Δανία σε αντίστροφη μέτρηση


dania

Του Βασίλη Βιλιάρδου

Δεν είναι το ευρώ υπεύθυνο για την κρίση, αφού η χώρα έχει το δικό της νόμισμα, αλλά η Γερμανία και η μερκαντιλιστική πολιτική που ακολουθεί – η τραπεζική φούσκα και το STEP στη Γαλλία, καθώς επίσης η συμμορία του μάρκου

Μάρκο

Με την παγκόσμια οικονομία να οδηγείται σε μηδενική ανάπτυξη (Διάγραμμα Tiger – Tracking Indexes for the Global Economicrecovery), με τις τιμές των εμπορευμάτων να καταρρέουν, ιδίως του χρυσού και του πετρελαίου, καθώς επίσης με τη Γερμανία να σχεδιάζει την έξοδο της από την Ευρωζώνη (ανάλυση μας), η Δανία φαίνεται να αντιμετωπίζει μία έκρηξη της φούσκας ακινήτων – η οποία, ως συνήθως, συνοδεύεται από μία τραπεζική κρίση (όπως η Ολλανδία).

Ειδικότερα, λόγω των «ενυπόθηκων δανείων εξόφλησης μόνο τόκων», ένα μοντέλο με τη βοήθεια του οποίου διατηρήθηκαν τα ενυπόθηκα δάνεια σε φθηνά επίπεδα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, αυξήθηκαν τρομακτικά τα ιδιωτικά χρέη – στο 322% του διαθέσιμου εισοδήματος (εκτίμηση της S&P).

Από το 2003 οι δανέζικες τράπεζες παροχής δανείων για την απόκτηση ακινήτων, προσφέρουν στους δανειζόμενους τη δυνατότητα καθυστέρησης της εξόφλησης κεφαλαίου έως το τέλος του κάθε χρόνου. Τα δάνεια αυτά αφορούν ένα πολύ μεγάλο μέρος (57%) των συνολικών – με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταργηθούν από τη μία ημέρα στην άλλη. Στόχος λοιπόν της Δανίας είναι ο σταδιακός περιορισμός τους, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις στην οικονομία της – ενώ αυτού του είδους τα δάνεια απαγορεύονται στις περισσότερες χώρες (πηγή: ΔΝΤ).

Εν τούτοις, οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί κατά 20% από το 2008 – οπότε «κάηκαν» πολλά κεφάλαια, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η μετατροπή των κανονικών δανείων, σε δάνεια «μηδενικού τόκου».

Περαιτέρω, η Δανία είναι μία από τις λίγες εναπομείναντες ευρωπαϊκές χώρες με αξιολόγηση 3Α – γεγονός που διατηρεί τα επιτόκια δανεισμού του δημοσίου της πολύ χαμηλά. Εν τούτοις, οι απώλειες του τραπεζικού κλάδου της, ο οποίος παρέχει ενυπόθηκα δάνεια, αυξήθηκαν μέσα σε μόλις έξι μήνες κατά 51% – στα 250 εκ. €.

Ο συνολικός όγκος όμως των πιθανών επισφαλειών είναι της τάξης των 380 δις € – όταν το ΑΕΠ της χώρας πλησιάζει τα 240 δις €. Αποτελούν επομένως το 158% του ΑΕΠ, με τους κινδύνους να αυξάνονται, όσο επιταχύνεται η πτώση των τιμών των ακινήτων – μία καθόλου καλή προοπτική για τη χώρα.

Όπως τεκμηριώνεται λοιπόν, δεν είναι το ευρώ υπεύθυνο για την κρίση, αφού η Δανία έχει το δικό της νόμισμα, αλλά η Γερμανία και η μερκαντιλιστική πολιτική που ακολουθεί – με τη βοήθεια της οποίας «παράγει» πλεονάσματα, ζώντας εις βάρος όλων των υπολοίπων.

 

ΓΑΛΛΙΑ, Η ΑΓΟΡΑ STEP

Όπως φαίνεται, στη γαλλική τραπεζική αγορά δημιουργείται μία περίεργη φούσκα – αφού η χώρα, μέσω του προγράμματοςSTEP της ΕΚΤ (Short Term European Papers), τυπώνει ουσιαστικά χρήματα, στις ποσότητες που επιθυμεί. Η αγορά αυτή λειτουργεί ως εξής:

(α)  Ευρίσκεται εκτός της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης, οπότε είναι αδιαφανής – ενώ απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά στο γαλλικό τραπεζικό τομέα.

(β) Οι γαλλικές τράπεζες μεταβιβάζουν τα STEP-ομόλογα στην κεντρική τράπεζα της Γαλλίας, σαν εγγύηση παροχής δανείων.

(γ) Μία τράπεζα με την επωνυμία «EuroclearBank», η οποία ουσιαστικά λειτουργεί ως ενδιάμεσο κέντρο μεταξύ της κεντρικής τράπεζας της χώρας και των εμπορικών τραπεζών της, μεταβιβάζει τα STEP-ομόλογα σαν εγγύηση στην ΕΚΤ.

(δ)  Η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας μεταβιβάζει επίσης τις επισφάλειες των συγκεκριμένων ομολόγων στην ΕΚΤ.

Τα χαρτιά αυτά (STEP-ομόλογα) επιτρέπεται να είναι χαμηλής ποιότητας – αφού χαρακτηρίζονται ακόμη και με αξιολόγηση ΒΒΒ. Ουσιαστικά λοιπόν οι γαλλικές τράπεζες, με την ανοχή της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, τυπώνουν χρήματα, τα οποία δεν ελέγχονται από την ΕΚΤ – με αποτέλεσμα να απορροφούν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος STEP, το οποίο υπολογίζεται στα 445 δις €.

Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει φυσικά δημιουργηθεί μόνο για τη Γαλλία – αφού και οι υπόλοιπες τράπεζες της Ευρωζώνης συναλλάσσονται μεταξύ τους με STEP-ομόλογα, εξασφαλίζοντας βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, με φθηνό επιτόκιο, εκτός των πλαισίων της ρυθμισμένης αγοράς.

Όπως λέγεται, η ΕΚΤ έχει συγκεντρώσει χρέη ευρωπαϊκών τραπεζών της τάξης του 1,3 τρις € στα βιβλία της – γεγονός που την καθιστά μία εν δυνάμει «κακή τράπεζα» (bad bank) του Ευρωσυστήματος. Όσον αφορά δε τη Γαλλία, η ΕΚΤ της προσφέρει τη δυνατότητα της «σταθεροποίησης» των τραπεζών της, χωρίς να πρέπει να συμφωνήσει η Γερμανία.

Από την πλευρά της Γαλλίας, φαίνεται ότι επιδιώκεται να κερδίσει χρόνο, έως ότου επιτευχθεί η τραπεζική ενοποίηση της Ευρωζώνης – η οποία έχει μετατεθεί στο 2015, από το 2018 που ήταν αρχικά. Μετά τη τραπεζική ενοποίηση, θα μπορούν προφανώς να διασώζονται οι τράπεζες από τους καταθέτες και τους μετόχους τους.

Μέχρι τότε όμως πιθανολογείται ότι θα έχει σχηματιστεί μία τεράστια πιστωτική φούσκα στη Γαλλία – ενώ δεν είναι βέβαιο ότι θα συμφωνήσει τελικά με την τραπεζική ενοποίηση η Γερμανία, η οποία ήδη φαίνεται να έχει άλλες σκέψεις. Δεν είναι σίγουρο λοιπόν ότι θα αποφευχθεί τελικά η έκρηξη της γαλλικής φούσκας – η οποία θα μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα. Φυσικά ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην συμβεί τίποτα στη Γαλλία – η οποία έχει συμπεριφερερθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλους τους εταίρους της.

 

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

Την Κυριακή ιδρύθηκε το νέο κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), με βασικό πρόγραμμα του τη έξοδο από το Ευρώ. Οι «απαιτήσεις» του είναι οι εξής:

(α)  Ελεγχόμενη διάλυση της Ευρωζώνης – επειδή η Γερμανία δεν χρειάζεται το ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες είναι καταστροφικό.

(β)  Επιστροφή στα εθνικά νομίσματα ή δημιουργία μικρών, σταθερών και βιώσιμων νομισματικών ενώσεων – η επαναφορά του μάρκου δεν επιτρέπεται να θεωρείται ταμπού.

(γ)  Στην κρίση χρέους, οι τράπεζες πρέπει να «επωμίζονται» τις ζημίες τους και να κλείνουν ή να διασώζονται αποκλειστικά και μόνο από τους ιδιώτες-μετόχους τους (θέση που υιοθέτησε αμέσως η καγκελάριος, παρά το ότι η ίδια διατηρεί στη χώρα της τράπεζες με 2.500 άτομα προσωπικό και χωρίς αντικείμενο – όπως έχουμε αναφέρει ήδη σε άρθρο μας).

(δ)  Τα ρίσκα από τις εγγυήσεις της Γερμανίας, οι οποίες δίνονται για την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, πρέπει επιτέλους να υπολογίζονται στο χρηματοπιστωτικό σχεδιασμό της.

Από το παραπάνω πρόγραμμα του συντηρητικού κόμματος, του οποίου ηγείται ένας οικονομολόγος από το Αμβούργο, ενώ έχει ήδη πάνω από 7.000 μέλη συμπεραίνουμε ότι, η Γερμανία πράγματι σχεδιάζει την έξοδο της από το κοινό νόμισμα – όπως έχουμε αναφέρει στην πρόσφατη ανάλυση μας «Το πρωσικό σχέδιο βήτα».

Το πρόβλημα της βέβαια δεν θα ήταν η δεδομένη ανατίμηση του μάρκου κατά 20-30% περίπου, αλλά αφενός μεν το μέλλον των εξαγωγών της (πάνω από το 70% οδηγείται στις χώρες της ΕΕ), αφετέρου η είσπραξη των απαιτήσεων της από τους «εταίρους» της – οι οποίοι, σε μία τέτοια περίπτωση, θα αθετούσαν σίγουρα τις πληρωμές τους για να αμυνθούν.

Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, η καγκελάριος μάλλον το επιχειρεί έμμεσα – πιθανότατα, χρηματοδοτώντας μυστικά ένα δήθεν νέο κόμμα.

Το δικό μας βέβαια πρόβλημα επικεντρώνεται στο ερώτημα, εάν θα ήταν η Ευρώπη αυτή τη φορά σε θέση να αντέξει ξανά μία ενωμένη Γερμανία, με το δικό της νόμισμα – χωρίς να διακινδυνεύσει έναν επόμενο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Άλλωστε, η «αιμοβόρα» συμπεριφορά της απέναντι στην Κύπρο, θύμισε σε πολλούς τις μεθόδους της «σικελικής» Μαφίας – αφού, επειδή οι Πολίτες του νησιού δεν δέχθηκαν την πρώτη «προσφορά» της («χαράτσι» σε όλες τις καταθέσεις), επέβαλλε μία κατά πολύ χειρότερη, βγάζοντας στην κυριολεξία την «πρίζα» από τις τράπεζες και από την οικονομία της.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα του νέου κόμματος δεν απέχει σημαντικά από αυτά που επικαλείται η δική μας «συμμορία της δραχμής» – γεγονός που οφείλει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα.

Κατά την άποψη μας δε, το πρόβλημα της Ευρωζώνης δεν είναι τόσο το Ευρώ και τα μεγάλα λάθη της εισαγωγής του, όσο η υπερχρέωση πολλών κρατών, σε συνδυασμό με τον «αθέμιτο» ανταγωνισμό της Κίνας – ο οποίος κατάστρεψε πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις σε αρκετές χώρες (κλωστοϋφαντουργία κλπ.).

Τα προβλήματα της Δανίας σήμερα, η οποία δεν είναι μέλος του ευρώ, της Σουηδίας που πιθανότατα θα ακολουθήσει, καθώς επίσης οι ιδιαιτερότητες της Γαλλίας, τεκμηριώνουν σε μεγάλο βαθμό τη θέση μας – χωρίς φυσικά να είμαστε απόλυτοι.

casss.gr

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.