Face control από τον αστυνόμο Facebook; (via ΜΕ ΑΠΟΨΗ)


http://wp.me/pV3ZJ-1G0

Το καλοκαίρι (αρχές Αυγούστου) το Facebook «αποφάσισε» να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό μου (και φυσικά και της σελίδας του blog εκεί).

Όπως είναι φυσικό, έστειλα ερώτημα στην ομάδα διαχείρισης για να με ενημερώσουν για το λόγο που απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός. Να σημειώσω ότι δεν πρόκειται για απενεργοποίηση που έγινε μετά από αναφορές σε μένα γιατί σε τέτοια περίπτωση το λένε αμέσως και δεν ζητούν άλλα στοιχεία.

Η απάντησή τους με ξάφνιασε, αλλά περισσότερο με προβλημάτισε για να μην πω ότι με εξόργισε.

Δείτε τι μου απάντησαν (το επισυνάπτω από το mail που πήρα και πιο κάτω μεταφρασμένο):

Hi,

At this time, we can’t verify the ownership of this account. Please reply to this email and attach a digital image of your government-issued identification. We will permanently delete our record of this digital image from our servers once we use it to confirm your identity.

The ID you attach:

– Must be government-issued (ex: passport, driver’s license)
– Must be in color
– Must clearly show your full name, date of birth, and photo

If possible, please save this file as a JPEG. Black out any personal information (ex: address, license number) that we don’t need to confirm your identity.

Note that we need you to send an appropriate ID before we can take any action on your account. Sorry for the inconvenience.

Thanks,

….. ΟΝΟΜΑ
User Operations
Facebook

Μεταφρασμένο:

Γεια σας,

Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την κυριότητα του λογαριασμού αυτού. Απαντήστε σε αυτό το μήνυμα και επισυνάψτε μια ψηφιακή εικόνα που εκδίδεται από την κυβέρνηση-ταυτότητας σας. Εμείς θα διαγράψουμε μόνιμα την καταχώρησή μας (record) αυτής της ψηφιακής εικόνας από τους διακομιστές μας μόλις το χρησιμοποιήσουμε για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Το ID που θα επισυνάψετε:

– Πρέπει να εκδίδονται από την κυβέρνηση (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης)
– Πρέπει να είναι έγχρωμο
– Πρέπει να φέρει σαφώς το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης και φωτογραφία

Εάν είναι δυνατόν, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο ως JPEG. Μαυρίστε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση, αριθμός άδειας) που δεν χρειαζόμαστε για επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Σημειώστε ότι χρειαζόμαστε να αποστείλετε το κατάλληλο αναγνωριστικό για να μπορέσουμε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια στο λογαριασμό σας. Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Ευχαριστούμε,

….. ΟΝΟΜΑ
User Operations (Λειτουργίες χρηστών)
Facebook

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΣΤΕΙΛΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ)

To: The Facebook Team
Subject: Re: My Personal Profile was Disabled

I still waiting to inform me why my account has been disabled. Did I violate the rules of using Facebook?
Please inform me because I really can’t understand what’s going wrong and my account is disabled.
Thanks in advanced!

Μεταφρασμένο:

Ακόμα περιμένω να με ενημερώσετε γιατί ο λογαριασμός μου έχει απενεργοποιηθεί. Μήπως παραβίασα τους κανόνες της χρήσης του Facebook;
Παρακαλώ να με ενημερώσετε γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα και ο λογαριασμός μου έχει απενεργοποιηθεί.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ):

Hi,

We need to verify your identity before we can grant you access to this account.

If you do not have a government-issued photo ID, please reply to this email and attach copies of at least TWO documents that are from a respected institution (for example: business, school) and combined show your full name, birthday, and picture.

We encourage you to cover any personal information (for example: address, license number) that we don’t need to confirm your identity.

Some examples of acceptable documents include:

– School or work ID
– Library card
– Utility bill
– Credit card (with the number blacked out)
– Birth certificate

If possible, please save this file as a JPEG. Once we receive a clear image of your identification, we will reevaluate the status of your account and permanently delete your attached identification document from our servers.

Please note that we will be unable to process your request unless you send in proper identification.

Thanks,

……ΟΝΟΜΑ
User Operations
Facebook

Μεταφρασμένο:

Γεια σας,

Πρέπει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας για να μπορέσουμε να να σας δώσουμε πρόσβαση σε αυτόν το λογαριασμό.

Εάν δεν έχετε ταυτότητα με φωτογραφία που εκδίδεται από την κυβέρνηση, απαντήστε σε αυτό το e-mail και επισυνάψτε αντίγραφα τουλάχιστον ΔΥΟ έγγράφων που προέρχονται από έναν σεβαστό φορέα (για παράδειγμα: τις επιχειρήσεις, το σχολείο) και σε συνδυασμό δείχνουν το πλήρες όνομά σας, τα γενέθλια, και εικόνα .

Σας παροτρύνουμε να καλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα: διεύθυνση, τον αριθμό της άδειας) που δεν χρειαζόμαστε για επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Μερικά παραδείγματα των αποδεκτών εγγράφων περιλαμβάνονται:

– ID σχολείο ή την εργασία
– Κάρτα Βιβλιοθήκης
– Λογαριασμός Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας
– Πιστωτική κάρτα (με τον αριθμό σκοτεινό χρώμα)
– Πιστοποιητικό γέννησης

Εάν είναι δυνατόν, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο ως JPEG. Μόλις λάβουμε μια σαφή εικόνα της ταυτότητας σας, θα αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση του λογαριασμού σας και θα διαγράψουμε οριστικά από τους διακομιστές μας το συνημμένο έγγραφο για αναγνώριση σας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας εκτός εάν αποστείλετε το ορθό πιστοποιητικό ταυτοποίησης.

Ευχαριστούμε,

….. ΟΝΟΜΑ
User Operations (Λειτουργίες χρηστών)
Facebook

ΦΙΜΩΣΗΤι είναι όλα αυτά; Έχουν σχέση με τη «δημοκρατία» της κοινωνικής δικτύωσης; Από πού κι ως πού το Facebook ανέλαβε το ρόλο του αστυνόμου και απαιτεί ταυτότητες και άλλα κρατικά έγγραφα για να επαληθεύσει την ταυτότητα των χρηστών του;

Και πού είναι η προσωπική μας ασφάλεια; Ποιος είναι ο διαχειριστής που απάντησε στο mail, ο οποίος εμφανίζει μόνο το μικρό του όνομα αλλά απαιτεί τα πλήρη στοιχεία μου; Και αν είναι όλα αυτά σωστά, τότε θα έπρεπε κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο Facebook να στέλνουμε αυτά που μου ζήτησαν και να απαγορεύουν να χρησιμοποιούμε ψευδώνυμα. Ο λογαριασμός είχε δημιουργηθεί πριν από δυο χρόνια χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Να επισημάνω επίσης ότι δεν είχα δημιουργήσει ποτέ δεύτερο προφίλ, κάτι που δεν συμβαίνει με όλους τους χρήστες στο Facebook (πολλαπλοί λογαριασμοί).

Κάτι δεν πάει καλά με όλη την ιστορία, η οποία σίγουρα θα έχει συμβεί και σε πολλούς από σας. Από την άλλη, τι θα κερδίσει η διαχείριση του Facebook από ένα αντίγραφο κρατικού εγγράφου ΧΩΡΙΣ τον αριθμό (πχ της ταυτότητας); Πώς είναι δυνατόν να κάνει διασταύρωση ότι εγώ είμαι και όχι κάποιος άλλος τη στιγμή που η φωτογραφία μου δεν είναι γνωστή σε κανέναν στο Facebook και τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας για έλεγχο … μου ζητάει να τον σβήσω; Γιατί τα ζητάει λοιπόν;

Είναι δεδομένο ότι κανένα στοιχείο από αυτά που μου ζήτησαν δεν θα στείλω (ελπίζω κι εσείς να μην στείλατε προσωπικά σας δεδομένα σε ανάλογες περιπτώσεις).

Άλλη μια ωραία απόδειξη της λεγόμενης ελεύθερης διακίνησης ιδεών στα πλαίσια της «δημοκρατίας» στο διαδίκτυο από τη μια και της περίφημης «κοινωνικής δικτύωσης» από την άλλη …. αρκεί βέβαια να μας πεις ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ.

Για μένα λογικοφανής εξήγηση δεν υπάρχει…. Εκτός αν από facebook μετονομάστηκε σε face control.

Πηγή: ΜΕ ΑΠΟΨΗ

Περὶ τοῦ/τῆς: Vag

"ΜΕ ΑΠΟΨΗ" (blog administrator) http://meapopsi.wordpress.com
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Blogs, Άρθρα, Άρθρα Συνεργατών καὶ σημειώθηκε ὡς , , , , , , . Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

4 ἀπαντήσεις στὸ Face control από τον αστυνόμο Facebook; (via ΜΕ ΑΠΟΨΗ)

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Face control από τον αστυνόμο Facebook; « www.olympia.gr

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Face control από τον αστυνόμο Facebook; « mySatelite

 3. Ὁ/ἡ fotini γράφει:

  και μενα μου ζητηθηκε ταυτοποιηση πριν 2 βδομαδες την εκανα με ταυτοτητα αλλα απενεργοποιηθηκε ο λογαριαμος μου. τι να κανω;

  Μοῦ ἀρέσει

  • Ὁ/ἡ Vag γράφει:

   Να τους στείλεις μήνυμα ότι έκανες αυτό που σου ζήτησαν και να τους ζητήσεις το λόγο γιατί δεν ενεργοποίησαν ξανά το λογαριασμό σου. Επίσης να ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ να ενεργοποιήσουν το λογαριασμό σου, αλλιώς θα απευθυνθείς στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικών εγκλημάτων για την απαράδεκτη συμπεριφορά τους. Χωρίς να είμαι νομικός πες τους ότι εντός 5 ημερών αν δεν σε ενημερώσουν θα κάνεις αυτές τις κινήσεις. Αφού το έκανες … πρέπει να τους “απειλήσεις” … αλλιώς δεν παίρνουν χαμπάρι.
   Εγώ προσωπικά έφτιαξα νέο λογαριασμό και τους αγνόησα.

   Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.