μέσα από αυτές τις τομές, είναι πανταχού παρόντες, αιώνιοι επιδιαιτητές…

Σε όλη αυτήν την πολυπλοκότητα, η δι­απιστωμένη πια ύπαρξη τεράστιων κοιτα­σμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μετατρέ­πουν το κυπριακό πρόβλημα και πάλι σε πυριτιδαποθήκη.

Τώρα η Κύπρος, εκτός από γεωστρατη-γική έχει και χειροπιαστή οικονομική αξία. Υπό αυτήν την έννοια το παζάρι για τον έλεγχο του νησιού και των ενεργειακών του πόρων αναμένεται να είναι περισσό­τερο σκληρό και επικίνδυνο από οποιαδή­ποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν…

Η προώθηση της ιδέας των «Αμερικα-νοβρετανών» για τη σύγκληση μιας διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό δεν θα πρέπει να περά­σει απαρα­τήρητο ότι ανοίγει και πάλι την πόρ-τα στην Τουρ­κία, η οποία ως εγγυήτρια δύναμη θα έχει την ευκαιρία να υπενθυμίσει πως τίποτε στην Κύπρο – ούτε η εκμετάλλευση των ενεργεια­κών της πόρων – δεν μπορεί να συντελεστεί ερήμην της. Το Ισραήλ άραγε, επί του πα­ρόντος τουλάχιστον, τι γνώμη να έχει επί του θέματος;


Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.