Όλες οι συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα με την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη


Η Α. Ε. ο κ. Αντώνης Σαμαράς, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Α.Ε. ο κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Τουρκίας, συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Μαρτίου 2013, στο πλαίσιο της 2ης συνόδου του Ανώτατου Συμβούλιου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Προήδρευσαν απο κοινού της δεύτερης συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών ως συντονιστών και των αρμόδιων Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πολιτισμού και Αθλητισμού / Εθνικής Παιδείας / Νέας Γενιάς και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής / Ναυτιλίας και Αιγαίου / Δικτύων, Ναυτιλίας και Επικοινωνιών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη / Εσωτερικών, Τουρισμού / Πολιτισμού και Τουρισμού, Υγείας καθώς και των Υπουργών Επικρατείας, Εθνικής Άμυνας, Ευρωπαικών Υποθέσεων. Την ίδια ημέρα, υιοθετήθηκαν και υπεγράφησαν από τους αντίστοιχους Υπουργούς και τους εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων τα ακόλουθα κείμενα:

1. Κοινή Διακήρυξη του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 (XXXII Ολυμπιάδα)

2. Σχέδιο Δράσης μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας

3. Πολιτιστικό, Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νεολαίας και Αθλητισμού Πρόγραμμα Ανταλλαγών για τα έτη 2013 – 2014- 2015 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας

4. Πρωτόκολλο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαικών Μελετών (ΕΚΕΜ) του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Στρατηγικών Ερευνών (SAM) του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας

5. Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία στον τομέα της Ανθρωπιστικής Βοήθειας

6. Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας

7. Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας

8. Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα των Ληξιαρχικών Εγγραφών

9. Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την απαγόρευση και πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης και μεταφοράς πολιτιστικής περιουσίας.

10. Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα Μεταδοτικά Νοσήματα

11. Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τις Υπηρεσίες Υγείας σε Περιπτώσεις Καταστροφών

12. Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την Ενίσχυση των Συστημάτων Υγείας

13. Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα Μη Μεταδοτικά Νοσήματα και την Προαγωγή της Υγείας

14. Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την συνεργασία μεταξύ του Νοσοκομείου Αγία Σοφία Παίδων και του Νοσοκομείου Παιδιατρικής, Υγείας και Ασθενειών, Αιματολογίας, Ογκολογίας Εκπαίδευσης καı Έρευνας.

15. Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της Ναυτιλιακής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας

16. Μνημόνιο Κατανόησης στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας

17. Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας σε θέματα Τύπου και Πληροφόρησης

18. Κοινή Διακήρυξη για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της Δικαιοσύνης

19. Διακήρυξη Προθέσεων για την συνεργασία της προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης των γυναίκων μέσω της υποστήριξης των πρωτοβουλιών των γυναικών μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικών Πολιτικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

20. Κοινή Διακήρυξη για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης και επανεισδοχής

21. Κοινή Διακήρυξη της Υπουργού Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού

22. Διακήρυξη Πρόθεσης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα του προσδιορισμού, της προστασίας και της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο της Σύμβασης της UNESCO για την Πολιτιστική Κληρονομιά

23. Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης / Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας και του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Συμβουλίου του Τουρκικού Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.

24. Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ΑΕ και του Τουρκικού Οργανισμού Ραδιοφώνου Τηλεόρασης».

Στο κείμενο των συμφωνιών, πρωτοκόλλων και διακηρύξεων περιλαμβάνονται επίσης κοινές δηλώσεις των κυρίων Σαμαρά και Ερντογάν. Οπως επισημαίνεται, οι δύο Πρωθυπουργοί επισήμαναν ότι :

«Και οι δύο πλευρές παραμένουν πεπεισμένες ότι το μέχρι σήμερα διαμορφωμένο πλαίσιο στις σχέσεις τους, το οποίο βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη, το διεθνές δίκαιο και τις καλές σχέσεις γειτονίας, θα προωθήσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και θα συντελέσει στη δημιουργία πρόσθετων τομέων συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Οι πολίτες των δύο κρατών πρόκειται να επωφεληθούν από μία τέτοια εκτεταμένη συνεργασία, η οποία θα ενισχύσει την περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, καθώς και θα τονώσει την οικονομική δυναμική της περιοχής.

Οι δύο χώρες θα εξετάσουν τρόπους συνεργασίας, όπου είναι τούτο δυνατόν, σε διεθνείς οργανισμούς και συμφώνησαν να αξιολογήσουν ανάλογα τις υποψηφιότητές τους σε διεθνείς οργανισμούς, σε ένα θετικό πνεύμα. Υπό το φώς της αύξησης των εμπορικών συναλλαγών, οι δύο χώρες διαπίστωσαν τις σημαντικές δυνατότητες στην οικονομική συνεργασία και συμφώνησαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αυξήσουν το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Οι δύο Πρωθυπουργοί είχαν επίσης μία συνολική ανταλλαγή απόψεων επί διμερών θεμάτων, περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, όπως και επί ευρωπαϊκών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων εξελίξεων σε σχέση με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει σημασία και γιά τις δύο χώρες και τις αφορά. Η Ελλάδα και η Τουρκία προσβλέπουν στην επίτευξη αυτού του στόχου σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της ΕΕ.

Η Ελλάδα και η Τουρκία συμφωνούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη διμερή και περιφερειακή τους συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, ιδίως σε σχέση με αγωγούς φυσικού αερίου και αλληλοσυνδεόμενα δίκτυα ηλεκτρισμού.

Προκειμένου να αυξήσουν περαιτέρω τον αριθμό των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να ανταλλάξουν απόψεις προκειμένου να επιταχύνουν τη διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία αντιμετωπίζουν σοβαρά και σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν από την εισροή παράνομων μεταναστών. Συμφώνησαν να βελτιώσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους, συμπεριλαμβανόμενης της ενίσχυσης της δράσης τους, μεταξύ άλλων, γιά την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένας άλλος τομέας αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν τρόπους γιά την περαιτέρω συνεργασία τους στον τομέα αυτό, εντός του πεδίου εφαρμογής του Πολιτιστικού, Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νεολαίας και Αθλητισμού Προγράμματος Ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα έτη 2013 – 2014 – 2015 και του Πρωτοκόλλου γιά την πρόληψη και την απαγόρευση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης και παράνομης μεταβίβασης της πολιτιστικής περιουσίας που υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Μαρτίου του 2013 καθώς και στον τομέα του προσδιορισμού, της προστασίας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο της Σύμβασης της UNESCO για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά,

Αντιλαμβανόμενοι ότι η διεθνής συνεργασία είναι θεμελιώδης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επαναδιατυπώνουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν περαιτέρω γιά τον σκοπό αυτό.

Η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική στις διερευνητικές επαφές.

Η Α. Ε. ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς έγινε επίσης δεκτός από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας κ. Abdullah Gül».
isxys.blogspot

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.