Ενέσεις ελπίδας από τη Ν.Δ. με στόχο τους… δεξιούς!


thumb

Μέσα από τα κάγκελα της φυλακής και την προφυλά­κιση του Άκη Τσοχατζόπουλου προσπαθεί η Ν.Δ. να αναβιώσει το κλασικό δίλημμα τουδικομματι­σμού με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ξυπνήσει μνήμες που θα συσπει­ρώσουν το δεξιό ακροατήριο προκει­μένου να κερδίσει το στοίχημα της αυτοδυναμίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου.

Μόνο που, όπως φαίνεται, η παλιά συνταγή – με παλιά υλικά μάλιστα – δεν αποδίδει τα προσδοκώμενα. Αντί­θετα εξαγριώνει ακόμα περισσότερο το υποψιασμένο και εξοργισμένο κοι­νό, που αναζητά πραγματικές λύσεις στα προβλήματά του και όχι πασχαλι­νά πυροτεχνήματα και απόδοση δικαι­οσύνης σε σκάνδαλα της δεκαετίας του 2000.

Το επιτελείο της Συγγρού εμφανίζε­ται ιδιαίτερα αγχωμένο, αφού, αν και αναζητά λύσεις για την αλλαγή του κλίματος, τα αποτελέσματα είναι πε­νιχρά, σχεδόν ανύπαρκτα. Οι διαρρο­ές προς τα μικρότερα κόμματα της Δε­ξιάς συνεχίζονται, ενώ τις μέρες του Πάσχα εμφανίστηκε με τον πιο ξεκά­θαρο τρόπο το πρόβλημα τηςΑκροδε­ξιάς και της δράσης της στην καθημε­ρινότητα των πολιτών.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης Σα­μαράς, ο οποίος βρέθηκε στην πατρί­δα της συζύγου του στηνΑργολίδα, εισέπραξε τη δυσφορία των πολιτών προς τα μεγάλα κόμματα και άκουσε με αμηχανία όλα όσα του καταμαρτυ­ρούσαν για τη δράση της Χρυσής Αυ­γής στον νομό. Δράση που στην πραγ­ματικότητα αντικαθιστά τις ενέργειες της αστυνομίας.

Ταυτόχρονα στην ηγεσία της Ν.Δ. γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτε από τον λεγόμενο κεντρώο χώρο, τον οποίο άλλωστε έχουν εγκαταλείψει εδώ και πολύ καιρό. Άλλωστε ο χώρος αυτός τείνει να αφομοιωθεί από τα μικρό­τερα κόμματα που κινούνται όχι μό­νο στον χώρο της Δεξιάς, αλλά και της ευρύτερης Αριστεράς.

Έχοντας λοιπόν την πεποίθηση ότι η Ν.Δ. θα πρέπει να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος στον χώρο της παραδοσιακής Δεξιάς, αφού αυτή είναι η μοναδική δεξαμενή από την οποία μπορεί να αντλήσει ψήφους, ο Σαμα­ράς και οι συνεργάτες του αποφάσι­σαν ότι η προεκλογική περίοδος θα πρέπει να κινηθεί με περισσότερο… πατριωτισμό αλλά και μεγάλη δόση αισιοδοξίας.

Με κυρίαρχο σύνθημα λοιπόν «Η Ελλάδα θα τα καταφέρει» θα πο­ρευθεί ο πρόεδρος της Ν.Δ. τις τρεις εβδομάδες της προεκλογικής περιό­δου, ενώ θα προσπαθήσει να πείσει τους ψηφοφόρους ότι η μοναδική λύ­ση είναι η «καθαρή εντολή» για να κυ­βερνήσει με λυμένα τα χέρια.

«Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή εντο­λή και κυβερνητική σταθερότητα. Η Ελλάδα συκοφαντήθηκε το τελευ­ταίο διάστημα, δώστε μας τη δύναμη να αλλάξουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί και θα τα καταφέρει», είπε στη συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη ο Σαμαράς, παρουσιάζοντας μάλιστα τους πέντε βασικούς στόχουςπάνω στους οποίους θα κινηθεί η Ν.Δ. την προεκλογική περίοδο και οι οποίοι είναι:

1«Η αναστροφή του κλίμα­τος απελπισίας και μιζέρι­ας στην ελληνική κοινωνία».

2«Η ανάδειξη του οικονομικού σχε­δίου που δίνει βάρος στην ανά­καμψη με κοινωνική συνοχή και ανά­πτυξη με διαρθρωτικές αλλαγές».

Σήμερα μάλιστα στο Ζάππειο η Ν.Δ. θα παρουσιάσει το πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα βασιστεί για να βγει η χώρα από την κρίση (Ζάππειο ΙΙΙ), ενώ τη μεθεπόμενη Πέμπτη θα γνωστοποι­ήσει το υπόλοιπο κυβερνητικό πρό­γραμμά της.

3 Να αναδειχθεί η διαφορά με το ΠΑΣΟ Κ και από τα άλλα κόμματα τόσο της Αριστεράς όσο και αυτά που προέρχονται από τη Δεξιά.

«Εμείς δεν λέμε ότι λεφτά υπάρ­χουν, διαφέρουμε από το ΠΑΣΟΚ που μας έφερε στην κρίση, αλ­λά και από την Αριστερά, που δεν έχει προτάσεις και δεν έχει αναγνωρίσει τα λάθη της. Διαφέ­ρουμε και από τα άλλα μικρότερα κόμματα, που παίζουν με την απελπι­σία του κόσμου και λειτουργούν σαν σωσίβια του ΠΑΣΟΚ», είπε ο πρόεδρος της Ν.Δ. και συμπλήρωσε: «Ζητάμε να γίνουν τροποποιήσεις στο μνημόνιο για να μπορέσει η χώρα να πιάσει τους στόχους της».

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο Σαμαράς θα επιμείνει στο σύνθημα «Τι Παπανδρέου, τι Βε­νιζέλος», ενώ δεν θα αφήσει αναξιοποίητη την ιστορία με τη σύλληψη του Άκη Τσοχατζόπουλου και τις κατηγορί­ες που τον βαρύνουν για εμπλοκή του σε σκάνδαλα.

Σε ό,τι αφορά τα μικρά νέα κόμμα­τα, θα επιμείνει ότι δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση και ότι είναι κόμματα ευκαιριακά που έγιναν για να εκφράσουν την οργή του κόσμου, χωρίς όμως να μπορούν να παρουσιά­σουν συγκεκριμένες προτάσεις για να βγει η χώρα από την κρίση.

4 Να πείσει για την ανάγκη αυτοδυ­ναμίας: «Γι’ αυτό ζητάμε καθαρή εντολή, για να είμαστε υπεύθυνη κυ­βέρνηση και να εφαρμόσουμε ολό­κληρο το πρόγραμμά μας χωρίς συμ­βιβασμούς με αυτούς που μας έφεραν στην κρίση». Οι συνεργάτες του Σαμα­ρά, ωστόσο, ισχυρίζονται ότι ο πρόε­δρος της Ν.Δ. δεν επιθυμεί να εκλη­φθεί αυτή η θέση ως εκβιασμός, διότι τότε τα αποτελέσματα θα είναι ακρι­βώς τα αντίθετα.

5 «Να μιλήσουμε με απόλυτη ει­λικρίνεια στους πολίτες, να ανα­πτύξουμε τις προτάσεις μας για την ανάκαμψη, την ασφάλεια και την αντι­μετώπιση της λαθρομετανάστευσης, ώστε να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας». Το θέμα πάντως για τα στελέχη της Ν.Δ. είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν σωστά τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματος, ενώ ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράαντίστροφα.

Στο τραπέζι του επικοινωνιακού επιτελείου έπεσε και η επαναφορά της παλαιότερης θέσης για επαναδια­πραγμάτευση των μνημονίων, γρήγο­ρα όμως εγκαταλείφθηκε διότι θεωρή­θηκε ότι μπορεί να πανικοβάλει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι έτσι ή αλλιώς… αγωνιούν για την έκβαση των εκλογών. Όπως αναμενόταν, επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας θα είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος έπαι­ξε σημαντικό ρόλο και στη διαμόρφω­ση των ψηφοδελτίων. «Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης με την πείρα του θα τα καταφέρει με τον καλύτερο τρόπο», είπε ο Σαμαράς, αφήνοντας να εννο­ηθεί ότι η παλιά κομματική καραβάνα έχει τον… τρόπο της να κινητοποιήσει την κομματική βάση.

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.