Δύο βιομηχανίες που απειλούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον λειτουργούν με την ανοχή του κράτους και της δικαιοσύνης.


mpataries-anakyklesi-708«Θάβουν» μόλυβδο εν γνώσει υπουργείων και εισαγγελέων.
Μια ιδιότυπη ασυλία απολαμβάνουν δύο εταιρείες ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου, οι οποίες είναι κατά συρροήν παραβάτες της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, με την ανοχή του υπουργείου Περιβάλλοντος και αδράνεια των εισαγγελικών αρχών.Η πρώτη είναι η εταιρεία «Ι. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ – Γ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ – ΜΕΤΠΛΑΠ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία λειτουργεί βιομηχανία ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής προϊόντων κυνηγιού (σκάγια) στο 69ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών, στη θέση «Χαραϊντίνι» Θηβών Ν. Βοιωτίας.
Η έτερη, με την επωνυμία «Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ», λειτουργεί εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου και συσσωρευτών μολύβδου και βρίσκεται στον Ασπρόπυργο.
Στις δύο βιομηχανίες, των οποίων ο σκοπός είναι η ανακύκλωση και κατά συνέπεια -θα έπρεπε να είναι- και η προστασία του περιβάλλοντος, οι αρμόδιοι επιθεωρητές της ΕΥΕΠ έχουν διαπιστώσει σημεία και τέρατα, βεβαιώνοντας σωρεία παραβάσεων και κοινοποιώντας τις καταγγελίες στις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Θηβών και Αθηνών αντίστοιχα. Κι όμως, και οι δυο μονάδες λειτουργούν κανονικά και απρόσκοπτα, παρά το γεγονός ότι παρανομούν συστηματικά και παρότι οι εργασίες τους δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόμου.
Καθ’ έξιν παραβάτης η ΜΕΤΠΛΑΣΤ
Όπως προκύπτει από τα επίσημα κρατικά έγγραφα, στη ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΕ έχουν υποβληθεί δύο πρόστιμα, ύψους 19.400 ευρώ το 2008 και 163.500 ευρώ το 2015, ενώ απόφαση του 2009 επέβαλλε τη μερική διακοπή λειτουργίας της. Ουδείς ωστόσο δεν γνωρίζει εάν πληρώθηκε το εν λόγω πρόστιμο. Επίσης, ουδείς γνωρίζει γιατί δεν εκτελέστηκε η απόφαση μερικής διακοπής της λειτουργίας (ούτε και αυτοί που την επέβαλλαν), και πιθανά η εγκατάσταση να βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία με προσωρινή διαταγή.
Η Πράξη Βεβαίωσης του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος αναφέρεται σε σειρά παραβάσεων της συγκεκριμένης βιομηχανίας (χρήση μη αδειοδοτημένης γεώτρησης, μη σύννομη προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, διαφυγές επικίνδυνων υγρών αποβλήτων, ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων υγρών αποβλήτων κλπ), που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνιστώντας παράλληλα και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αξιοσημείωτο είναι το ότι η εν λόγω επιχείρηση βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στον ΑΣΩΠΟ.
Όλα συνηγορούν ότι η ΜΕΤΠΛΑΣΤ έχει… πλάτες, καθώς αμέσως μετά την έκδοση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (04/06/2015) προέβη σε καύση των δήθεν ξερών χόρτων και απομάκρυνε τόνους χώματος με μπάζα και απόβλητα από το σημείο που είχαν εντοπιστεί οι υπερβολικοί ρύποι σε μόλυβδο και θειικά οξέα χωρίς φυσικά συνεννόηση ούτε με την Περιφέρεια ούτε με την ΕΥΕΠ που διενέργησε τον έλεγχο. Μάλιστα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης στην Περιφέρεια ,αντί να προβεί σε μερική διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου κάνοντας χρήση του Ν 1650/1986 αρθ.30 παρ.2 προσανατολίζεται σε νέο έλεγχο για να διαπιστώσει εάν εξακολουθούν να διαπράττονται ακόμη οι παραβάσεις που είχαν εντοπιστεί στον έλεγχο των Επιθεωρητών της ΕΥΕΠ. Το Υπουργείο και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ,ενώ θα έπρεπε να της αφαιρέσουν προσωρινά την άδεια και να επιβάλλουν νέους περιβαλλοντικούς ορούς παραμένουν θεατές.
1_533

2_443

Βίος και… απόβλητα η Ι. ΧΟΥΜΑΣ
Ανάλογος είναι και ο… επιχειρηματικός βίος της «Ι.ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ», η οποία σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), παραβαίνει συστηματικά την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μέσω της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με αποτέλεσμα να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Οι παραβάσεις αφορούν ελέγχους του 2004, του 2009 και του 2012, με τα αποτελέσματα του τελευταίου να δημοσιοποιούνται το 2014. Η εταιρεία μεταξύ άλλων κατηγορείται για υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής σωματιδίων μόλυβδου και διοξειδίου του θείου, πλημμελή παρακολούθηση των εκπομπών σωματιδίων και μολύβδου, μη σύννομη προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και παράνομη μεταφορά στο εξωτερικό επικίνδυνων αποβλήτων ως μη… επικίνδυνων.
Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαβίβασαν τον φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες, ενώ πρότειναν στον αρμόδιο Ειδικό Γραμματέα του υπουργείου την επιβολή προστίμου ύψους 151.550 ευρώ.
Παρά την κατ’ επανάληψη παραβατικότητα της εταιρείας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανανέωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της ανακυκλώτριας μονάδας για μια 10ετια ,με μια απλή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.105 ότι «δεν έχει αλλάξει τίποτα σχετικά με την παραγωγική διαδικασία της μονάδας (Όπως ο νόμος ορίζει)».
Όμως η ανανέωση χορηγήθηκε ενώ εκκρεμούσε η Πράξη Βεβαίωσης Παραβάσεις της ΕΥΕΠ και ήταν εν γνώσει της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διότι ήταν κοινοποιημένη στην Έκθεση Έλεγχου της ΕΥΕΠ όπου αναφέρονταν σωρεία παραβάσεων που είχαν εντοπισθεί.
Σε συνέχεια αντί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προβεί ως όφειλε σε ανάκληση της ανανέωσης, προκειμένου να διορθώσει την πρότερη αμέλειά της συντονίσε από κοινού με την Περιφέρεια Δυτ. Αττικής νέο έλεγχο της μονάδας, προκειμένου να ελενγχθούν εκ νέου ήδη βεβαιωμένες παραβάσεις Ο νέος έλεγχος διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2015 αφού όμως μάλλον είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων η εν λόγω εταιρεία για την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής ,οπότε προετοιμάστηκε και … έκρυψε ότι μπορούσε και χωρίς φυσικά η μονάδα να βρίσκεται σε λειτουργία όπως συμβαίνει καθημερινά.
Τέλος , δεδομένου ότι η Αποκεντρωμένη είχε παραβλέψει και την λήξη της Άδειας Διαχείρισης επικίνδυνων ,αναγκάστηκε να ανακαλέσει την 10ετη ανανέωση της ΑΕΠΟ, να ζητήσει από την εταιρεία να καταθέσει νέα μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μέχρι την 22/07/2015 οπότε αναμένεται να αναρτηθεί στη Διαύγεια η νέα ΑΕΠΟ άρα και οι νέοι περιβαλλοντικΒίος και… απόβλητα η Ι. ΧΟΥΜΑΣοί όροι. Ερωτήματα τέλος γεννώνται και για την επιλογή των συμβούλων του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι ένας εξ αυτών είναι στενός συνεργάτης της εν λόγω εταιρείας ανακύκλωσης και μέτοχος σε ΣΕΔ του οποίου κύριος μέτοχος είναι η ίδια εταιρεία ανακύκλωσης.
m1_22

m2_22

http://www.iefimerida.gr/news/249518/vres-tin-proti-soy-doyleia-treis-filoi-ekanan-start-aneyresis-ergasias-kai-saronoyn

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.