Προκλητική εύνοια στην τοποθέτηση Εσωτερικών Ελεγκτών στα Νοσοκoμεία!


Μας ήρθε στο mail η παρακάτω καταγγελία :

Μετράμε ώρες από την ψήφιση νέων οριζόντιων μέτρων, την μείωση μισθών, την κατάργηση των δώρων και των επιδομάτων αλλά η σπατάλη και η κακοδιαχείριση ανθούν στα Νοσοκομεία.
Αν και τυπικά με την ψήφιση του Νόμου 4025 / 2011 περί των Μονάδων Υγείας όπου έχουμε την καθιέρωση του διορισμού Εσωτερικών Ελεγκτών στις Μονάδες Υγείας βλέπουμε στα έγγραφα ότι γίνονται Πρόχειροι Διαγωνισμοί κι όχι ανοιχτοί στα Νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ και σε ορισμένα της 1ης και της 7ης με αποτέλεσμα συγκεκριμένος Εσωτερικός Ελεγκτής να εμφανίζεται στα περισσότερα από αυτά!
Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Δημόσια Διοίκηση παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για Νοσοκομεία (αλλά κι άλλους φορείς όπως Περιφέρειες, Δήμοι κ.λ.π.) δυστυχώς ακόμη και σήμερα, και ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχει καθιερωθεί η τυπική σύσταση ελέγχων, δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τα παραπτώματα, ούτε την πρόληψη τους καθώς δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά.
Ενώ έχουμε και την Παγκόσμια πρωτοτυπία να  τοποθετούμε Εσωτερικούς Ελεγκτές ως μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των νοσοκομείων ακόμη και  μαζί με αυτούς που υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγξει !
Στην πράξη επί του παρόντος οι Μονάδες Υγείας διορίζουν Εσωτερικούς Ελεγκτές με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά που λαμβάνουν (εφόσον πληρούν αυτοί κάποια ελάχιστα προσόντα), ή τις συστάσεις μέσω των λογιστικών εταιρειών που τηρούν τα διπλογραφικά τους συστήματα καθ’ όσον τους ενδιαφέρει άμεσα καθώς το πρόγραμμα ελέγχου ως επί το πλείστον αφορά τις εργασίες που πραγματοποιούν οι λογιστές αυτοί.
Στα περισσότερα από τα νοσοκομεία που φαίνονται τα ίδια ονόματα ως ανάδοχοι εσωτερικοί ελεγκτές δεν έχουν γίνει ανοιχτοί διαγωνισμοί αλλά συλλογή προσφορών από συγκεκριμένα πρόσωπα (τα ίδια σε όλα τα νοσοκομεία) με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται τρεις προσφορές κοντά στο ανώτατο όριο του πρόχειρου διαγωνισμού ! ! ! !
 
 Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί ότι στα Νοσοκομεία που έγιναν ανοιχτοί διαγωνισμοί οι ανάδοχοι εσωτερικοί ελεγκτές κέρδισαν τα έργα με πολύ χαμηλότερες αμοιβές από αυτά των πρόχειρων διαγωνισμών (οι οποίες περιλαμβάνουν 3-4 συγκεκριμένα άτομα) των οποίων οι αμοιβές ήταν κοντά στο ανώτατο όριο.
 
Μήπως οι αρμόδιοι πρέπει να ψάξουν λίγο καλύτερα το θέμα;
 
Άρθρο 25
Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας
   Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (Α’ 194) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Υπουργείο Υγε ίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των μονάδων υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του οποίου παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε δημόσια μονάδα υγείας ορίζεται από ένας μέχρι τρεις εσωτερικοί ελεγκτές, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονάδας, οι οποίοι επιλέγονται και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Η παροχή των υπηρεσιών τους γίνεται με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας. Με απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εσωτερικό ελεγκτή και η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.
   Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή της μονάδας και στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
   Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.»

http://wp.me/p1yrsB-7kF

Περὶ τοῦ/τῆς: netakias.com

Η ελευθερία, "αυτό το τρομερό όνομα, γραμμένο πάνω στο άρμα της θύελλας", είναι η κοινή αρχή σε όλες τις επαναστάσεις. Χωρίς αυτήν, οι επαναστάτες δεν μπορούν να φανταστούν την δικαιοσύνη. - Albert Camu *L'Homme révolté*
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Blogs. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.