Γιώργος Παπακωνσταντίνου: “Αλλα κόλπα”!!!


ΠΩΣ κατέθεσαν βράδυ και σε ανύποπτο χρόνο, τροπολογία-εξπρές για τη ΔΕΗ, καταδεικνύοντας την ανάγκη να μας πιάσουν στον ύπνο προκειμένου να υφαρπάξουν το υστέρημα των Ελλήνων!

Αυτή η χώρα τελικά είναι μαγική. Όσο και αν πιστεύουμε ότι υπάρχει λογική συνέχεια και συνέπεια στις πράξεις των πολιτικών μας, πάντοτε θα μας εκπλήσσουν και θα μας δίνουν το δικαίωμα και τα εναύσματα για να τους βρίζουμε. Θα θυμόσαστε που στις 22/3 (για όσους δεν το έχουν διαβάσει http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=44571&type=1&kata=0…), είχαμε αναφερθεί στο ζήτημα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και στην πρεμούρα του ανεκδιήγητου υπουργού της σημερινής συγκυβέρνησης κ.Παπακωνσταντίνου, να καλύψει νομικά την λοβιτούρα της ΔΕΗ, που εισπράττει από όλους εμάς τους καταναλωτές ακόμη ένα «χαράτσι» αυτό των ΥΚΩ

Σας είχαμε τότε αναφέρει ότι έγινε σύσκεψη στο υπουργείο, για να βρει η «μαγική» νομική φόρμουλα, έτσι ώστε και η ΔΕΗ να καλυφθεί από τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις, αλλά και το εν λόγω «χαράτσι» να συνεχίζει να εισπράττετε.

Βρέθηκε λοιπόν η νομική διέξοδος και με μια τροπολογία-εξπρές, που κατατέθηκε στο Ν/Σ για τον νέο οικοδομικό κανονισμό (ακόμη ένα Ν/Σ και τροπολογία που κατατίθενται βράδυ και σε ανύποπτο χρόνο, καταδεικνύοντας την ανάγκη να μας πιάσουν στον ύπνο), σώζεται απ΄ την χρεοκοπία η ΔΕΗ, αφού μετά την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ για την χρέωση αυτή, αλλά και τον κίνδυνο δικαστικών διεκδικήσεων από πλευράς ελλήνων πολιτών, ελλόχευε ο σοβαρός κίνδυνος να αναγκασθεί η διοίκηση της ΔΕΗ, να επιστρέψει το τεράστιο ποσό του 1,8 περίπου δις. ευρώ.

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την τροπολογία (η οποία ψηφίστηκε), καθίστανται υπόχρεοι του ανταλλάγματος για τις ΥΚΩ οι χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας (καταναλωτές) και όχι οι πάροχοι ηλεκτρισμού.

Φυσικά η τροπολογία ρυθμίζει και τα αναδρομικά ποσά των ΥΚΩ, αυτά δηλαδή που έχουν καταβληθεί τα έτη 2008-2011, μέσω συμψηφισμού, χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών, αφού προβλέπεται διαγραφή πιθανού χρεωστικού υπολοίπου σε βάρος των χρηστών

Ειδικότερα δε, στην τροπολογία αναφέρεται ότι παρ’ ότι η απόφαση του ΣτΕ κατήργησε τις υπουργικές αποφάσεις για τις ΥΚΩ των ετών 2009 και 2010, εντούτοις καταργείται και η απόφαση για το 2011, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα συνολικά και για «καλυφθεί» η διοίκηση της ΔΕΗ για την «πατάτα» την οποία διέπραξε (και διαπράττει) με την είσπραξη χρέωσης, με καταργημένο νόμο και χωρίς ισχύ.

Αυτό το γεγονός όμως, έβγαλε από το καβούκι τους διοικούντες στην ΔΕΗ, με αποτέλεσμα την δημοσιοποίηση ανακοίνωσης, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω χρέωση, ήταν νομότυπη και ορθώς εισπραττόμενη, αφού είχε εγκριθεί (σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ) από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Κατόπιν της παραπάνω εξέλιξης, η ΡΑΕ, πέρασε στην αντεπίθεση, προσπαθώντας να καλύψει τις δικές της ενέργειες, με ανάλογη ανακοίνωση, η οποία επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. Η χρέωση για τις ΥΚΩ επιβάλλεται, βάσει των άρθρων 55 & 56 του ν.4001/2011 και συναφών Υπουργικών Αποφάσεων, σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε., ώστε να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια:

α) στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας,

β) σε πολύτεκνες οικογένειες και σε άλλες ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών (μακροχρόνια ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λπ.) σε σημαντικά μειωμένες τιμές, σε σχέση με το εκάστοτε ισχύον για την κατηγορία τους τιμολόγιο.

2. Η χρέωση των ΥΚΩ προκύπτει ως εξής: (συνολικές kWh κατανάλωσης) x μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ (€/kWh), όπου η μοναδιαία αυτή χρέωση διαφοροποιείται ανά κατηγορία καταναλωτών (οικιακών, αγροτικών, βιομηχανικών, κ.α.).

Ειδικά για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ καθορίζεται σε πολύ χαμηλότερη τιμή για την κοινωνικά και οικονομικά ευαίσθητη κατηγορία καταναλωτών που έχει τετραμηνιαία κατανάλωση ρεύματος έως 1600 kWh (6,99 €/1000 kWh), σε σχέση (και σε βάρος) των υψηλότερων καταναλώσεων (15,70 €/1000 kWh για καταναλώσεις μεταξύ 1601 και 2000 kWh/τετραμηνία, 39,87 για καταναλώσεις μεταξύ 2001 και 3000 kWh/τετραμηνία, κ.λπ.).

3. Η μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ (€/kWh), ανά κατηγορία καταναλωτών, προκύπτει κάθε χρόνο μονοσήμαντα, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας (ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΚΑ & Οικονομικών Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1614/οικ.27217 /17.10.2010/ΦΕΚ Β’ 1960/20.12.2010

4. Το αιτηθέν από τη ΔΕΗ Α.Ε. Ετήσιο Αντάλλαγμα ΥΚΩ για το 2011, βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν από τη ΡΑΕ οι μοναδιαίες χρεώσεις ΥΚΩ για το 2012, ήταν 681,7 εκατ. Ευρώ, αυξημένο κατά 185 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το Ετήσιο Αντάλλαγμα του 2011 (496,7 εκατ. Ευρώ). Αύξηση δηλαδή 37,2%

5. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας αποτελεί μοναδική, παγκοσμίως, περίπτωση καταναλωτικού προϊόντος, στο οποίο επιβλήθηκαν (ή αυξήθηκαν δραστικά) μέσα στα τελευταία δύο χρόνια τρεις (3) διαφορετικοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης : δύο στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην ηλεκτροπαραγωγή (ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, ΕΦΚ στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά), και ένας στο τελικό προϊόν (ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα). Η εξαντλητική αυτή φορολόγηση του κοινωνικού αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ενσωμάτωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, χρεώσεων που είναι τελείως άσχετες με την ηλεκτρική ενέργεια (δημοτικοί φόροι και τέλη, τέλος ΕΡΤ, ΕΕΤΗΔΕ, ΔΕΤΕ, κ.α.), είχε και έχει τις δυσμενείς εκείνες επιπτώσεις που πολύ καλά γνωρίζουν οι Έλληνες καταναλωτές

Πέραν των προφανών επιπτώσεων στο εισόδημα των καταναλωτών, η επιβολή όλων αυτών των φόρων και τελών υπέρ τρίτων έχει δημιουργήσει πολλαπλά εμπόδια στον εξορθολογισμό των χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά».

Αυτά όμως, όσον αφορά τις ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν. Το αποτέλεσμα (η ταμπακιέρα, όπως λέει ο λαός) είναι ότι εμείς οι καταναλωτές, τα απλά ελληνικά νοικοκυριά, θα πληρώσουν έως και 30% ακριβότερα, εξαιτίας όλων αυτών των υψηλών κλιμακωτών χρεώσεων.

Οι αυξήσεις λοιπόν που επέβαλε η ΔΕΗ σε αυτό το είδος χρεώσεις, εκτοξεύονται από ένα επίπεδο και άνω καθώς ξεκινούν από 3,395% στις χαμηλές καταναλώσεις έως 800KW και διαμορφώνονται σε 32% έως 1.600KW, 38% έως 2.000KW και 26% έως 3.000KW.

Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά που μείωσαν την κατανάλωση πετρελαίου εξαιτίας υψηλού κόστους και στράφηκαν σε ηλεκτρικά σώματα και κλιματιστικά για τη θέρμανση του σπιτιού αναμένεται να δουν αυξήσεις της τάξης του 30% στο λογαριασμό τους.


Για επιβεβαίωση όσων σας αναφέρω, σας παραθέτω 3 λογαριασμούς για να κρίνετε μόνοι σας, κατά πόσο ακριβότερα πληρώνουμε (και ένας θεός γνωρίζει πόσο μεγαλύτερες θα είναι οι χρεώσεις αυτές στο άμεσο μέλλον.


DEH a.


DEH b


DEH c

Θαυμάστε πως από το διάστημα Οκτώβριος 2010 με Φεβρουάριος 2011, που η χρέωση ήταν 8,26 ευρώ, μετά από 1 χρόνο, το διάστημα Οκτώβριος 2011 με Φεβρουάριος 2012, έφτασε κλιμακωτά η χρέωση ΥΚΩ στο ποσό των 25,59 ευρώ.

aegeantimes.gr

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Μία ἀπάντηση στὸ Γιώργος Παπακωνσταντίνου: “Αλλα κόλπα”!!!

  1. Ὁ/ἡ Ιωάννης κως. γράφει:

    Τελικα ομως δεν εχουμε μαθει,το πληρωνουμε η οχι….εφοσον ειναι παρανομο.Μπορω να μην το πληρωσω οταν θα παω στον γκισε??Εαν το πληρωσω θα παρω πισω μεσοσταθμικα το ποσο μιλαμε για 210ευρω επιπλεον απο το πουθενα!Στο σπιτι το χειμωνα εχω μονο ,ηλεκτρικα σωματα και airconticion και εχω μεγαλη καταναλωση!!Που να τους παρει ο διαολος και να τους σηκωσει τα ρεμαλια!!!!

    Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.