Θέλουν να μας εξαφανίσουν και τα καταφέρνουν


Μπορεῖ νὰ πεῖτε ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι μποῦρδες. Μπορεῖ νὰ θεωρήσετε ὅτι πρόκειται γιὰ ἄλλη μία ἐθνικιστικὴ σαχλαμάρα γιὰ νὰ μὴν πῶ χρυσαυγίτικη.
Ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα εἶναι κατὰ τὴν γνώμη μου συγκεκριμένα.
Ἡ ἐξαφάνιση ἔχει τρεῖς μορφές. Πρόκειται γιὰ ἐξαφάνιση ποὺ προκαλεῖται παντοῦ στὴν ὑδρόγειο, ἀλλὰ ἐμένα μὲ ἐνδιαφέρει ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες. Ὅσο καὶ ἂν εἶναι ζήτημα χρόνου νὰ ἐξαφανιστοῦμε σὰν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὑπόλοιπους λαοὺς (Χετταῖοι, Ἀκκάδες, Βαβυλώνιοι κλπ) ποὺ ἀναφέρονται μόνο στὴν ἱστορία πλέον, δὲν παύει νὰ μὲ ἐνοχλεῖ τὸ γεγονὸς αὐτό. Καὶ ξεκινάω τὰ «ἐπιχειρήματά» μου.
1) Περιβάλλον:
Εἴμαστε μάρτυρες μίας βίαιης καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντός μας.
-Ἀπὸ τὸ 1900 τόσο, ἀπαγορεύτηκε ἡ καλλιέργεια τοῦ ντόπιου σιταριοῦ καὶ ἄρχισε ἡ εἰσαγωγὴ ξένου σπόρου.
-Εἰσάγονται σωρηδὸν (ἀπὸ τὴν Ὀλλανδία κυρίως) σπόροι γιὰ κηπευτικὰ καὶ λουλούδια. Ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἔχουν ἐξαφανίσει σχεδὸν τελείως κάθε ντόπια ποικιλία νόστιμων λαχανικῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τρῶμε «χόρτα».
-Ἔχουν ἐξαφανιστεῖ τὰ τριαντάφυλλα καὶ τὰ γαρίφαλα ποὺ μύριζαν τόσο ὡραῖα ὅταν ἤμουνα μικρός.
-Ἐξαφανίστηκαν τὰ ντόπια καλλωπιστικὰ φυτά, ἐξαφανίζονται οἱ ποικιλίες τῶν ἀμπελιῶν, παντοῦ φυτεύονται εἰσαγόμενα δέντρα. Τὸ «βρωμοδέντρο» κατατακλύζει τὰ πάντα ὅπου καὶ νὰ βρεθεῖ.
-Γεμίσαμε σκυλιὰ -κάθε εἴδους τεχνητὴ ποικιλία- ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ τὴν Λαπωνία καὶ οἱ ντόπιες φυλὲς ἐξαφανίζονται.
-Οἱ στοχευμένες πυρκαγιὲς καταστρέφουν τὰ πανέμορφα δάση μας. Παράδειγμα ἡ Παρνηθα ποὺ οὐσιαστικὰ ἀφέθηκε νὰ καεῖ.

2) Ἐξαφάνιση τῆς φυλῆς
-Τὸ κράτος κάνει κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ νὰ μειώσει τὶς γεννήσεις. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀμφισβητήσει κανένας.
-Γίνεται ἐπίθεση στὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὴν γλώσσα. Ἀπὸ χρόνια σὲ ὅλα τα «καρναβάλια» ἔχει γίνει εἰσαγωγὴ χορευτριῶν ἀπὸ τὸ Ρίο καὶ μεταμφιέσεων ξένων πρὸς τὴν ἑλληνικὴ παράδοση γενικά.
Ἡ δικτατορία εἶχε ἀπαγορεύσει τὸ «Γαϊτανάκι». Δὲν ξέρω τὸν λόγο ἀλλὰ κανένας δὲν ξέρει πλέον αὐτὸ τὸ ἔθιμο. Καὶ κανένας δὲν προσπαθεῖ νὰ τὸ ἀναβιώσει.
Τὰ σχολεῖα ἔγιναν πλέον ἀποθῆκες βαριεστημένων μικρομέγαλων μὲ τατουάζ, σκουλαρίκια, τσιγάρα, ναρκωτικὰ καὶ συμμορίες ποὺ μαθαίνουν ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὴν γλώσσα καὶ τὴν ἱστορία τους.
Ἐσεῖς οἱ ἴδιοι λέτε «οκέι» καὶ «θένκς» ἀντὶ γιὰ εὐχαριστῶ καὶ ἀμφιβάλλω ἂν καταλαβαίνετε πλέον μία πρόταση ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ ποὺ εἶναι γραμμένη σὲ «βαριὰ» καθαρεύουσα. Καὶ σίγουρα θὰ πρέπει νὰ σκεφτεῖτε λίγο γιὰ νὰ ἀπαντήσετε ὅτι δὲν νικήσαμε τοὺς τούρκους τὴν 28η Ὀκτωβρίου.
Ἕκτος ἀπὸ τὶς ξενόγλωσσες ἐπιγραφὲς τὰ ΜΜΕ χρησιμοποιοῦν συνεχῶς ξένες λέξεις καὶ ἐκφράσεις ἀντὶ γιὰ ἑλληνικά. Παράδειγμα ἡ διαφήμιση ποὺ λέει «Εἶσαι ἕτοιμος γιὰ runing καὶ δὲν ἔχεις παπούτσια;». Γιατί running κόπανε διαφημιστῆ καὶ ὄχι τρέξιμο; Γιατί «μουσικὸ event» καὶ τόσα ἄλλα βρυκολακίστικα ποῦ ἀκούγονται;
Ἡ ἁπλοποίηση τῆς γλώσσας εἶναι φρικτή. Τὸ τελικὸ «ν» ἐξαφανίζεται ἀπὸ παντοῦ. Ἐξαφανίζεται ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ ἀρσενικὸ ἄρθρο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχω δεῖ ἐπανειλημμένα νὰ γράφουν «το θεό» ἢ «το άνδρα» ἐνῶ τὸ «δεν» ἐξαφανίστηκε μετατρεπόμενό σε «δε».
Καὶ κανένας δὲν παραξενεύτηκε ποὺ ΞΑΦΝΙΚΑ ἀνακάλυψαν τὴν χώρα μᾶς τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἐξαθλιωμένων ἀλλοδαπῶν ποὺ ΞΑΦΝΙΚΑ ἄρχισαν νὰ τὴν θεωροῦν σὰν πόρτα γιὰ τὸν παράδεισο.

3) Ἐξαφάνιση ἀπὸ τὴν ἱστορία
Σὲ ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἐρείπια ποὺ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ χῶρο (στὴν Βουλγαρία γιὰ παράδειγμα) θὰ ἀκούσετε νὰ μιλᾶνε εἴτε γιὰ ρωμαϊκὴ περίοδο εἴτε γιὰ Ἑλληνιστική. Πόσο λογικὸ εἶναι νὰ βλέπετε ἑλληνικὰ γράμματα καὶ νὰ σᾶς λέει ὁ ξεναγὸς ὅτι ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι ρωμαϊκή;
Γίνεται προσπάθεια νὰ ἐξαφανιστοῦμε καὶ ἀπὸ τὴν ἱστορία. Σὲ λίγο δὲν θὰ ἀκοῦτε γιὰ Ἕλληνες ἀλλὰ γιὰ ἑλληνορωμαϊκὸ πολιτισμό. Σὲ βιβλίο ποὺ μόλις μετάφρασα ἀναφέρεται ὅτι στὴν νότια Ἀμερικὴ ἔχουν βρεθεῖ πολλὰ ἴχνη μεσογειακῶν πολιτισμῶν. Μάλιστα σὲ κάποιο μέρος ὑπάρχει σκαλισμένη Ἑλληνικὴ Πτολεμαϊκὴ γλώσσα. Καὶ ἕνα ἀγαλματίδιο ποὺ εἶχε ἐκεῖνος ποὺ τὴν ἀνακάλυψε προερχόταν ἀπὸ τὴν Ἁλικαρνασσὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ εἶχε κατασκευαστεῖ τὸ 400 πρὸ Χριστοῦ. Ὁ συγγραφέας ὑποθέτει ὅτι στὴν νότιο Ἀμερικὴ πῆγαν Βίκινγκς, Ἰρλανδοὶ μοναχοὶ μὲ βάρκες ἀπὸ δέρμα !!!!, Φοίνικες, Ἑβραῖοι, Ρωμαῖοι, Καρχηδόνιοι, Αἰγύπτιοι, ἀλλὰ οὔτε καν τοῦ πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλὸ ὅτι ἴσως νὰ πῆγαν καὶ Ἕλληνες.
Στὴν Βραζιλία ἀνακαλύφθηκε ναυάγιο μὲ ἀμφορεῖς ποὺ θεωρήθηκαν εἴτε Φοινικικοὶ εἴτε Ρωμαϊκοί.
Τέλος τὸ βιβλίο παρουσιάζει τὴν φωτογραφία ἑνὸς φοινικικοῦ πλοίου μὲ ἔμβολο!!!  τοῦ 700 πρὸ Χριστοῦ, Αἰγυπτιακὸ πλοῖο, πλοῖο τῶν Βίκινγκς καὶ ἑλληνικὴ γαλέρα!!!, δηλαδὴ πλοῖο κάτεργο τοῦ 400 πρὸ Χριστοῦ.
Δὲν θὰ περάσει πολὺς καιρὸς μέχρι νὰ μᾶς θεωροῦν οἱ ξένοι ἄσημο τμῆμα κάποιου νεφελώδους ἑλληνορωμαϊκοῦ πολιτισμοῦ.
Ὄχι ὅτι ἔχει καὶ ἰδιαίτερη σημασία γιὰ κανέναν στὸ Ἑλλαδιστᾶν, πρώην ἐπαρχία τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.

Περὶ τοῦ/τῆς: aaatosmihalis

Έλλην ορθόδοξος, καθολικά διαμαρτυρόμενος, πάσχων εκ οξείας ανεγκεφαλίτιδος με σποραδικές κρίσεις εξυπνάδας.
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα Συνεργατών καὶ σημειώθηκε ὡς , , , , , , . Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.