Πεταμένος θησαυρός 2.


Έν από τα πλέον χαρακτηριστικά επίθετα, που αποδίδει ο Όμηρος εις την Αθηνάν είναι το “πολύβουλος”, και αυτό σημαίνει “εκείνην που έχει πολλήν φρόνησιν, πολλήν κρίσιν”. Όπως και ο πατέρας της, η Αθηνά υπερβάλλει όλους τους θεούς εις νοημοσύνην δι’ αυτό και προστατεύει τον Οδυσσέα, τον ευφυέστερον, από τους ομηρικούς ήρωας. Από της απόψεως αυτής ήξιζε πράγματι να είναι η προτιμωμένη θεά του ελληνικού λαού, ο οποίος, κατά την ωραίαν έκφρασιν του Victor Berard, “ήτο ο πρώτος λογικός λαός”. Ο λαός αυτός, κατά τον ίδιον συγγραφέα, “πρώτος ετόλμησε να διακηρύξη την αναγκαιότητα, εις κάθε τι, της ελευθέρας σκέψεως. Πρώτος διεκήρυξεν, ότι οι νόμοι που θεμελιώνονται από το λογικόν είναι αμετάβλητοι και έχουν καθολικόν κύρος και ότι τα πάντα εις τον κόσμον υπόκεινται εις αυτούς. Ότι, χωρίς αμφιβολίαν, οι θεοί βασιλεύουν εις τον ουρανόν και τον διοικούν όπως τους αρέσει. Αλλ΄ότι η γη παρεδόθη εις τον άνθρωπον, το λογικό όν, δια να ημπορέσει αυτός να δημιουργήση, με την βοήθειαν της σοφίας, το βασίλειον της ευτυχίας και της ελευθερίας”. Εις τας Αθήνας, η Αθηνά προΐσταται των “εκκλησιών του δήμου”, δηλαδή των συνελεύσεων του λαού. Εις αυτήν η παράδοσις αποδίδει την ίδρυσιν του Αρείου Πάγου και την θέσπισιν του τόσον ανθρωπίνου μέτρου, ότι εν περιπτώσει ισοψηφίας η πλάστιγξ της δικαιοσύνης πρέπει να κλίνη υπέρ του κατηγορουμένου.*

Κατά την εορτήν, εξ άλλου, της αρόσεως, ο ιερεύς της Αθηνάς ο επιφορτισμένος να χαράσση το ιερόν αυλάκι εις τους πρόποδας της Ακροπόλεως, απήγγελλεν αυτάς τας φράσεις, γεμάτας από αληθινόν ανθρωπισμόν: ” Δεν θα αρνηθείς σε κανένα, όταν σου ζητήση, νερό ή φωτιά – δεν θα παραπλανήσεις κανέναν δείχνοντάς του άλλον δρόμο από το σωστό – δεν θα αφήσεις κανένα σώμα άταφο – δεν θα σκοτώσεις τον ταύρο, που σύρει το αλέτρι“.

*Αυτή ίδρυσε, διά να δικάση τον Ορέστην, το δικαστήριον του Αρείου Πάγου, με έδραν την Ακρόπολιν. Η ιδία προήδρευσε της συνεδριάσεως, κατά την οποίαν εξεδικάσθη η υπόθεσις του Ορέστου, και χάρις εις την ιδικήν της ψήφον ηθωώθηο φονεύς της Κλυταιμνήστρας. Από την εποχήν εκείνην έγινε δεκτή εις τον Άρειον Πάγον η αρχή ότι επί ισοψηφίας ο κατηγορούμενος αθωώνεται. Αόρατος αλλά παρούσα, υποτίθεται ότι η Αθηνά ψηφίζει πάντοτε υπέρ του κατηγορουμένου.

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΜΥΘΟΛΟΓΊΑ, ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΑΙ.

το δίτομο έργο το βρήκα στα σκουπίδια…

http://aftokaitoallo.wordpress.com/2013/01/21/%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82-1/

Περὶ τοῦ/τῆς: Αυτό και το Άλλο

Α όλα κι όλα
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.