ΔΕΗ ή ΔΟΥ ;


Γράφει ο Νίκος Χριστοδουλόπουλος

Πριν από λίγες ημέρες δημιουργήθηκε μείζον θέμα με ένα κρυφό χαράτσι που είχε επιβληθεί και αυτό μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, με την ονομασία «Χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)». Και αφού το πετρέλαιο θέρμανσης είχε φτάσει και ξεπέρασε το 1 ευρώ το λίτρο, πολλοί καταναλωτές είχαν καταφύγει στη θέρμανση των σπιτιών τους με κλιματιστικά, με αποτέλεσμα η χρέωση ΥΚΩ που ήταν συνδεδεμένη με την κατανάλωση, να εκτιναχθεί στα ύψη. Όταν λοιπόν οι δαιμόνιοι κυβερνώντες ανακάλυψαν ή μάλλον τους το υπενθύμισαν τα ΜΜΕ ότι αυτό το χαράτσι είχε κριθεί αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τι λέτε να έκαναν; Κατέθεσαν προ 4 ημερών, νύκτα κατά την συνήθη πρακτική, σε άσχετο νομοσχέδιο του  υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αφορούσε στο νέο οικοδομικό κανονισμό, με την οποία οι χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να καταβάλουν τον ΥΚΩ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ !

Θα μου πείτε πως είναι η πρώτη φορά που γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους αποφάσεις του ΣτΕ; Όχι, είναι συνήθης πρακτική αυτή. Το ερώτημα είναι αν οι συγκυβερνώντες ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, πήραν είδηση τι φέρνει για ψήφιση στη βουλή αυτή η κυβέρνηση ειδικού σκοπού και «αορίστου χρόνου» (δικό μου αυτό), όπως αρέσκονται να την ονοματίζουν;

Ακόμη και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αναγκάσθηκε να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία χαρακτηρίζει ως εξαντλητική τη φορολόγηση στην ενέργεια  και μεταξύ των άλλων γράφει ότι είναι “μοναδική, παγκοσμίως, περίπτωση καταναλωτικού προϊόντος, στο οποίο επιβλήθηκαν (ή αυξήθηκαν δραστικά) μέσα στα τελευταία δύο χρόνια τρεις (3) διαφορετικοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης” !!!

Αναλυτικότερα, η ΡΑΕ ανακοίνωσε τα εξής: Επειδή η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι υποχρεωμένη να επισημάνει τα ακόλουθα:

1. Η χρέωση για τις ΥΚΩ επιβάλλεται, βάσει των άρθρων 55 & 56 του ν.4001/2011 και συναφών Υπουργικών Αποφάσεων, σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. και, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, των λοιπών προμηθευτών, ώστε να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια: α) στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, β) σε πολύτεκνες οικογένειες και σε άλλες ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών (μακροχρόνια ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λπ.) σε σημαντικά μειωμένες τιμές, σε σχέση με το εκάστοτε ισχύον για την κατηγορία τους τιμολόγιο.

2. Η χρέωση των ΥΚΩ προκύπτει ως εξής: (συνολικές kWh κατανάλωσης) x μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ (€/kWh), όπου η μοναδιαία αυτή χρέωση διαφοροποιείται ανά κατηγορία καταναλωτών (οικιακών, αγροτικών, βιομηχανικών, κ.α.). Ειδικά για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ καθορίζεται σε πολύ χαμηλότερη τιμή για την κοινωνικά και οικονομικά ευαίσθητη κατηγορία καταναλωτών που έχει τετραμηνιαία κατανάλωση ρεύματος έως 1600 kWh (6,99 €/1000 kWh), σε σχέση (και σε βάρος) των υψηλότερων καταναλώσεων (15,70 €/1000 kWh για καταναλώσεις μεταξύ 1601 και 2000 kWh/τετραμηνία, 39,87 για καταναλώσεις μεταξύ 2001 και 3000 kWh/τετραμηνία, κ.λπ.).

3. Η μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ (€/kWh), ανά κατηγορία καταναλωτών, προκύπτει κάθε χρόνο μονοσήμαντα, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας (ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΚΑ & Οικονομικών Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.17/1614/οικ.27217/17.10.2010/ΦΕΚ Β’ 1960/20.12.2010), από το λεγόμενο«Ετήσιο Αντάλλαγμα για την Κάλυψη των Δαπανών Παροχής ΥΚΩ» του προηγούμενου χρόνου, όπως αυτό προσδιορίζεται και απαιτείται από τη ΔΕΗ Α.Ε. (βλ. επισυναπτόμενο έγγραφο του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ, 15.12.2011).

4. Το αιτηθέν από τη ΔΕΗ Α.Ε. Ετήσιο Αντάλλαγμα ΥΚΩ για το 2011, βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν από τη ΡΑΕ οι μοναδιαίες χρεώσεις ΥΚΩ για το 2012, ήταν 681,7 εκατ. Ευρώ, αυξημένο κατά 185 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το Ετήσιο Αντάλλαγμα του 2011 (496,7 εκατ. Ευρώ). Η μεγάλη αυτή αύξηση (37,2%), όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της ΔΕΗ, προέκυψε κυρίως από την αντίστοιχη αύξηση στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών το 2010, στους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων (ΕΦΚ) που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ). Η αύξηση αυτή που επέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών προκάλεσε, σύμφωνα με το έγγραφο της ΔΕΗ, μεγάληεπιβάρυνση στο κόστος παροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στα ΜΔΝ, κατά 107,2 εκατ. Ευρώ για το έτος 2011. Η επιβάρυνση αυτή οδήγησε αναγκαστικά σε αντίστοιχες μεγάλες αυξήσεις των μοναδιαίων χρεώσεων ΥΚΩ για το 2012 (Αποφάσεις ΡΑΕ 1526/2011 & 1527/2011).

5. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας αποτελεί μοναδική, παγκοσμίως, περίπτωση καταναλωτικού προϊόντος, στο οποίο επιβλήθηκαν (ή αυξήθηκαν δραστικά) μέσα στα τελευταία δύο χρόνια τρεις (3) διαφορετικοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης : δύο στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην ηλεκτροπαραγωγή (ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, ΕΦΚ στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά), και ένας στο τελικό προϊόν(ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα).

Η εξαντλητική αυτή φορολόγηση του κοινωνικού αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ενσωμάτωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, για καθαράεισπρακτικούς λόγους, χρεώσεων που είναι τελείως άσχετες με την ηλεκτρική ενέργεια (δημοτικοί φόροι και τέλη, τέλος ΕΡΤ, ΕΕΤΗΔΕ, ΔΕΤΕ, κ.α.), είχε και έχει τις δυσμενείς εκείνες επιπτώσεις που πολύ καλά γνωρίζουν οι Έλληνες καταναλωτές.

Πέραν των προφανών επιπτώσεων στο εισόδημα των καταναλωτών, η επιβολή όλων αυτών των φόρων και τελών υπέρ τρίτων έχει δημιουργήσει πολλαπλά εμπόδια στον εξορθολογισμό των χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά».

Υπάρχει απάντηση στα παραπάνω καταγγελλόμενα, από  κάποιον υπεύθυνο ή απλά  ισχύει το «σκάστε και πληρώνετε» ;

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Μία ἀπάντηση στὸ ΔΕΗ ή ΔΟΥ ;

 1. Ὁ/ἡ ΠΑΣ γράφει:

  Κατα την αποψη μου ,τι κι αν κλαίμε πανω απο ενα πτώμα ;
  Δεν αλλάζει τίποτε .
  Ο μέσος καταναλωτής στην χώρα μας διατελεί εν συγχύσει.
  Συνειδησιακά είναι σε εμβρυακή φαση ,που παει να πει δεν γνωρίζει την δύναμη που έχει(άλλωστε γι αυτό φροντίζουν κάποιοι ασταμάτητα) .

  Θέλω να πω οτι αντι να ρυθμίζουν αυτοι τις αγορές ,έπρεπε και πρέπει να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο εμείς οι καταναλωτές.

  Θα κανω μια ερώτηση
  Εχετε σκεφτεί να “κόψετε” το ηλεκτρικό απο το σπίτι σας;(προσωπικά προσανατολίζομαι σ’αυτη την ιδεα,διαθέτω βεβαια και τις ανάλογες γνώσεις)
  Δεν θα πάθετε τίποτε ,όπως δεν παθαίνουν τοσοι που ζουν αυτη τη στιγμή χωρις ηλεκτρικό.
  Φανταζεστε τι θα παθουν τα λαμογια απο μια τετοια κίνηση;
  Πως θα “παιζουμε” με το pc μας ; Σημερα ειναι το πιο ευκολο.
  Υπαρχουν τα ups και οι ηλιακοί φορτιστές.Ας μην ασχοληθούμε ομως με αυτο.

  Αποψη μου ειναι οτι πρεπει να αποκτήσουμε την απαραίτητη γνώση της δύναμης του καταναλωτή , ετσι ωστε να ρυθμίζουμε εμείς το παιχνίδι κι οχι αυτοι.

  Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.