Σοκ στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Δεν υπάρχουν εισοδήματα!


stournara(1)Σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με πέρυσι είναι τα ποσά των φόρων που καταλογίζονται σε μισθωτούς, συνταξιούχους και λοιπά φυσικά πρόσωπα, με τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Επιπλέον, αυτοί που καλούνται να πληρώσουν φόρους με τα νέα εκκαθαριστικά είναι πολύ λιγότεροι σε σύγκριση με πέρυσι. Τα συνολικά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί μέχρι στιγμής από την εκκαθάριση των δηλώσεων είναι μειωμένα κατά 78,6% σε σύγκριση με πέρυσι και αναμένεται να εισπραχθούν με μεγάλη καθυστέρηση, εξέλιξη η οποία έχει αρχίσει ήδη να προβληματίζει έντονα την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι φέτος τα έσοδα από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων θα παρουσιάσουν σημαντική υστέρηση.

Τα πρώτα 780.000 εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων έχουν ήδη εκδοθεί και εντός των επομένων ημερών θα έχουν ταχυδρομηθεί σε ισάριθμους φορολογουμένους, όμως μόνο 1 στους 3 παραλήπτες των σημειωμάτων αυτών θα κληθούν, τελικά, να πληρώσουν φόρους, οι οποίοι μάλιστα θα είναι πολύ χαμηλότεροι σε σύγκριση με πέρυσι και θα πρέπει να αποδοθούν στο Δημόσιο με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός μηνός σε σύγκριση με το 2012!

Σύμφωνα, ειδικότερα, με στοιχεία που έχει στη διάθεσή τους το zeronews.gr, το συνολικό ποσό των φόρων που βεβαιώθηκαν από την εκκαθάριση των πρώτων 780.000 φετινών φορολογικών δηλώσεων, (από τις 2 πρώτες «παρτίδες» εκκαθαριστικών σημειωμάτων που ήδη έχουν εκδοθεί) είναι μόλις 175 εκατομμύρια ευρώ, όταν πέρυσι από την εκκαθάριση των πρώτων 900.000 δηλώσεων (από τις 2 πρώτες «παρτίδες» εκκαθαριστικών) είχαν βεβαιωθεί φόροι συνολικού ύψους 820 εκατ. ευρώ! Τα έσοδα που προσδοκά να εισπράξει το Δημόσιο από τα πρώτα φετινά εκκαθαριστικά είναι, δηλαδή, μειωμένα κατά 78,6%! Μάλιστα τα μειωμένα αυτά έσοδα – αν καταστεί ποτέ δυνατό να εισπραχθούν από τα ήδη υπερχρεωμένα Ελληνικά νοικοκυριά – θα φθάσουν στα ταμεία του κράτους με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός μηνός σε σύγκριση με πέρυσι! Κι αυτό διότι το 2012, οι δύο πρώτες «παρτίδες» 900.000 εκκαθαριστικών σημειωμάτων είχαν ταχυδρομηθεί ήδη από τον Ιούνιο στους φορολογούμενους, ενώ φέτος – λόγω της πρωτοφανούς καθυστέρησης με την οποία ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων – η αποστολή των πρώτων 780.000 εκκαθαριστικών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου!

Η εξέλιξη αυτή είναι άκρως αρνητική για την πορεία υλοποίησης του φετινού προϋπολογισμού, καθώς δείχνει ότι τα έσοδα του κράτους από τους τρεις φόρους που ενσωματώνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών δηλώσεων – από τον εισοδήματος φυσικών προσώπων, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος – κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα: όχι μόνο είναι μειωμένα πέραν κάθε προσδοκίας, αλλά βεβαιώνονται και με μεγάλη καθυστέρηση και επιπλέον είναι αμφίβολο εάν θα εισπραχθούν στο σύνολό τους από τους ήδη υπερχρεωμένους φορολογούμενους!

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους τα συνολικά έσοδα που προσδοκά να εισπράξει το Δημόσιο από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων φθάνουν τα 3,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,56 δισ. ευρώ από το φόρο εισοδήματος, 960 εκατ. ευρώ από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και 200 εκατ. ευρώ από το τέλος επιτηδεύματος.

Πέρυσι, το Δημόσιο εισέπραξε περίπου 5 δισ. ευρώ από τους τρεις αυτούς φόρους, που βεβαιώθηκαν μέσω των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Συνεπώς, για φέτος έχει προβλεφθεί ήδη μια μείωση των εσόδων από τα εκκαθαριστικά, της τάξεως του 26%. Μέχρι στιγμής όμως η μείωση φθάνει το 78,6% και αφορά έσοδα τα οποία θα επιδιωχθεί να εισπραχθούν με ένα μήνα καθυστέρηση!

Από τα πρώτα 780.000 εκκαθαριστικά σημειώματα των φετινών φορολογικών δηλώσεων προκύπτει:

Ø Περίπου 1 στους 3 παραλήπτες θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρους, ενώ μόλις 1 στους 13 θα κληθεί να εισπράξει επιστροφή φόρου! Συγκεκριμένα, από τους 780.000 φορολογούμενους που θα παραλάβουν τα πρώτα εκκαθαριστικά, μόνο οι 253.000 (ποσοστό 32,7% του συνόλου) θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους και μόλις 57.000 περίπου (7,7% του συνόλου) θα είναι δικαιούχοι επιστροφών φόρου. Οι υπόλοιποι 470.000 περίπου φορολογούμενοι (60% του συνόλου) θα παραλάβουν μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα.

Ø Οι 253.000 παραλήπτες χρεωστικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων θα καλούνται να πληρώσουν φόρους συνολικού ύψους 190 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 751 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο! Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του φόρου που αναγράφει κάθε χρεωστικό εκκαθαριστικό, εφόσον υπερβαίνει τα 300 ευρώ, θα μπορεί να εξοφληθεί σε 3 δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι τέλος Ιουλίου ή Αυγούστου, η δεύτερη μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου και η τρίτη μέχρι τέλος Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου. Εάν το συνολικό χρεωστικό ποσό δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ.

Ø Οι 57.000 παραλήπτες πιστωτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων θα κληθούν να εισπράξουν επιστροφές φόρων συνολικού ύψους μόλις 15 εκατ. ευρώ. Στον καθένα αντιστοιχεί δηλαδή κατά μέσο όρο επιστροφή φόρου 263 ευρώ!

Πέρυσι, από τις δύο πρώτες «παρτίδες» των 900.000 εκκαθαριστικών σημειωμάτων, οι οποίες ταχυδρομήθηκαν εντός του Ιουνίου, είχαν προκύψει:

Ø 596.000 χρεωστικά σημειώματα που ανέγραφαν ποσά φόρων προς πληρωμή συνολικού ύψους 866 εκατ. ευρώ. Σε κάθε παραλήπτη αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο φόρος προς πληρωμή συνολικού ύψους 1.453 ευρώ.

Ø 80.000 πιστωτικά σημειώματα που ανέγραφαν ποσά φόρων προς επιστροφή συνολικού ύψους 46 εκατ. ευρώ

Ø 224.000 μηδενικά σημειώματα.

Δηλαδή το συνολικό ποσό των φόρων που βεβαιώθηκε πέρυσι από τις 2 πρώτες εκκαθαρίσεις φορολογικών δηλώσεων είχε φθάσει, ήδη από τα τέλη Ιουνίου, τα 820 εκατ. ευρώ (866 εκατ. ευρώ το χρεωστικό ποσό μείον 46 εκατ. ευρώ το πιστωτικό).

Η σημαντική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναγράφουν τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα οφείλεται:

1) Στο γεγονός ότι, φέτος, η κλίμακα υπολογισμού του τελικού φόρου εισοδήματος είναι ίδια με την κλίμακα υπολογισμού του φόρου που παρακρατήθηκε. Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, που είναι η μεγαλύτερη μερίδα των φορολογουμένων, το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τα ποσά του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν στις αποδοχές του έτους 2012 έχουν ήδη προκαταβληθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, με τη μορφή των μηνιαίων κρατήσεων που αποδόθηκαν πέρυσι. Συνεπώς, με την τελική εκκαθάριση των φόρων αυτών, η οποία γίνεται με την έκδοση των εκκαθαριστικών των φετινών φορολογικών δηλώσεων, είτε δεν προκύπτουν καθόλου φόροι προς πληρωμή ή προκύπτουν φόροι σημαντικά μειωμένοι σε σύγκριση με τα πολύ μεγάλα ποσά φόρων που ανέγραφαν τα περυσινά εκκαθαριστικά.

Αντιθέτως, στα περυσινά εκκαθαριστικά οι τελικοί φόροι ήταν υπέρογκοι για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, καθώς υπολογίστηκαν εκ των υστέρων με δυσμενέστερη φορολογική κλίμακα από αυτήν με την οποία υπολογίστηκε η παρακράτηση του φόρου επί των μισθών και των συντάξεων.

2) Στη σημαντική μείωση των εισοδημάτων που δηλώνονται φέτος σε σύγκριση με τα εισοδήματα που δηλώθηκαν πέρυσι. Αιτία για την εξέλιξη αυτή είναι οι απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων και τα αλλεπάλληλα μέτρα υπερφορολόγησης και περικοπών στα εισοδήματα των πολιτών, τα οποία επιβάλλονται με την πολιτική του Μνημονίου. Τα μέτρα αυτά έχουν ως συνέπειες τη συρρίκνωση όλων ανεξαιρέτων των οικονομικών δραστηριοτήτων, την εμβάθυνση της ύφεσης της οικονομίας και εν τέλει τη σημαντική μείωση των φορολογητέων εισοδημάτων και των αναλογούντων φόρων.

zeronews.gr

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

2 ἀπαντήσεις στὸ Σοκ στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Δεν υπάρχουν εισοδήματα!

 1. Ὁ/ἡ Pan Kalliolias γράφει:

  H απληστία του “οικονομικού επιτελείου ” να εισπράξει χρήματα μαζεμένα, χρησιμοποιώντας διάφορα τερτίπια οικονομικίστικα,, όμως αστείας έμπνευσης, οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση, και θα επιδεινωθεί σιγά σιγά! Είναι σαν εκείνο το ανέκδοτο που λέει “Είπαν του τρελού να χ@@@σει, και πήγε ξεκ@@@@@λώθηκε! Συγνώμη είναι σοφές αυτές οι ρήσεις! Πάντα να πληρώνουν οι ίδιοι και και ίδιοι,( τα κορόϊδα δηλαδή) και οι άλλοι οι έχοντες να παίρνουν και επιστροφές φόρων! Που είναι η συνταγματική επιταγή που λέει ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να πληρώνουν φόρους ανάλογα με τις δυνατότητές τους! ( οι νομικοί γνωρίζουν καλύτερα να το εκφράσουν) Αλλά για Σύνταγμα θα μιλάμε τώρα φίλοι μου, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, σε εμάς πάντα!

  Μοῦ ἀρέσει

 2. Ὁ/ἡ aaatosmihalis γράφει:

  Ή μας δουλεύει ο αρθρογράφος με αυτόν τον τίτλο ή είναι παντελώς χαζός.
  Μόνο τελείως ηλίθιοι αναγνώστες θα πιστέψουν ότι οικονομολόγοι σπουδαγμένοι σε μεγάλα πανεπιστήμια έμειναν έκπληκτοι από το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής τους. Γνωρίζουν εκ των προτέρων τα αποτελέσματα των δράσεών τους. Έπειτα με «έκπληξη και βαριά καρδιά» θα ανακοινώσουν ακόμα μεγαλύτερη λιτότητα για να διαπιστώσουν του χρόνου ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη λιτότητα για να «επιτευχθούν» οι οικονομικοί στόχοι.
  Αν δεν το ξέρετε θα βγούμε από την λιτότητα όταν θα κατεβάσουν ΟΛΕΣ τις συντάξεις στα 200 ευρώ και ΟΛΟΥΣ τους μισθούς στα 300 και θα φτάσουμε τα επίπεδα της Βουλγαρίας.

  Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.