Διακυβέρνηση ala Mafia


Mε αφορμή την διαμαρτυρία των φαρμακοποιών για την καθυστέρηση της εξόφλησης από τον ΕΟΠΥΥ οφειλών προς αυτούς, καλό είναι να θυμηθούμε τι ορίζει ο νόμος για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου:

Με το ΦΕΚ 138/5 Ιουνίου 2003 δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ.166 σύμφωνα με το οποίο προσαρμόζεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Στο άρθρο 4 του συγκεκριμένου διατάγματος και στην παράγραφο 2δ αναφέρει:

Στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής τόκων σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται αποκλειστικώς σε 60 ημέρες.

Παρ. 3:Ο δανειστής δικαιούται τόκους, εφόσον α)έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις του και β) δεν έχει εισπράξει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό, εκτός, εάν δεν υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την καθυστέρηση.

Παρ. 4 Το ύψος του τόκου υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ο οφειλέτης υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου [«επιτόκιο αναφοράς»] προσαυξημένο κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες [«περιθώριο»], εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. Το επιτόκιο αναφοράς το οποίο ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, εφαρμόζεται και για τους επόμενους έξη μήνες.

Παρ. 5. Ο δανειστής, εκτός από τους τόκους, έχει δικαίωμα να απαιτήσει από το υπερήμερο οφειλέτη και εύλογη αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης της οφειλόμενης αμοιβής. Τα έξοδα αυτά υπόκεινται σε σχέση με την οφειλόμενη αμοιβή στις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

Κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Χώρας από τη Ν.Δ., ο τότε Υπουργός Υγείας κύριος Αβραμόπουλος είχε υποσχεθεί την πληρωμή των οφειλών των Νοσοκομείων προς τους προμηθευτές του που χρόνιζαν από πενταετίας και που όπως έλεγαν τότε ανερχόταν σε 5,5 δις Ευρώ.

Η μετέπειτα Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που προσυπέγραψε το παραπάνω διάταγμα, και με το ΦΕΚ 128 της 3 Αυγούστου 2010 δημοσιεύει τον Νόμο 3867 για την Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, το οποίο ΦΕΚ στο Άρθρο 27 αναφέρεται «Εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται οι οφειλές των Νοσοκομείων από το 2007 και μετά, για ποσά πάνω από 200.000 ευρώ με ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας από ένα έτος έως τρία έτη.

Όμως το μεγάλο κόλπο το διαβάζουμε στη παράγ.2β που αναφέρει μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την είσπραξη των οφειλομένων, ότι χρειάζεται:

«Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1558/1986 (ΦΕΚ 75Α’) με την οποία ο αιτών προμηθευτής ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΙΤΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΚΩΝ,ΓΙΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΕΡΩ».

Έρχεται δηλαδή το Κράτος και αυτοαναιρείται, με τη υιοθέτηση γκακστερικών μεθόδων εκβιασμού, προκειμένου να μη πληρώσει οφειλόμενους νομοθετημένους τόκους σε επιχειρήσεις που τις έχει οδηγήσει άλλες σε χρεοκοπία και κλείσιμο και άλλες σε απόγνωση, την στιγμή που το ίδιο το Κράτος από τους οφειλέτες του απαιτεί καταβολή τόκων υπερημερίας από την πρώτη μέρα της λήξεις των υποχρεώσεών τους εφόσον δεν καταβληθούν.

Αυτού του είδους η διακυβέρνηση είναι νόμιμη; Είναι ηθική; Τι είναι;

Όταν λοιπόν οι προμηθευτές κάνουν τόσα χρόνια να εισπράξουν τα λεφτά τους πρέπει να απορούμε για το γεγονός ότι υπερκοστολογούνται οι αγοραζόμενες από το Δημόσιο προμήθειες;;

Σημείωση:

Το Απρίλιο του 2017  οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες ανέρχονταν σε 3,8 δις. ευρώ, προφανώς χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι υπερημερίας.

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.