Το μεγάλο μας χρέος…


Του Γιαννάκη Λ. Ομήρου*

Τραγικές ανεπάρκειες, ασυγχώρητες καθυστερήσεις, ανεπίτρεπτοι δισταγμοί της προηγούμενης Κυβέρνησης σε συνδυασμό με απερίσκεπτες ενέργειες των δύο μεγαλύτερων τραπεζικών οργανισμών της Κύπρου, έφεραν τη χώρα μας στα πρόθυρα της χρεωκοπίας. Η αμήχανη, απροετοίμαστη και μη διεκδικητική διαχείριση της κρίσης από τη σημερινή Κυβέρνηση σε συνδυασμό με την ανεπίτρεπτη αδίστακτη και εκβιαστική συμπεριφορά των ισχυρών ταγών της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης οδήγησε την Κύπρο σε οικονομικό αδιέξοδο και ορατούς κινδύνους για το μέλλον του λαού μας.

Η άνευ προηγουμένου απόφαση για άμεση συρρίκνωση του τραπεζικού τομέα και για χρησιμοποίηση των καταθέσεων για ανακεφαλαιοποίηση των δύο μεγάλων κυπριακών τραπεζών, οδήγησε ουσιαστικά στην αφαίρεση σημαντικότατης ρευστότητας από την αγορά και παρέλυσε την πραγματική οικονομία. Παράλληλα, η Τρόικα στο δημοσιονομικό μέρος εφάρμοσε την κλασσική υφεσιογενή συνταγή της με αποκοπές μισθών, επιδομάτων, συντάξεων και επιβολή αυξημένων φορολογιών.

Αναμένεται ότι η Κύπρος θα είναι αντιμέτωπη με πρωτόγνωρα υψηλά ποσοστά ύφεσης, λόγω έλλειψης ρευστότητας και συρρίκνωσης της κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να τίθεται σε αμφιβολία η δυνατότητα επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Στο τελικό κείμενο του μνημονίου, γίνεται ξεκάθαρη αναφορά ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη στην περίπτωση κατά την οποία οι στόχοι του προγράμματος δεν επιτευχθούν, να λάβει τέτοια μέτρα, ώστε να ικανοποιούνται οι δεσμεύσεις της έναντι της Τρόικας.

Ως εκ τούτου, η ανάγκη για λήψη νέων μέτρων, κυρίως όσον αφορά στις περικοπές και φορολογίες, θα βυθίσει περαιτέρω στην ύφεση την κυπριακή οικονομία και θα την οδηγήσει σε ένα φαύλο κύκλο με αμφίβολη την πιθανότητα εξόδου από την κρίση. Παράλληλα το Μνημόνιο υποθηκεύει τόσο την οικονομική όσο και την κρατική κυριαρχία της Κύπρου, επιβάλλει υποχρέωση εκποίησης κρατικής περιουσίας, Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου ενώ θέτει περιορισμούς στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας μας.

Η άμεση προτεραιότητα για τη χώρα μας είναι η διαχείριση των άμεσων αρνητικών συνεπειών της απόφασης του Eurogroup, η σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος με αποκατάσταση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής βάσης και η όσον το δυνατόν γρηγορότερη λήψη συγκεκριμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα και κοινωνικής προστασίας.

Η διεθνής οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε σοβαρά την κυπριακή οικονομία με τη μεγαλύτερη οικονομική συρρίκνωση εδώ και δεκαετίες. Έπειτα από πέντε και πλέον χρόνια ταχύρυθμης ανάπτυξης με πλεόνασμα 31/2 %  και δημόσιο χρέος 47% επί του ΑΕΠ, η οικονομία μπήκε από το 2009 σε ύφεση και διολίσθησε σε χαμηλά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, με αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, τα ελλείμματα και το χρέος.

Είναι προφανές ότι δεν χειριστήκαμε σωστά την ευμάρεια που μας παρείχαν οι ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για να θωρακίσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας με κατάλληλους θεσμούς και υποδομή. Αντί αυτού, ακολουθήθηκε μια ανορθόδοξη οικονομική πολιτική που οδήγησε στη συσσώρευση πολλών διαρθρωτικών προβλημάτων.

Η Κυβέρνηση της περασμένης πενταετίας έχει βαρύτατες ευθύνες για τη σημερινή οικονομική τραγωδία. Ενώ οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης πάνω στην κυπριακή οικονομία ήταν ολοφάνερες, η Κυβέρνηση κόμπαζε ότι ήταν επαρκώς θωρακισμένη και αλώβητη. Οι αναστολές, οι δισταγμοί και οι καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων οδήγησαν σε κατάρρευση των δημοσιονομικών μεγεθών, σε έκρηξη της ανεργίας, σε επιτήρηση και σε συνεχείς υποβαθμίσεις.

Προειδοποιήσαμε , καταγγείλαμε, καταθέσαμε προτάσεις για την ανακοπή της καταστροφικής πορείας. Εις μάτην. Οι προειδοποιήσεις μας ήχησαν «εις ώτα μη ακουόντων».

Ως αποτέλεσμα αυτών των τραγικών λαθών και παραλείψεων των τελευταίων χρόνων που οδήγησαν σε δημοσιονομική εκτροπή αλλά κυρίως ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2011 για απομείωση του Ελληνικού χρέους, χωρίς καμιά πρόνοια προστασίας των Κυπριακών Τραπεζών, η Κύπρος υποχρεώθηκε να απευθυνθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Αφού προηγήθηκε η αλόγιστη και ασυλλόγιστη επένδυση των δύο μεγάλων τραπεζών της Κύπρου σε ελληνικά ομόλογα. Χωρίς την απαραίτητη εποπτεία και αντίθετα με τον πλημμελή έλεγχο του εποπτικού οργάνου, της Κεντρικής Τράπεζας.

Αναμέναμε από τους Εταίρους μας κατανόηση και αλληλέγγυα συμπεριφορά, πολύ περισσότερο επειδή το μεγάλο πρόβλημα της Κυπριακής οικονομίας είχε ως βασική αιτία μια απόφαση Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου. Αντί τούτου βρεθήκαμε ενώπιον ενός ωμού και κλιμακούμενου εκβιασμού.

Η Κύπρος κλήθηκε να διαλύσει το χρηματοπιστωτικό της σύστημα και να υπαχθεί σε δεσμά νεοαποικιακής μορφής από εκείνους, που ως μη όφειλαν, αντί ως εταίροι συμπεριφέρονται ως εκβιαστές. Είναι προφανές ότι στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της σημερινής κρίσης υπήρξε μεθόδευση για τη διατύπωση του σημερινού ωμού εκβιασμού.

Όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωζώνη τα 2008 κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων, εκρίθη ότι ούτε φορολογικός παράδεισος ήταν, ούτε χώρα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Αιφνίδια, αλλά όχι ανεξήγητα, τους τελευταίους μήνες, η Κύπρος έγινε στόχος κακόβουλων και συκοφαντικών επιθέσεων που αφορούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και το φορολογικό καθεστώς με «ορατούς δια γυμνού οφθαλμού» στόχους. Την καταστροφή του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, τη διάλυση των παραδοσιακών φιλικών σχέσεων της Κύπρου με τη Ρωσία και την περιαγωγή της χώρας μας σε καθεστώς κράτους ήσσονος ή και ανύπαρκτης κρατικής κυριαρχίας.

Η συμφωνία της 25ης Μαρτίου υπήρξε εξοντωτική αφού επέβαλε την ουσιαστική εξουθένωση των δύο «πνευμόνων» με τους οποίους ανέπνεε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου. Τις δύο μεγαλύτερες Κυπριακές Τράπεζες.

Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που επέβαλε η Τρόικα και αποδέχθηκε η Κυβέρνηση,  η Κυπριακή οικονομία θα οδηγηθεί σε φαύλο κύκλο ύφεσης, σε δραματική ανεργία, σε κλείσιμο επιχειρήσεων, μαζική φτώχεια και κοινωνική δυστυχία.

Η συμπεριφορά της Τρόικας και των ισχυρών ταγών της Ε.Ε. υπήρξε προμελετημένη, αδίστακτη και καταστροφική. Έτσι όπως την περιέγραψε ο πρώην Πρόεδρος του Eurogroup Ζαν Κλωντ Γιούνγκερ  που κατάγγειλε ότι οι Κύπριοι αντιμετωπίστηκαν από την Ευρωζώνη «ως γκάγκστερ και εγκληματίες».

Δεν μπορούμε παρά να συνδέσουμε αυτή τη συμπεριφορά με τη μελλοντική διαχείριση του φυσικού μας πλούτου και τη λύση του Κυπριακού. Αυτές οι διαπιστώσεις δεν είναι επινοήσεις συνωμοσιολογικού χαρακτήρα αλλά το αβίαστο συμπέρασμα από όλες τις μεθοδεύσεις των τελευταίων μηνών.

Η θέση μας υπήρξε και παραμένει σταθερά ευρωπαϊκή. Σε αυτή τη θέση παραμένουμε αμετακίνητοι. Επιμένοντας σε μια Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Αγωνιζόμενοι με τους άλλους Ευρωπαϊκούς λαούς, για να αλλάξουν οι σημερινές άδικες και κοινωνικά ανάλγητες συμπεριφορές των κυρίαρχων ηγεμονικών κύκλων της Ε.Ε.

Θα πρέπει ωστόσο να δηλώσουμε ότι μεταξύ αποδοχής της εξουθενωτικής μεταχείρισης που θα οδηγεί σε συνεχή υποδούλωση το λαό και τη χώρα μας και της εξέτασης μιας άλλης στάσης και θέσης της Κύπρου με όλες τις συνέπειες, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός και καμιά αμφιταλάντευση.

Το μεγάλο μας χρέος είναι αντί της ευτελούς επαιτείας να επιλέξουμε την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της εθνικής αξιοπρέπειας και της ηθικής ακεραιότητας της πατρίδας μας.

Μόνος δρόμος χρέους και ευθύνης η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την τάχιστη έξοδο από μνημόνια και δανειακές συμβάσεις.

*Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρος του  Κ.Σ. ΕΔΕΚ

mignatiou.com

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.