Η λύση χρέους της Ελλάδας είναι ο φυσικός της πλούτος (άντε καλέ, μήπως αυτός ήταν ο στόχος;


Porta porta greek debt chart jan 2013

Τι κάνουμε λοιπόν; Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει ασημικά, δημιουργούμε κρίση χρέους με αχυρανθρώπους και τους ίδιους εγκεφάλους που έδρασαν στην Ρωσία και μετά “τα συμψηφίζουμε”…

Από τον Πόρτα – Πόρτα.

Stephen Ganns

Η λύση του γόρδιου δεσμού της Ελληνικής οικονομικής κρίσης βρίσκεται στην σωστά σχεδιασμένη εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών πόρων της χώρας αλλά και στις στρατηγικές συμμαχίες με τις γειτονικές χώρες που έχουν αντίστοιχα συμφέροντα, δηλώνει στοmetrogreece.gr ο διακεκριμένος οικονομολόγος Stephen Ganns που ανήκει στo οικονομικό forum «Just Peers of Science». Η Ελλάδα θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημά της αν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας δεν επιδίωκαν παραπλανητικές οικονομικές συμφωνίες!

Της Μάρας Μπέκα  

Πώς ξεκίνησε το πρόβλημα χρέους στην Ελλάδα;

H κακή αρχή έγινε από την ανεύθυνη οικονομική διαχείριση προηγούμενων κυβερνήσεων που οδήγησε σε παραπλανητικές οικονομικές συμφωνίες με σκοπό η Ελλάδα να γίνει μέλος της ΟΝΕ. Το 2001 η Ελλάδα ήθελε να μπει στην Ε.Ε και να έχει νόμισμα το Ευρώ. Όμως τα χρέη της ήταν πολύ υψηλά για να πληροί τις προδιαγραφές (έφερε πολλά δικαιώματα, ευθύνη συντάξεων, πληρωμές τόκων, στρατιωτικές δαπάνες κτλ) ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αποτέλεσμα ήταν να έχει εμπλοκή σε διάφορα “εκτός ισολογισμού” σύνθετα οικονομικά μέσα και λογιστικούς νόμους, που ήταν ασαφείς και παραπλανητικοί. Έτσι έγινε μέλος της ΟΝΕ το 2001. Όλα “ήταν καλά” μέχρι το 2008, όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση. Το 2010 η Ελλάδα ουσιαστικά είχε χρεοκοπήσει. Για την πρόληψη παραβάσεων, η Ελλάδα πήρε δάνεια αξίας 146 δις από τη ΕΚΤ και το ΔΝΤ εφαρμόζοντας σκληρά προγράμματα λιτότητας. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έριξε την αξία του Ευρώ κατά 15%. Επιπροσθέτως, οι Ευρωπαϊκές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών στην Γαλλία, την Γερμανία και την Ελβετία, παρακράτησαν πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια της αξίας του Ελληνικού χρέους, όπως έκαναν και οι Αμερικανικές τράπεζες – οι οποίες θα υφίσταντο ζημία, αν η Ελλάδα είχε επισήμως επιδείξει αφερεγγυότητα, θεωρούσαν ότι η Ελλάδα ήταν “πολύ μεγάλη για να αποτύχει”.
Η ΕΕ φαίνεται να ελέγχει τις οικονομίες του κάθε κράτους-μέλους. Παγίδευσε σκόπιμα την Ελλάδα;

Δεν έχει σημασία αν ο έλεγχος των κρατών-μελών ήταν σκόπιμος ή όχι. Υπάρχει ένας βασικός νόμος ο οποίος λέει ότι ένα έθνος το οποίο αλλάζει το νόμισμά του παραδίδει την κυριαρχία του. Η δημιουργία της ΟΝΕ σκόπευε κατά κάποιον τρόπο να μιμηθεί τις ΗΠΑ αντικατοπτρίζοντας τον οικονομικό μηχανισμό της. Ωστόσο, η ΕΕ απέκλινε από τον κοινό σκοπό της δημιουργίας “ενός έθνους” και πολιτισμού. Τώρα η Ελλάδα έχει δύο επιλογές: είτε να αφήσει το Ευρώ, είτε να χρησιμοποιήσει τους φυσικούς της πόρους, για να αποπληρώσει το χρέος της.

Πιστεύετε ότι το Shock Doctrine χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ως μέσο για τον έλεγχο των μαζών;

Είτε βάσει σχεδίου, είτε τυχαία – η τωρινή κατάσταση και ο οικονομικός εξαναγκασμός προς τον Ελληνικό λαό του δημιουργεί ένα σοκ. Οι πολίτες πρέπει να ελέγχουν τις κυβερνήσεις τους, γεγονός που συμπεριλαμβάνει την ενημέρωση και την επιμονή τους στην χρηστή δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση, και όχι την ανοχή τους στην διαφθορά. Οι πολίτες όντως κατάλαβαν από την αρχή τη διάρθρωση της ΟΝΕ;

Η Ελλάδα θα μπορούσε να φύγει από το ευρώ και να μπει στο δολάριο;

Ως βάση σύγκρισης, η οικονομία των ΗΠΑ ανέρχεται περίπου στα $16T. Η οικονομία της Ελλάδας ανέρχεται περίπου στα $300B. Η Ελλάδα πιθανόν να έπρεπε να συμμαχήσει με τις ΗΠΑ, σε περίπτωση που έφευγε από την ΟΝΕ. Σημειώστε, επίσης, ότι η πλειοψηφία των συναλλαγών πετρελαίου και φυσικού αερίου γίνονται σε δολάρια. Είναι προς συμφέρον της Ελλάδας να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, αλλά η Ελλάδα πρέπει να το κάνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθηθεί η οικονομική της ανάπτυξη. Η Ελλάδα πραγματικά δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δολάριο. Θα μπορούσε να ελέγξει πιο αποτελεσματικά τις οικονομικές της υποθέσεις, εάν επρόκειτο να χρησιμοποιήσει την Δραχμή, καθώς θα μπορούσε να ελέγχει την έκδοσή της. Αλλά αν η Ελλάδα θέλει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα οφέλη της συμμετοχής της στην Ευρωζώνη, έχει την άλλη επιλογή η οποία σχετίζεται με την χρήση και νομισματοποίηση του πλούτου των φυσικών της πόρων.

Η Ελλάδα αποτελεί προορισμό για επενδύσεις;

Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι – ειδικά αν είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει και να νομισματοποιήσει τους φυσικούς της πόρους. Αν επρόκειτο να γίνει αυτό, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πόρους και να εκδώσει ομόλογα. Τα ομόλογα, που υποστηρίζονται από πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούσαν να πωληθούν και να ανταλλαχθούν και να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των εσόδων, τα οποία χρειάζεται η Ελλάδα ως έναυσμα για την ενίσχυση της οικονομίας της και για την εκπλήρωση του χρέους της.

Όλα έγιναν για την ενέργεια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ);

Η Ελλάδα έχει πολλούς ενεργειακούς πόρους, όπως και η Τουρκία, η Κύπρος, το Ισραήλ και η Συρία. Αν κάποιος καταλάβει τον ρόλο που παίζουν οι πηγές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο, σε σχέση γενικά με το διεθνές δημοσιονομικό σύστημα και εμπόριο, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η συνεργασία με κάποιες γειτονικές χώρες, όσον αφορά στο θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντική.

Το Ελληνικό χρέος είναι διαχειρίσιμο από τους έλληνες πολίτες;

Όχι – τα χρέη και ο τρόπος με τον οποίο τα διαχειρίζονται θέτουν τον Ελληνικό λαό σε μια αβάσιμη θέση. Το γεγονός είναι ότι η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε πραγματικά. Έχει τεράστιους φυσικούς πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποπληρωμή των χρεών της και στην αναζωογόνηση της οικονομίας της. Η Ελλάδα χρειάζεται την κατάλληλη δημοσιονομική διαχείριση και ένα πρόγραμμα για να χρησιμοποιήσει τον πλούτο της, ώστε να βγει από την τωρινή κατάσταση.

Ποια είναι η διαφορά οικονομικής πολιτικής μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ;

Οι ΗΠΑ ελέγχουν το νόμισμά τους και είναι το κορυφαίο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο – το οποίο χρησιμοποιείται από πολλές χώρες για να διευθετούν διεθνείς συναλλαγές. Οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος οικονομικός μηχανισμός στον κόσμο, εφόσον είναι μια χώρα που έχει το ίδιο περίπου οικονομικό μέγεθος με την ΕΕ. Η παραγωγή των ΗΠΑ κατά κεφαλή είναι περίπου 48.500 δολάρια. Η παραγωγή της Ελλάδας κατά κεφαλή είναι περίπου 28.000 δολάρια. Θα μπορούσαν να επιτευχθούν πολλά από την Ελλάδα ή από οποιαδήποτε χώρα σε περίπτωση που αύξανε δραματικά την παραγωγή της.

Τα μνημόνια (μέτρα λιτότητας) είναι νόμιμα; Ποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για την νομιμότητά τους;

Η Βουλή των Ελλήνων συμφώνησε.

ΠΠ

ΠΗΓΗ

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Μία ἀπάντηση στὸ Η λύση χρέους της Ελλάδας είναι ο φυσικός της πλούτος (άντε καλέ, μήπως αυτός ήταν ο στόχος;

  1. Ὁ/ἡ GEO γράφει:

    Οπα ,αρχισαν να φανερώνονται τα πουλάκια μου;

    Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.