Ἡμερήσια ἀρχεῖα: 10 Ἰανουάριος 2015

Μέσα από σπασμένο γυαλί


γραφει ο αρισταρχος “  …και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν…” “Λέγει αυτή ο Ιησούς’ μη μου άπτου΄ ούπω γαρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου’ πορεύου δε προς τους αδελφούς μου κλπ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Άρθρα | 1 σχόλιο