Εισβολή εγκύων από όλες τις μεριές του κόσμου δέχεται η Ελλάδα


Δυόμισι μήνες μετά τις εκλογές του 2009, ο Γ. Παπανδρέου και η κυβέρνηση του, έσπευσαν εν μέσω Χριστουγέννων να καταθέσουν ένα νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό , το οποίο αργότερα και ως συνήθως, εγκρίθηκε από την ελεγχόμενη από την κυβέρνηση Βουλή και έγινε νόμος του κράτους, παρόλες τις εντονότατες και συνεχιζόμενες αντιδράσεις της κοινωνίας.

Με το νόμο αυτό, επιτυγχάνεται η μαζική ελληνοποίηση τεράστιων αριθμών αλλοδαπών και έχει ήδη ως συνέπεια την αλλοίωση της Ελληνικής φυλής, της εθνικής και της θρησκευτικής ταυτότητας, ενώ μελλοντικά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες συνέπειες, της κατά το δοκούν ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον πλήρη αφανισμό των Ελλήνων .

Αυτοί που μεταναστεύουν θα αφομοιωθούν από τους ντόπιους πληθυσμούς των χωρών προορισμού και έτσι δεν θα υπάρχει πια ούτε Ελληνισμός.

Συγκεκριμένα, βάσει του μεταναστευτικού νόμου, με απλή δήλωση των γονέων, αποκτούν ελληνική ιθαγένεια (nationality) όσα παιδιά γεννιούνται σε ελληνικό έδαφος από αλλοδαπούς γονείς, τα παιδιά των αλλοδαπών που ζουν νόμιμα στη χώρα για 5 χρόνια, τα παιδιά των αλλοδαπών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα ενώελληνική υπηκοότητα (citizenship) μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι αλλοδαποί μετά από επταετή παραμονή στην Ελλάδα ασχέτως αν δεν μπορούν καν να συνεννοηθούν στα Ελληνικά , αν δεν έχουν καμία γνώση για τη χώρα, αν δεν γνωρίζουν το πολίτευμα κλπ.

Αξίζει εν’ προκειμένω να επισημανθεί η ηθελημένη σύγχυση των όρων ιθαγένεια ( nationality) και υπηκοότητα (citizenship). Ιθαγενής είναι ο καταγόμενος εκ της χώρας, ο αυτόχθων, ενώ υπήκοος είναι «ο υποκείμενος εις την εξουσίαν κράτους τινός» (Λεξικό Δημητράκου).

Όλος ο κόσμος ξέρει ότι ο υπήκοος γίνεται, αλλά ο ιθαγενής μόνον γεννάται, δηλαδή ανήκει σ’ ένα γένος ήτοι -κατ’ επέκτασιν- σύνολον ομογενών, εθνότητα, έθνος, φυλή (Λεξικό Δημητράκου).

Επομένως συνεπάγεται η αυθαίρετη ταύτιση της φυσικής, αναφαίρετης ιθαγένειας με την επίκτητη υπηκοότητα και κατάργηση της έννοιας του γένους και της εθνότητας ως ουσιωδών ιδιοτήτων της Ελληνικότητας.

Έπειτα, βάσει ήδη υπαρχόντων κανόνων εγχώριου αλλά και διεθνούς δικαίου, όλοι οι προαναφερόμενοι, ως Έλληνες πολίτες πια και με σκοπό την Οικογενειακή επανένωση, έχουν αυτομάτως το δικαίωμα να φέρουν νόμιμα στη χώρα τους γονείς, τα αδέλφια και τα βιολογικά ή / και υιοθετημένα παιδιά τους.Και όλα αυτά παρότι αρχικά παράνομα είχαν μπει στην χώρα.

Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, η οποία ως γνωστό, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της μορφολογίας των συνόρων της, κυρίως τα τελευταία 22 χρόνια δέχεται ουσιαστική εισβολή παράνομων μεταναστών, η οποία μάλιστα λόγω της πολιτικής ρευστότητας στον αραβικό κόσμο ενισχύθηκε κιόλας τον τελευταίο καιρό.

Η Ελλάδα άρχισε να γίνεται χώρα-δέκτης μεταναστών από τη δεκαετία του 1980, κυρίως από ασιατικές και αφρικανικές χώρες και αρκετών Κούρδων και Παλαιστινίων προσφύγων, αλλά ο μεγάλος όγκος των παράνομων μεταναστών εμφανίστηκε μετά, με την κατάρρευση του «Ανατολικού Μπλοκ» το 1989 , όταν παρατηρήθηκε μεγάλη εισροή από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, αλλά κυρίως από την Αλβανία, χώρα που σύμφωνα με μελέτες, οι πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι.

Οι συνέπειες του νόμου :

Με τους μέχρι τώρα ρυθμούς και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του καινούργιου νόμου, μέχρι το 2014 μπορούν να συμβούν τα εξής :

– Οι 1.103.299 νόμιμοι αλλοδαποί που βρισκόταν στη χώρα το 2007 μπορούν σταδιακά να πάρουν ελληνική υπηκοότητα μέχρι το 2014 λόγω επταετούς παραμονής στη χώρα και να φέρουν εδώ τους συγγενείς πρώτου βαθμού ( γονείς, αδέλφια κλπ) για οικογενειακή επανένωση.

Εάν υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο, ο καθένας θα φέρει μόνο ένα άτομο, θα υπάρχουν άλλοι 1.103.299 νόμιμοι αλλοδαποί στη χώρα, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να φέρουν πάλι για οικογενειακούς λόγους, τους συζύγους και τα τέκνα τους.

Εάν τώρα υποθέσουμε ότι μόνο οι μισοί από αυτούς θα φέρουν και μόνο από ένα άτομο, προκύπτει ότι ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας το 2014 θα εμπεριέχει 2.758. 247 ξένους (1.103.299 ελληνοποιημένοι αλλοδαποί +1.103.299 συγγενείς των ελληνοποιημένων + 551.649 συζύγους ή/και τέκνα των συγγενών αυτών )

– μέχρι τότε, μέχρι το 2014 δηλαδή, θα έχουν νομιμοποιηθεί άλλοι 429.058 αλλοδαποί (61.294 ετήσιος μέσος όρος x 7 χρόνια), οι οποίοι θα αποκτήσουν έτσι το δικαίωμα να φέρουν αμέσως στη χώρα συζύγους και τέκνα, ενώ μελλοντικά, μετά την επταετία δηλαδή, τους υπόλοιπους συγγενείς πρώτου βαθμού, γονείς και αδέλφια δηλαδή.

Συνεπώς, από αυτή την αιτία και αν υποθέσουμε ότι μόνο οι μισοί θα φέρουν και μόνο από ένα άτομο ( σύζυγο ή/και τέκνο) θα έχουμε το 2014 άλλους 643.587 νόμιμους αλλοδαπούς στη χώρα, ήτοι 429.058 + 214.529.

Δηλαδή, σε τρία χρόνια από τώρα, η σύνθεση του νόμιμου πληθυσμού της Ελλάδας και χωρίς να υπολογίσω τα παιδιά που θα γεννηθούν εδώ από παράνομους αλλοδαπούς ή πρόσφυγες και θα αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια, μπορεί άνετα να είναι αυτή :

Έλληνες – λιγότεροι από 10.049.023 ( 10.089.555 Έλληνες του 1989 – 40.532 η ήδη υφιστάμενη μείωση το 2007)

Ξένοι – 3.401.834 ήτοι 2.758. 247 οι ελληνοποιημένοι και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού + 643.587 καινούργιοι νομιμοποιημένοι αλλοδαποί και οι σύζυγοι ή /και τα τέκνα τους.

Δηλαδή σε 10 χρόνια από τώρα, ο αριθμός των νόμιμων αλλογενών μπορεί να είναι βάσει του μοντέλου αυτού περίπου 6. 665.750 ( 2.390.473 + 3.401.834 + 873.443 ), αλλά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος έχοντας υπόψιν ότι ενδέχεται να καταφτάσουν περισσότεροι συγγενείς, να υιοθετηθούν παιδιά με σκοπό να έρθουν εδώ για μια καλύτερη ζωή, ενώ κανείς δε μπορεί να υπολογίσει πόσα παιδιά θα γεννηθούν από ξένους μέχρι τότε, όπως δε μπορεί να υπολογίσει ούτε τις συνέπειες, αφού είναι δεδομένο ότι για οικογενειακή επανασύνδεση ή για ανθρωπιστικούς λόγους ή για τη προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, θα δοθεί άδεια παραμονής στη χώρα και στους γονείς των νεογέννητων. Το μωρό εφόσον είναι Έλληνας από τη γέννα του δε μπορεί κανείς ούτε να τον διώξει ούτε να του στερήσει την οικογένεια. Απλά πράγματα.

Έγκυες γυναίκες από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες της Ασίας και της Αφρικής ξεκίνησαν να καταφθάνουν παράνομα στην Ελλάδα Εισβολή εγκύων από όλες τις μεριές του κόσμου δέχεται η Ελλάδα. Όσα παιδιά γεννηθούν στο ελληνικό έδαφος θα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια!!!

Εκτός από το νόμιμο πληθυσμό όμως, ζει στην Ελλάδα και ένας μεγάλος αριθμός παράνομων αλλοδαπών που εισέρχονται ανελλιπώς στη χώρα και οι οποίοι δεν εμφανίζονται στις στατιστικές, καθώς δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο και καταγραφή.

Ο αριθμός τους μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση, αλλά το σίγουρο είναι ότι σταδιακά θα νομιμοποιηθούν και αυτοί, όπως και οι προηγούμενοι. Να δούμε λίγο τα στοιχεία:

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις, ο ετήσιος αριθμός εισροής τους ξεπερνά τις 100 χιλιάδες. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα 10 τελευταία χρόνια μπήκαν τουλάχιστον1.000.000 άτομα, αλλά στην πραγματικότητα πολύ περισσότεροι, καθώς οι επίσημοι αριθμοί υστερούν έναντι των πραγματικών.

elthraki.gr

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.