Πρόταση για την αναμόρφωση της στρατιωτικής θητείας


Οι ψηφοθηρικές μειώσεις της θητείας υπονόμευσαν τις προσπάθειες αναβάθμισης της ελληνικής στρατιωτικής ισχύος.

Η Κρίση των Ιμίων, με την περιορισμένη τοπικά και χρονικά κατάληψη Ελληνικού εδάφους από τουρκικά στρατεύματα, αποτελεί την πλέον οδυνηρή υπενθύμιση ότι η εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας δεν είναι δεδομένη. Την τελευταία δεκαετία, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις άγγιξαν αξιοζήλευτα επίπεδα επιχειρησιακής ικανότητας και δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι η χώρα βρέθηκε στο απόγειο της στρατιωτικής της ισχύος από συστάσεως του ελληνικού Κράτους. Το επίτευγμα αυτό υπονομεύθηκε όμως από δύο παράγοντες: α) την κατασπατάληση οικονομικών πόρων σε σειρά άστοχων επιλογών εξοπλιστικών προγραμμάτων που όχι μόνο υλοποιήθηκαν με σκανδαλώδεις διαδικασίες προμηθειών αλλά που απέφεραν αθροιστικά μηδενικό όφελος στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και κατ΄έπεκταση στην Εθνική Οικονομία και β) την ψηφοθηρική εξαφάνιση της στρατιωτικής θητείας με το γνωστό παραμύθι των “μικρών και ευέλικτων Μονάδων” που εισήγαγε η copy-maste από τις ΗΠΑ Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση του 2001. Σήμερα και παρά τις δηλώσεις των καθ΄ύλην αρμοδίων, η πρωτίστως ηθική και δευτερευόντως οικονομική Κρίση έχει ήδη εξελιχθεί σε Κρίση εθνικής ασφάλειας. Όσοι πιστεύουν στην ανάκαμψη της Πατρίδας θα έχουν καταλήξει ότι υπάρχουν δύο μόνο τρόποι για την υπέρβαση της Κρίσης: αλλαγή νοοτροπίας και μεταρρυθμίσεις, σε όλα τα επίπεδα. Μία εξ΄αυτών είναι και η στρατιωτική θητεία. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη, ρεαλιστική για τα σημερινά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, και άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση 8 σημείων για την αναμόρφωση της στρατιωτικής θητείας. Στο τέλος παρατίθενται επεξηγηματικές σημειώσεις για κάθε ενότητα.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 11 ΜΗΝΩΝ ΣΤΑ 18

1. Υπόχρεοι Στρατιωτικής Θητείας

(α). Όλοι οι άρρενες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καλούνται να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία 11 μήνων.

(β). Οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας υπηρετούν 9 μήνες.

(γ). Οι στρατεύσιμοι κατανέμονται σε τέσσερις ΕΣΣΟ με τις εξής ημερομηνίες κατάταξης και ορκωμοσίας έκαστου έτους καθώς και απόλυσης επόμενου έτους:

Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών Ημερ/νιες Κατάταξης
     Ημερ/νίες Ορκωμοσίας
Ημερ/νιες Απόλυσης (επόμενο έτος)
Α΄ ΕΣΣΟ 1-2 Αυγούστου 12 ή 13 Αυγούστου 1-2 Ιουλίου
Β΄ ΕΣΣΟ 1-2 Σεπτεμβρίου 12 ή 13 Σεπτεμβρίου 1-2 Αυγούστου
Γ΄ ΕΣΣΟ 1-2 Οκτωβρίου 12 ή 13 Οκτωβρίου 1-2 Σεπτεμβρίου
Δ΄ΕΣΣΟ 1-2 Νοεμβρίου 12 ή 13 Νοεμβρίου 1-2 Οκτωβρίου

(δ). Οι επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις εισάγονται στα ΑΕΙ/ΤΕΙ το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και κατατάσσονται κατά προτεραιότητα στις ΕΣΣΟ. Κατατασσόμενοι που έχουν επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και βρεθούν στην Δ΄ΕΣΣΟ λαμβάνουν μέρος της προβλεπόμενης άδειάς τους κατά τον τελευταίο μήνα (Σεπτέμβριο) ώστε να μπορέσουν να εγγραφούν στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προωθείται σχετική ρύθμιση του ζητήματος σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

(ε). Από την υποχρεωτική στράτευση εξαιρούνται μόνο οι επιτυχόντες στις Στρατιωτικές Σχολές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σύνολό τους σε ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιτυχόντες στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. υπηρετούν κανονικά στρατιωτική θητεία.

(στ). Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια υπηρετούν υποχρεωτικά πλήρη στρατιωτική θητεία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

2. Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων

(α). Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) που διατηρούνται με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν ως εξής:

Τα 9 Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. Η μαύρη κουκκίδα στο Ηράκλειο Κρήτης δείχνει την Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ).

(β). Τα Κέντρα μετονομάζονται (πλην ΚΕΕΔ και 124 ΠΒΕ) και καλούνται να εφαρμόσουν ενιαίο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης με σύνθεση Ταξιαρχίας/Τάγματος Πεζικού πλήρους επάνδρωσης.

(γ). Διοικητής σε κάθε Κέντρο αναλαμβάνει στέλεχος με βαθμό Αντισυνταγματάρχη/Συνταγματάρχη.

(δ). Εκπαιδευτές σε κάθε Κέντρο αναλαμβάνουν μόνιμοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί (κατά προτίμηση Πεζικού, με προϋπηρεσία σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων).

(ε). H κατανομή των στρατευσίμων στα Κέντρα γίνεται με βάση την εγγύτητα στον τόπο διαμονής. Παράδειγμα: οι στρατεύσιμοι των περιφερειών Ιόνιων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας κατατάσσονται κατά προτεραιότητα στο Μεσολόγγι.

(στ). Από την παραπάνω ρύθμιση ευνόητα εξαιρούνται όσοι επιλέξουν να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις. Δικαίωμα κατάταξης σε αυτή την περίπτωση έχουν μόνο στρατεύσιμοι Ι1 πλήρους θητείας.

(ζ). Οι καρτέλες των στρατευσίμων αντικαθίστανται από ηλεκτρονικής μορφής με συνεχώς επικαιροποίηση των δεδομένων κατά την παραμονή τους στα Κέντρα και on-line διασύνδεση με την αρμόδια Διεύθυνση Οπλιτών Θητείας του ΓΕΣ.

3. Α΄Κύκλος Εκπαίδευσης (Κατάταξη και Βασική Εκπαίδευση)

(α). Η συνολική περίοδος παραμονής των στρατευσίμων οπλιτών στα Κέντρα ορίζεται σε οκτώ (8) εβδομάδες και κατανέμεται ως εξής:

1. Οι δύο (2) πρώτες εβδομάδες αφιερώνονται στην κατάταξη, την ένταξη στο στρατιωτικό περιβάλλον με εκμάθηση βασικών παραγγελμάτων, ελαφρά φυσική αγωγή και προετοιμασία για την ορκωμοσία (βλέπε παραπάνω πίνακα).

2. Οι υπόλοιπες έξι (6) εβδομάδες αποτελούν το Βασικό Σχολείο Μαχητή.

(β). Το Βασικό Σχολείο Μαχητή περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα εκπαίδευσης:

 • Φυσική αγωγή με ισορροπημένη αερόβια (τρέξιμο) και αναερόβια (έλξεις, κάμψεις) άσκηση σε καθημερινή βάση
 • Διέλευση εμποδίων στίβου μάχης και εμποδίων αυτοπεποίθησης
 • Αρχές λειτουργίας, λύση – αρμολόγηση και συντήρηση του όπλου
 • Eκπαιδευτικές βολές στο πεδίο βολής από διαφορετικές θέσεις βάλλοντος μία φορά την εβδομάδα (6 εβδομάδες x γεμιστήρα 20 με σφαίρες = 120 βολές)
 • Εκπαίδευση στην ρίψη χειροβομβίδας
 • Πορείες (ημερήσιες – νυκτερινές) 15 χλμ με πλήρη φόρτο μάχης δύο φορές την εβδομάδα
 • Βασικές τεχνικές παροχής Α΄Βοηθειών
 • Πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες

(γ). Στη επιθεώρηση της Παρασκευής εντάσσεται αξιολόγηση σωματικής αγωγής.

(δ). Ένοπλες υπηρεσίες στα Κέντρα εκτελούνται αποκλειστικά από οπλίτες παλαιοτέρων ΕΣΣΟ.

(ε). Άοπλες υπηρεσίες (θαλαμοφύλακες, μαγειρεία) εκτελούνται από νεοσύλλεκτους που κρίνονται προβληματικοί ή δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης λόγω μειωμένης ικανότητας (Ι3 και Ι4) ή ελεύθερους ασκήσεων.

(στ). Καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στο Βασικό Σχολείο Μαχητή, οι στρατεύσιμοι δεν δικαιούνται καμμία διανυκτέρευση ή άδεια πλην εξαιρετικού οικογενειακού ζητήματος κατόπιν επικοινωνίας του Διοικητή του Κέντρου με τους κηδεμόνες.

(ζ). Οι οπλίτες έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται από το ΚΨΜ συγκεκριμένο τύπο αρβύλων εμπορίου που έχει την έγκριση του ΓΕΣ, σε χαμηλή τιμή. Οι οπλίτες θα έχουν τη δυνατότητα να φορούν τα συγκεκριμένα άρβυλα καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της στρατιωτικής τους θητείας, πλην επιθεωρήσεων, παρελάσεων και αγημάτων.

η. Καθιερώνεται διακριτικό για στρατεύσιμους που αριστεύουν στην εκπαίδευση, το οποίο φέρουν στο χιτώνιο καθ΄όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Μέρος αυτών προτείνεται από τους εκπαιδευτές για ΛΥΒ.

4. Ειδικότητες

(α). Η απονομή ειδικοτήτων πραγματοποιείται με βάση:

1. την συνολική απόδοση του στρατεύσιμου οπλίτη στο Βασικό Σχολείο Μαχητή.

2. τις ιδιαίτερες δεξιότητες-προσόντα που κατέχουν (δίπλωμα οδήγησης, πιστοποιημένη γνώση Η/Υ).

3. τις υπηρεσιακές ανάγκες.

(β). Τα Κέντρα αποστέλουν στη Διεύθυνση Οπλιτών Θητείας του ΓΕΣ μέσω του on-line συστήματος τις προτάσεις τους για την απονομή της ειδικότητας με θετικό ή/και αρνητικό πρόσημο για κάθε οπλίτη. Παράδειγμα: θετικό πρόσημο για οπλίτη με υψηλή ευστοχία που προτείνεται για Τυφεκιοφόρος-Ακροβολιστής, αρνητικό πρόσημο για οπλίτη αδύναμο, καχεκτικό, χαμηλού σωματικού βάρους στην ειδικότητα Πυροβολητή-Χειριστή Α/Τ.

(γ). Καταργείται η ειδικότητα «Γραφέας» και αντικαθίσταται από «Χειριστής Η/Υ».

5. Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

(α). Οι τοποθετήσεις των στρατευσίμων πραγματοποιούνται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εγγύτητα στο τόπο διαμονής.

(β). Μεταθέσεις δικαιούνται στρατεύσιμοι που:

1. Υπηρετούν σε απόσταση μικρότερη των 20 χλμ. από τα ελληνοτουρκικά, ελληνοαλβανικά, ελληνοσκοπιανά και ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

2. Εκπληρώνουν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια.

(γ). Οι αποσπάσεις οπλιτών καταργούνται.

(δ). Διαλύονται τα Τ/ΓΕΕΘΑ, Τ/ΓΕΣ, Δ/ΓΕΝ και Μ/ΓΕΑ στο Στρατόπεδο Παπάγου. Οι οπλίτες της Μονάδας Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ δεν υπερβαίνουν τον Π.Ο.Υ. που προβλέπει 63 από το Στρατό Ξηράς, 10 από την Πολεμική Αεροπορία, 5 από το Πολεμικό Ναυτικό.

6. Β΄Κύκλος Εκπαίδευσης (Τοποθέτηση στη Μονάδα)

(α). H εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικότητας (EKE) και των ΛΥΒ πραγματοποιείται στις Μονάδες Εκστρατείας.

(β). Καθιερώνεται ελάχιστο όριο βολών για κάθε οπλίτη κατά τη διάρκεια της θητείας του.

(γ). Επαναλαμβάνεται και επεκτείνεται η εκπαίδευση σε τεχνικές παροχής Α΄Βοηθειών.

(δ). Επεκτείνεται η εκπαίδευση στη χρήση ασυρμάτου και στη βασική ορολογία Διαβιβαστή.

(ε). Εντατικοποιείται η εκπαίδευση στο Νυχτερινό Αγώνα.

(στ). Εντατικοποιείται η εκπαίδευση σε ΣΕΑΕ/CQB.

7. Αντιρρησίες συνείδησης-Αρνητές στράτευσης

(α). Όσοι άρρενες δεν επιθυμούν για διάφορους λόγους να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία θα έχουν το δικαίωμα:

1. Οριστικής απαλλαγής με δυνατότητα εξαγοράς της, με εφάπαξ καταβολή ποσού όχι μικρότερου των €40.000, τα οποία θα εισρέουν σε ειδικό κωδικό εσόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι συγκεκριμένοι αποκλείονται από οποιαδήποτε έμμισθη σχέση εργασίας με το ελληνικό Δημόσιο ή δυνατότητα κατάληψης αιρετής θέσης ΝΠΔΔ εφ΄όρου ζωής.

2. Εναλλακτική θητεία διάρκειας 11 μηνών για υπόχρεους πλήρους και μειωμένης θητείας, σύμφωνα με λοιπούς όρους και διατάξεις του ΦΕΚ Β΄ 111/7.2.2011.

8. Εφεδρεία

(α). Έφεδροι ονομάζονται όλοι οι άρρενες που έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία μέχρι την ηλικία των 45 ετών.

(β). Καθιερώνεται ο θεσμός της Εθελοντικής Εφεδρείας Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΕΦΥΕΣ) που καταργεί το θεσμό των ΕΕΦΟΠ.

1. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες κατηγορίας Ι1-Ι2 ανεξαρτήτως ειδικότητας δηλώνουν κατά τον τελευταίο μήνα της στρατιωτικής τους θητείας εαν επιθυμούν να ενταχθούν στο θεσμό και λαμβάνουν πράσινο Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ).

2. Οι Εθελοντές Έφεδροι από το 25ο έως το 45ο έτος της ηλικίας τους πραγματοποιούν σε ετήσια βάση μετεκπαίδευση διάρκειας 2 εβδομάδων στα παραπάνω Κέντρα την περίοδο Φεβρουάριο-Ιούλιο ή σε Μονάδες που θα τους υποδειχθούν.

3. Οι στρατολογικές αρχές διαθέτουν πλήρες και ενημερωμένο αρχείο για τους Εθελοντές Εφέδρους με συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας αλλά και αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού τους μητρώου, ώστε να αποβάλλονται από το θεσμό σε περίπτωση διάπραξης κάποιου αδικήματος.

4. Το ΓΕΣ διεξάγει σε ετήσια βάση και ανά νομό της χώρας, απροειδοποίητη ασκήση κλήσης Εθελοντών Εφέδρων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιασθούν αθόρυβα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

5. Το όριο ηλικίας επεκτείνεται πέραν των 45 ετών σε περίπτωση που Εθελοντές Έφεδροι είναι κάτοικοι ακριτικών νομών της χώρας ή/και επανδρώνουν Τάγματα Εθνοφυλακής.

(γ).  Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει υπό την εποπτεία του όλα τα Σωματεία Εφέδρων που συγκροτήθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία, με σκοπό να εντάξει τα μέλη τους στον θεσμό του Εθελοντή Έφεδρου Υψηλής Ετοιμότητας και να παράσχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις (πεδία βολής) του Ελληνικού Στρατού για την εκπαίδευσή τους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ

1.  (α). Η στράτευση στην ηλικία των 18:

 • αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανυποταξίας-φυγοστρατίας στη ρίζα του και αυξάνει κατακόρυφα την επάνδρωση των Μονάδων
 • σύνδεει τις σπουδές των νέων με την αγορά εργασίας
 • αποδίδει στην κοινωνία νέους ανθρώπους πιο ώριμους, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και συναίσθηση των ευθυνών

(β). Η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας των 11 μηνών:

 • θεωρείται ικανοποιητική για την απόδοση εκπαιδευμένης εφεδρείας
 • δεν επιβαρύνει υπέρμετρα τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

2. (α). Η αύξηση του αριθμού των προς κατάταξη στρατευσίμων πιθανόν να οδηγήσει στην ανάγκη επαναλειτουργίας δύο πρόσθετων ΚΕΝ, ένα εκ των οποίων των Ειδικών Δυνάμεων (Ρεντίνα).

(β). Εκπαιδευτές οφείλουν να αναλάβουν στελέχη που επιθυμούν και έχουν μεταδοτικότητα στην εκπαίδευση και σε καμμία περίπτωση μόνιμοι υπαξιωτικοί/αξιωματικοί που βρίσκονται στα όρια συνταξιοδότησης και θα επιδιώξουν μετάθεση στα μετόπισθεν…

(γ). Η κατανομή στα Κέντρα με βάση την εγγύτητα στο τόπο διαμονής θα απαλλάξει τη συντριπτική πλειοψηφία των οπλιτών και των οικογενειών τους από άσκοπες μετακινήσεις κατά την ορκομωσία τους και μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης. Οι φαινομενικά λιγότερο ευνοημένοι κάτοικοι της Βορείου Ελλάδας και των νήσων του Αιγαίου ευεργετούνται κατά το υπόλοιπο της θητείας τους καθώς τοποθετούνται σχετικά κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

(δ). Όλα τα Κέντρα οφείλουν να εφοδιάσουν τους στρατεύσιμους με νέες εξαρτύσεις τύπου γιλέκου και σύγχρονα κράνη ενώ παύει η χορήγηση ξεπερασμένου ιματισμού (σκελέα) και αθλητικών υποδημάτων. Το ελληνικό άρβυλο είναι ξεπερασμένο εδώ και δεκαετίες.

3. (α). Οι στρατεύσιμοι δεν χάνουν την βασική εκπαίδευση για την εκτέλεση υπηρεσιών.

(β). Οι πάσης φύσεως προβληματικοί απομακρύνονται, εκτελώντας υπηρεσίες, χωρίς να διαταράσσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης της πλειοψηφίας.

(γ). Το ΚΕΕΔ εφαρμόζει περισσότερο απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το ρητό των Ειδικών Δυνάμεων “έρχονται όσοι θέλουν, μένουν όσοι μπορούν” γίνεται πράξη. Οι ακατάλληλοι κόβονται χωρίς δεύτερη ευκαιρία.

4. Εξαλείφεται εντελώς το φαινόμενο της “τυφλής” απόδοσης ειδικοτήτων στους στρατεύσιμους.

5. Δίνεται τέλος σε λίστες ντροπής με “βυσματικές” παρεμβάσεις και Μονάδες. Στελέχη που παρεμβαίνουν στη διαδικασία των μεταθέσεων τιμωρούνται παραδειγματικά.

6. Κάθε πρόταση αναμόρφωσης της στρατιωτικής θητείας θα αποτυγχάνει όσο οι Μονάδες παραμένουν διάσπαρτες σε μικρά στρατόπεδα με απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις. Μονόδρομος είναι η συγκέντρωση Μονάδων σε πολυδύναμα στρατόπεδα με σύγχρονες εγκαταστάσεις (άρα μειωμένων απαιτήσεων συντήρησης και …αγγαρειών) ώστε η πλήρης επάνδρωσή τους να συνεπάγεται παροχή εκπαίδευσης σε όλους.

7. Το μέτρο έχει ως στόχο όχι τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων αλλά την εξάλειψη φαινομένων όπου γόνοι ιδιαίτερα προνομιούχων οικογενειών υπηρετούν στα χαρτιά. Ισοδύναμα, η χρηματική εξαγορά της στρατιωτικής θητείας θα τους αποκλείει από οποιαδήποτε μελλοντική δυνατότητα συμμετοχής π.χ. σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή εξετάσεων για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών, πρόσληψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή εκλογής σε αιρετή θέση ΝΠΔΔ, όπως το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ. Ο πολίτης που κατ΄επιλογήν του δεν συνεισφέρει στην Άμυνα της Πατρίδας λόγω οικονομικής ευρωστίας δεν θα σιτίζεται από το Δημόσιο ούτε θα μπορεί να εκπροσωπεί πολίτες-οπλίτες.

8. Το αμυντικό πρόβλημα της Ελλάδας επιτάσσει τη διασύνδεση της θητείας με την εφεδρεία. Ο θεσμός του Εθελοντή Εφέδρου θα δημιουργήσει με μηδενικό κόστος μία δεξαμενή καλά εκπαιδευμένων ανδρών που θα αναπτύσσονται ταχέως και αθόρυβα στις Μονάδες σε περίπτωση κρίσης/εμπόλεμης κατάστασης, πριν ξεκινήσει η επιστράτευση.

Παρατηρήσεις και σχόλια για παραλήψεις και αδυναμίες της παραπάνω πρότασης είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτα αλλά και απαραίτητα.

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.