ΤτΕ: Άνοδος στα επιτόκια καταθέσεων, πτώση στα επιτόκια δανείων το Φεβρουάριο


Άνοδο παρουσίασε, το Φεβρουάριο του 2012, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων παρουσίασε πτώση, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, αμετάβλητο στο 0,47% παρέμεινε, το Φεβρουάριο του 2012, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε άνοδο κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,46%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,86%. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων να αυξηθεί κατά 5 μονάδες βάσης στο 2,83%.

Όσον αφορά τα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε πτώση το Φεβρουάριο του 2012 κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 15,14%. Αντίθετα, άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης παρουσίασε το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, που διαμορφώθηκε σε 8,80% το Φεβρουάριο του 2012, έναντι 8,76% το προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,86% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,34%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 7,81% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, κατά 16 μονάδες βάσης στο 6,55% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και κατά 29 μονάδες βάσης στο 5,81% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 3,77%. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων παρουσίασε μείωση κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, το Φεβρουάριο του 2012, στο 6,45%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αύξηση παρουσίασε, το Φεβρουάριο του 2012 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρουσίασε μείωση, σύμφωνα με την ΤτΕ.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2012, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με διάρκεια έως 2 έτη αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,51% και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 4,52%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 3,59% για τα στεγαστικά δάνεια, κατά 13 μονάδες βάσης στο 5,27% για τα επιχειρηματικά δάνεια και παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 6,39% για τα επαγγελματικά δάνεια. Έτσι, το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε αύξηση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,71%, ενώ το μέσο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρουσίασε πτώση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,24%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
Δεκέμβριος 2011
Ιανουάριος 2012
Φεβρουάριος 2012
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Μίας ημέρας από νοικοκυριά
0,48
0,47
0,47
Μίας ημέρας από επιχειρήσεις
0,48
0,41
0,46
Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά
4,88
4,79
4,86
Μέσο επιτόκιο όλων των καταθέσεων
2,81
2,78
2,83
ΔΑΝΕΙΑ
Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
15,22
15,18
15,14
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
7,90
7,90
7,86
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
10,46
10,37
10,34
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος
8,49
8,76
8,80
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:
 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ
 -δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ
 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ
7,81
6,89
6,64
7,94
6,71
6,10
7,81
6,55
5,81
Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος
4,18
3,98
3,77
Μέσο επιτόκιο όλων των δανείων
6,81
6,62
6,45
Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
Δεκέμβριος 2011
Ιανουάριος 2012
Φεβρουάριος 2012
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη
4,36
4,44
4,51
Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως  2 έτη
4,28
4,51
4,52
Μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων*
2,59
2,67
2,71
ΔΑΝΕΙΑ
Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
3,74
3,64
3,59
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
5,33
5,40
5,27
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
6,39
6,40
6,39
Μέσο επιτόκιο του συνόλου των δανείων
6,34
6,30
6,24

*Για τον υπολογισμό  του μέσου αυτού επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας

Bank Wars – Τράπεζα της Ελλάδος

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.